Finn-Widar Knutzen

Agape og Eros I

Erling Danbolt (1904-2002) oversetter, fortolker og reflekterer over 1. Korinterbrevs kapittel 11 – 14 i sin bok «Se selv hva Bibelen sier om manns og kvinners tjeneste i menigheten», Lunde Forlag 1990.

Brud og brudgom. Ekteskap og enslig stand.

I forrige nummer av Lov og evangelium var fokuset særlig på familien og morskallet – et viktige tema for alle mennesker. I vår tid er det et voldsomt press mot den bibelske veiledningen innenfor dette området. Det er derfor nødvendig å stanse opp, og tenke seg om.

Påske for Herren

Vi leser om «den første påske» i andre Mosebok. Israelsfolket skulle ut av Egypt, men Farao forherdet seg og ville ikke la dem fare. Tvert imot la han større byrder på folket og befalte slavefogdene og arbeidsformennene å øke arbeidsmengden.

Min ros og verdens spott

Salmedikteren Hans Adolph Brorson (1694-1764) har blitt kalt for «Julens sanger». Kanskje kommer dette av at han har skrevet mange julesanger, og at flere har vist seg å være særlig slitesterke.