Finn-Widar Knutzen

Påske for Herren

Vi leser om «den første påske» i andre Mosebok. Israelsfolket skulle ut av Egypt, men Farao forherdet seg og ville ikke la dem fare. Tvert imot la han større byrder på folket og befalte slavefogdene og arbeidsformennene å øke arbeidsmengden.

Min ros og verdens spott

Salmedikteren Hans Adolph Brorson (1694-1764) har blitt kalt for «Julens sanger». Kanskje kommer dette av at han har skrevet mange julesanger, og at flere har vist seg å være særlig slitesterke.

Den nikenske trosbekjennelse

Dette er en av de tre oldkirkelige trosbekjennelsene vi har som bekjennelsesgrunnlag. Den er avledet norm. Det betyr at det er Bibelen som er den eneste, og fullt ut tilstrekkelige, norm og dommer i alt som angår kristen lære og kristent liv, og som all forkynnelse og alle forkynnere skal prøves på.

Å spise Guds ord

«Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn, Herre, hærskarenes Gud.» Jer 15:16

Ikke av brød alene

Å bli en kristen skjer ved gjenfødelsen. Uten at en blir født på ny, kan en ikke se Guds rike. Når Gud, ved evangeliets ord, får tenne troen i hjertet, går et menneske fra døden til livet, fra Satans makt til Gud. Da er en Guds barn og Jesu brud. Nådebarn og himmelarving.