Carl Fredrik Wisløff

Lyset skinner i mørket

Det er veldige ord som er brukt i Bibelen for å skildre det som skal skje: «Likesom lynet når det glimter, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal Menneskesønnen være på sin dag» (Luk 17:24).

Det herlige lys

Hva var det som førte Martin Luther til den fulle klarhet og innsikt i Guds ord? Han sier det selv: Han fikk lys over forskjellen mellom loven og evangeliet. «Før manglet jeg bare dette at jeg ikke skjelnet mellom loven og evangeliet». Hva er meningen med disse ord? Meningen er at han lenge hadde lett …

Det herlige lys Les mer »

«Og det skjedde»

Tre ganger står det i juleevangeliet: «Og det skjedde». Hver gang er det tale om noe som virkelig gikk for seg i menneskers liv. Det skjedde noe i keiserens palassDet er det første som blir fortalt. Det skulle tas opp et alminnelig manntall. Keiseren ga ordre om det i sin maktfullkommenhet. Men uten å vite …

«Og det skjedde» Les mer »