Dag Rune Lid

Når Gud kallar

Herren møter oss med sitt kall på ulikt vis gjennom livet. Hans mål er å berge di og mi sjel for himmelen. Det er ein vekkingssong som ofte har talt til meg i samanheng med kallet. Den vitnar om ein som fekk oppleve Guds kall, og den respons han gjev. Songen vert innleia slik:

Sommersamling i Lekmannsmisjonen

Fra 10. til 14. juli arrangerte Lekmannsmisjonen sin årlige hovedsamling på Bibelskolen på Fossnes. Gunnar Nilsson fra Nybro i Sverige var med som hovedtaler sammen med John Peder Samdal. I tillegg var det seminar om sjelesorg ved Sigbjørn Agnalt, og flere andre deltok.

Det himmelske syn

«Difor, kong Agrippa, vart eg ikkje ulydig mot det himmelske synet.» Apg 26:19 Det er Paulus som uttrykkjer seg slik. Han sit i arrest etter klagemål frå jødane, men så får han stige fram for kong Agrippa. Kapittelet vert innleia med: «Agrippa sa då til Paulus: Du har lov til å tala om deg sjølv». …

Det himmelske syn Les mer »