Finn-Widar Knutzen

Agape og Eros I

Erling Danbolt (1904-2002) oversetter, fortolker og reflekterer over 1. Korinterbrevs kapittel 11 – 14 i sin bok «Se selv hva Bibelen sier om manns og kvinners tjeneste i menigheten», Lunde Forlag 1990.

Brud og brudgom. Ekteskap og enslig stand.

I forrige nummer av Lov og evangelium var fokuset særlig på familien og morskallet – et viktige tema for alle mennesker. I vår tid er det et voldsomt press mot den bibelske veiledningen innenfor dette området. Det er derfor nødvendig å stanse opp, og tenke seg om.

Påske for Herren

Vi leser om «den første påske» i andre Mosebok. Israelsfolket skulle ut av Egypt, men Farao forherdet seg og ville ikke la dem fare. Tvert imot la han større byrder på folket og befalte slavefogdene og arbeidsformennene å øke arbeidsmengden.

Min ros og verdens spott

Salmedikteren Hans Adolph Brorson (1694-1764) har blitt kalt for «Julens sanger». Kanskje kommer dette av at han har skrevet mange julesanger, og at flere har vist seg å være særlig slitesterke.

Den nikenske trosbekjennelse

Dette er en av de tre oldkirkelige trosbekjennelsene vi har som bekjennelsesgrunnlag. Den er avledet norm. Det betyr at det er Bibelen som er den eneste, og fullt ut tilstrekkelige, norm og dommer i alt som angår kristen lære og kristent liv, og som all forkynnelse og alle forkynnere skal prøves på.