Søk
Close this search box.
Søk

Finn-Widar Knutzen

Den hellige ånd

Den hellige ånd er den ene av de tre personene i Gud. Gud er én. Og det er bare én sann Gud. Denne ene, sanne Gud er en treenig Gud. Faderen og Sønnen og Den hellige ånd – en sann Gud fra evighet til evighet.

Agape og Eros I

Erling Danbolt (1904-2002) oversetter, fortolker og reflekterer over 1. Korinterbrevs kapittel 11 – 14 i sin bok «Se selv hva Bibelen sier om manns og kvinners tjeneste i menigheten», Lunde Forlag 1990.

Brud og brudgom. Ekteskap og enslig stand.

I forrige nummer av Lov og evangelium var fokuset særlig på familien og morskallet – et viktige tema for alle mennesker. I vår tid er det et voldsomt press mot den bibelske veiledningen innenfor dette området. Det er derfor nødvendig å stanse opp, og tenke seg om.

Påske for Herren

Vi leser om «den første påske» i andre Mosebok. Israelsfolket skulle ut av Egypt, men Farao forherdet seg og ville ikke la dem fare. Tvert imot la han større byrder på folket og befalte slavefogdene og arbeidsformennene å øke arbeidsmengden.