Søk
Close this search box.
Søk
Bibel

Virksomhet

NLL omfatter foreninger, venneflokker, kontaktpersoner og prekenplasser i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Troms og Finnmark. Arbeidet er i hovedsak inndelt i fire felt:

 • Forkynnervirksomheten

  Norsk Luthersk Lekmannsmisjon kaller og sender forkynnere til møtevirksomhet i Norge. Det er flere forkynnere som virker frivillig eller på hel- og deltid. Til hvert semester settes det opp reiserute som gir oversikt over hvem av forkynnerne som er hvor. I tillegg arrangeres det en del møter lokalt. Se lokale møteoversikter her.

 • Bibelskolen

  Norsk Luthersk Lekmannsmisjon eier og driver Bibelskolen på Fossnes i Vestfold. Unge og eldre er velkommen til halv- eller helårskurs. I tillegg er det åpent for studenter/arbeidende å søke seg inn på studenthjemmet.

 • Ytremisjon

  Norsk Luthersk Lekmannsmisjon støtter lokale kirker i Moldova, og har eget misjons- og litteraturabeid i Bolivia og Peru. Her finner du mer informasjon om ytremisjonsarbeidet.

 • Lov og Evangelium

  Norsk Luthersk Lekmannsmisjon gir ut bladet «Lov og Evangelium». Bladet er gratis og blir holdt oppe av frivillige gaver.

Historikk

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon (NLL) ble etablert i 1963 i Sannidal i Telemark etter strid innenfor Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Foreningen er også et resultat av de vekkelser som Gud sendte over flere deler av landet i 1950- og 60-årene. Det første offisielle årsmøtet ble arrangert sommeren 1964 på Randaberg i Rogaland. Organisasjonen ble etablert som en sendetjeneste for å støtte en del forkynnere økonomisk, som sluttet seg til NLL, og som tidligere hadde arbeidet i NLM.

Det er ikke skrevet så mye om tilblivelsen av NLL og det som skjedde i forkant og etterkant. Josef Tungland har skrevet et avsnitt om dette i sin biografi om Misjonssambandets tidligere generalsekretær Tormod Vågen. Videre er det nevnt noe i «Misjonssambandet 100 år» av Erik Kjebekk.

Det mest omfattende som er skrevet om emnet fra NLLs side, er et kompendium som Samson Lid fra Norheimsund har skrevet. Kompendiet er på 139 sider og ble ferdig i 1996. Det har ikke vært utgitt som bok, men er blitt kopiert opp til de som har hatt ønske om å få innblikk i hva som skjedde rent historisk. Helt til slutt i dette kompendiet står det også om normaliseringsmøtet mellom personer fra hovedstyret i NLM og landsstyret NLL i Grensen 19. november 1994.

På dette møtet ble det understreket at man nå ønsket å legge striden mellom NLM og NLL bak seg og normalisere forholdet mellom organisasjonene. Hovedstyret i NLM, ved generalsekretæren, sendte i etterkant av dette møtet ut et hyrdebrev til alle sine kretser hvor de mante til normalisering og et avslappet forhold til NLL. Fra ledelsen i NLL er det også gitt uttrykk for takknemlighet for at man nå kan ha et avslappet og normalisert forhold mellom de to organisasjonene.

Samson Lid ønsket ikke noen videre publisitet om det han hadde skrevet, men gav sin tilslutning til at den ble lagt ut på Lekmannsmisjonen sine websider. Samson Lid døde i august 2000.

Kompendiet er delt i 2 deler. Første hoveddel omhandler 50- og 60-årene, annen hoveddel tar for seg årene frem mot vår tid. Samson Lid skriver først om hvordan han selv kom igjennom til liv i Gud, og tar deretter for seg det som skjedde og belegger dette med en del korrespondanse i saken. Til slutt analyserer han den utviklingen som har skjedd de siste årene. Klikk på PDF-en nederst for å lese kompendiet til Samson Lid.

NLL har i dag egen bibelskole på Fossnes i Vestfold, en del møtevirksomhet ulike steder i Norge, ytremisjonsarbeid i Moldova, samt et litteraturarbeid  i Sør-Amerika.

PDF: Historikk NLL av Samson Lid