Ragnar Opstad

Gjer arven kjent!

Ein jordisk arv må bli kjent for alle arvingane. Vert nokon utegløymd, kan ein gå glipp av sin rettmessige del. Dette gjeld så mykje meir den himmelske arven. Tenk, ikkje å vita om, eller ikkje bry seg om, at det er testamentert ein arv som frir oss frå evig fortaping og gjev oss del i …

Gjer arven kjent! Les mer »

Livets alvor

Som ung kristen kom eg i ein samtale med ein eldre, kristen bror til å nemna alvoret med at vi skal døy ein dag. Han for sin del tykte det var alvorligare med livet!

Den ugudelege – som trur

To slags omvendingar Det eine slaget er å vilja bli frelst ved gjerningar. Det andre er å bli frelst ved tru. Alle vil vi i  utgangspunktet bli frelst ved tru, men dei mange ender opp med å vilja bli frelst av gjerningar. Kva er årsaka til det?

Jesus, takk at du betalte

For ei tid sidan var det ein som spurde om eg ikkje kunne skriva ein song! Tanken bak det var vel at når eg skriv såpass mykje som eg gjer, kunne eg vel like godt skriva ein song! Den evna har eg aldri hatt, så eg tenkte ikkje noko meir på det.

Freistingar i kristenlivet

Eit kvart Guds barn vil koma ut i freist-ingar av ymse slag. Freistinga kjem frå djevelen, verda eller vårt eige kjøt – eller av alle på ein gong. Samstundes er freistinga ei prøve, tillete av Gud.

Til ettertanke

Det ringjer på ytterdøra di ein dag. Du byr vedkomande inn. Han har noko interessant han vil dela med deg. Medan han talar tek han fram nokre flotte bilete han vil syna deg.

«Guds Sønn har gjort meg fri»

Det er Hans Adolph Brorson, som i tru og tillit til det fullførte frelseverket, prisar Guds Son på denne måten. Brorson ser seg fri i det som Jesus har gjort for han. Og det kan han ikkje halda for seg sjølv og utbryt: «Guds Sønn har gjort meg fri …» (Sb 317).