Ragnar Opstad

«Vakna, du som søv!»

Bibelen lærer at det er ei evig fortaping. Denne sanninga må forkynnast i tale og skrift i håp om at kvar ei ufrelst sjel kunne vakna opp for alvoret med å vera menneske. Livet har to utgangar, evig frelse eller evig fortaping. Predikantar, prestar og biskopar byssar folket i svevn. Fortapinga blir fornekta eller ikkje …

«Vakna, du som søv!» Les mer »

Et Luther-sitat

Det er bare i Kristus vi virkelig er hellige. Dette uttrykker Martin Luther så sterkt og tankevekkende, når han utlegger teksten fra Romerbrevet 12:13:

Gjer arven kjent!

Ein jordisk arv må bli kjent for alle arvingane. Vert nokon utegløymd, kan ein gå glipp av sin rettmessige del. Dette gjeld så mykje meir den himmelske arven. Tenk, ikkje å vita om, eller ikkje bry seg om, at det er testamentert ein arv som frir oss frå evig fortaping og gjev oss del i …

Gjer arven kjent! Les mer »

Livets alvor

Som ung kristen kom eg i ein samtale med ein eldre, kristen bror til å nemna alvoret med at vi skal døy ein dag. Han for sin del tykte det var alvorligare med livet!

Den ugudelege – som trur

To slags omvendingar Det eine slaget er å vilja bli frelst ved gjerningar. Det andre er å bli frelst ved tru. Alle vil vi i  utgangspunktet bli frelst ved tru, men dei mange ender opp med å vilja bli frelst av gjerningar. Kva er årsaka til det?