Søk
Close this search box.
Søk

Olav Valen-Sendstad

I Kristus Jesus – verdensforsoning, men ikke verdensrettferdiggjørelse

Etter at vi nå har betraktet Bibelens billedtaler om Kristi rettferdighet som en klesdrakt for synderen, så la oss også kort dvele litt ved det mer tankemessige uttrykk «i Kristus Jesus». – Vi kan jo ikke her gå inn på hele rikdommen av dette bibelske uttrykks bruk og betydning. Vi griper bare ut et par …

I Kristus Jesus – verdensforsoning, men ikke verdensrettferdiggjørelse Les mer »

Guds hellige nåde. Sitater fra «Tornen i kjødet»

Når oppkom denne kjærlighet til deg i Guds hjerte? I evigheten. «Før verdens grunnvoll ble lagt». (Ef 1:4), «før du hadde gjort godt eller ondt» (jfr.Rom 9:11). Elsker han deg fra evighet, så elsker han deg fullkomment uavhengig av hvem du er. Uavhengig av dine seire eller nederlag i livet. Det som er evig kan …

Guds hellige nåde. Sitater fra «Tornen i kjødet» Les mer »

Gud kler oss i rettferdighetens kappe

Gud kler oss i rettferdighetens kappe Av Olav Valen-Sendstad Det tales visselig i Skriften om to slags klesdrakter: En hvit kjortel som er Kristi rettferdighet og syndenes forlatelse (Åp 7:4), og en hvit kjortel som er en kristens åndelige frukter, gode gjerninger og hellig vandel. Men disse to kjortler må vi lære å holde fra …

Gud kler oss i rettferdighetens kappe Les mer »

Troens vesen

Troens vesenAv Olav Valen-Sendstad Da Gud skapte Adam, ga han troen det vesen at den skulle utelukke synden. Slik var troen før fallet. Slik er også troen etter fallet. Troen skulle i Adams liv utlukke synden, derved at han grep Ordet. Så må òg en synders tro utelukke synden, derved at han griper det evige …

Troens vesen Les mer »

Den frelsende tro

Den frelsende troAv Olav Valen-Sendstad Det har vært adskillig diskusjon om hvorvidt den frelsende tro i evangeliet er en viljessak, et valg, en fri bestemmelse osv. For gjør en denne frelsende tro til en viljessak og et valg, gjør en selve troen til en moralsk, etisk gjerning, og gjør troen til en art lovgjerning, som …

Den frelsende tro Les mer »