Søk
Close this search box.
Søk

Årsplaner med sang og bibelvers

Denne årsplanen er rettet mot barnefamilier, der formålet er å lære barna sentrale bibelvers og gode sanger om Jesus. I løpet av et år er det også tenkt at man kan gå gjennom de 10 bud og de ulike bønnene i Fader vår. Det er viktig at barna gjennom samtale og forklaring fra foreldrene også får vite litt om hva de 10 budene og hva bønnene i Fader vår egentlig forteller, hva de betyr, og hvordan de er rettet mot oss i vår hverdag. Her kan det være godt og nyttig for foreldre å finne frem «Martin Luthers lille katekisme» og se på forklaringene der når man skal forklare og samtale om dette med barna.

Den tomme malen kan brukes til å lage sin egen årsplan, der man selv velger hvilke sanger og bibelvers man ønsker å lese og lære i løpet av et år. Her kan f.eks. familier med større barn og ungdommer bytte ut barnesangene med andre gode sanger med enda mer innhold, som kan være verdifulle å lese og lære utenat.

Det er så viktig å utnytte muligheten til å lære barna om Jesus når de er små, både gjennom Bibel, sangbok og katekisme. Det er når de er små at vi har mest og best mulighet til å lære dem om Jesus. Foreldre som er hjemme med barn på dagtid, har også ekstra mye tid til disposisjon. Da er det spesielt viktig å være bevisst på å bruke tiden godt, slik at man rekker å benytte seg av denne dyrebare tiden til å lære barna mye om Jesus.

Hele artikkelen kan du finne her.
Skrevet av Reidun Irene Fossdal

Illustrasjonene som er brukt i årsplanene er laget av Marit Bergene Holm
Layout og oppsett av Marie Louise Björn