Ragnar Opstad

Til ettertanke

Det ringjer på ytterdøra di ein dag. Du byr vedkomande inn. Han har noko interessant han vil dela med deg. Medan han talar tek han fram nokre flotte bilete han vil syna deg.

«Guds Sønn har gjort meg fri»

Det er Hans Adolph Brorson, som i tru og tillit til det fullførte frelseverket, prisar Guds Son på denne måten. Brorson ser seg fri i det som Jesus har gjort for han. Og det kan han ikkje halda for seg sjølv og utbryt: «Guds Sønn har gjort meg fri …» (Sb 317).

Anstøtet i forkynninga

Evangeliet må openberrast for oss – både første gongen og seinare i kristenlivet. Det er ein døds- og livsprosess som varer livet ut. Gamle Adam skal døy. Han må setjast på sveltekost, samstundes som det nye livet må få tilført ny, sunn næring. Men gamle Adam, som vi ber i vårt bryst, vil ikkje døy. …

Anstøtet i forkynninga Les mer »

Eitt er nødvendig

«Marta, Marta! Du gjer deg strev og uro med mange ting. Men eitt er nødvendig. Maria har valt den gode delen, som ikkje skal takast ifrå henne.» Luk 10:41-42 I dag gjeld det ikkje Marta og Maria, men deg og meg. Det er mykje som vil oppta tida vår. Maria brukte tida rett. Kvifor var …

Eitt er nødvendig Les mer »