Søk
Close this search box.
Søk

Ludvig Hope

Ein Frelsar er fødd

Luk 2:1-14 «For sjå, eg forkynner dykk ei stor glede – ei glede for alt folket. I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias Herren.» (Luk 2:10-11)

Det er bror din!

På vestkysten av Irland strandet et skip i storsjø og storm. Redningsbåt gikk ut for å berge de forliste. Da de så la fra vraket med sin dyre last, viste det seg at én manglet, og det var umulig å få ham med.

Bønn

«Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige, og be også for meg, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet – for denne er jeg sendebud …

Bønn Les mer »