Søk
Close this search box.
Søk

Sør/Østlandet

Kontaktperson

Aud Flaten
tlf.: 906 96 864

Se møter i foreningen. 

Møtested

Askim Misjonsforening

Kontaktperson

Sigmund Fjære, Skogveien 10,
2450 Rena.
Mobil: 980 25 181

Tor Bergstrøm, Parkveien 14,
2450 Rena.
Mobil 958 07 251

Se møter i foreningen

Møtelokale

Frelsesarmeenes hus 

 

Kontaktpersoner

Sigmund Fjære, Skogveien 10,
2450 Rena.
Mobil: 980 25 181

Tor Bergstrøm, Parkveien 14,
2450 Rena.
Mobil 958 07 251

Fossnes/Kodal NLL har normalt tre formiddagsmøter i måneden på Bibelskolen på Fossnes. Foreningen har også bønn- og vitnemøter, nattverdmøter og husmøter. Hver fjerde søndag er det møte i Ø. Kvelde, se under foreningen «Kvelde».

Se møter i foreningen

Kontaktpersoner

Formann, ansvarlig for møter på Fossnes
Martin Fjære
Valberggrenda 13,
3160 Stokke
tlf.: 979 89 427

Nestformann og ansvarlig for husmøter
Reidar Heian
Elvedalsveien 175,
3158 Andebu
tlf.: 414 95 526

E-post:  forening.fossnes@nll.no

Møtelokaler

Bibelskolen på Fossnes

Kvelde NLL har ett møte på Østre Kvelde Bedehus en søndag i måneden (4. søndag) og et husmøte en fredag i måneden. I tillegg er det en møteuke på våren og en på høsten. 

Se møter i foreningen.

Kontaktperson for foreningen

Leif Børge Larsen
Hedrumveien 968
3282 Kvelde
tlf.: 480 97 482

Møtelokaler

Østre Kvelde bedehus

Kontaktperson

Sigmund Fjære
Skogveien 10
2450 Rena.
Mobil: 980 25 181

Kontaktperson

Sigbjørn Agnalt
Vamnesvn. 61
1816 Skiptvet
tlf.:  482 90 535

Se møter i foreningen. 

Møtelokaler

Langli bedehus

Svarstad NLL dekker gamle Lardal kommune og foreningen har husmøter i Svarstad og Steinsholt.

Se møter i foreningen.

Kontaktperson

Asbjørn Fossli
Breidablikkveien 73,
3277 Steinsholt
tlf.: 481 18 482

Møtelokaler

Kontaktperson

Erik Asdahl
Fossumvegen 99,
2150 Årnes
tlf.:  908 25 188

Se møter i foreningen. 

Møtelokale

Fossum gård

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon har en felles ungdomsforening for Vestfold og Telemark. Møtene holdes vanligvis rundt i hjemmene, og er beregnet på ungdom fra 7. klasse og oppover.

På onsdagsmøtene har vi vanligvis følgende program: Åpningsord, samtale om spørsmål fra Pontoppidans forklaring, matpause og høytlesning fra ei bok.

På lørdagsmøtene er programmet vanligvis slik: Åpningsord, tale, matpause, konkurranse og høytlesning fra boka vi leser fra.

Hvis du har spørsmål eller trenger skyss, kan du kontakte en av lederne, som er Asbjørn Fossli, Lars Fredrik Ellingsen og Fredrik Thorbjørnsen.

Se møter i foreningen. 

Kontaktpersoner

Asbjørn Fossli
Breidablikkveien 73
3277 Steinsholt
tlf.: 481 18 482

Lars Fredrik Ellingsen
Hvitsteinveien 50
3243 Kodal
tlf.: 33 44 34 02/408 78 347

Fredrik Thorbjørnsen
Hemsgata 54
3242 Sandefjord
tlf.: 905 95 749

Barnemisjon arrangeres på Bibelskolen på Fossnes, Solbakken, annenhver tirsdag fra kl 18.00 – 19.30. 

Barnemisjon er for barn fra 3 år til 7. klasse.

Kontaktperson

Sara Heian
mob.: 938 49 087

Vestlandet

Kontaktperson

Margrete Frafjord
4164 Fogn
tlf.: 51 71 06 29

Se møter i foreningen. 

Kontaktperson

Olav Fossdal
Fossdalsvegen 62,
4400 Flekkefjord
tlf.: 919 91 040

Se møter i foreningen. 

Møtesteder

Gyland Bedehus

Bakke bedehus

Kontaktperson

Dag Rune Lid
Furuflaten 30,
5600 Norheimsund
tlf.: 970 63 530
 

Se møter i foreningen. 

Møtelokale

Steinsdalen bedehus

Websider / program
www.steinsdalenbedehus.no
Her finner du både informasjon og møter til de andre foreningene, samt en stor mengde videoopptak fra møtene.

Kontaktperson

Rudi Stene
Njærheimveien 50C,
4365 Nærbø
tlf.: 928 23 147

Se møter i foreningen. 

Møtelokale

Nærbø bedehus

Kontaktperson

Karl Bø
Nyvollsv. 7,
4070 Randaberg
tlf.: 905 49 825

Se møter i foreningen. 

Møtesteder

Randaberg Forsamlingshus

Skjæveland Misjonshus

Kontaktpersoner

Tørvikbygd
Marit Skogly
Lysevn. 40,
5620 Tørvikbygd
tlf.: 480 78 117

Tysse
Arne Jørgensen
mob.: 917 00 041

Se møter i foreningen. 

Kontaktperson

Tron Stokkeland
Nord-Varhaugv. 53,
4360 Varhaug
tlf.: 51 43 00 17

Se møter i foreningen. 

Midt- og Nord-Norge

Kontaktpersoner

Jan Ove Heggdal
Smimovn. 2,
7822 Bangsund
tlf: 918 31 475

Se møter i foreningen. 

Møtelokale

Bangsund bedehus

Kontaktperson

Lebesby/Bekkarfjord/Ifjord

Daniel Teigen
tlf.: 928 42 060

Se møter i foreningen. 

Kontaktperson

John Selbekk,
Selbekk,
7316 Lensvik
mob: 916 18 482

Se møter i foreningen. 

Møtelokale
Lensvik bedehus

Inderøy Misjonsforening har flere faste møter:

Formiddagsmøte på Mosvik Bedehus ca. 3 søndager hver måned.

 

Se møter i foreningen.

Kontaktperson

Endre Overøye

Mosvikveien 331

7690 Mosvik

Mobil: 415 56 788


Møtelokale

Møtene er på Mosvik Bedehus i Inderøy kommune.

Kontaktperson

Arvid Joramo
Sundlandet
7255 Sundlandet
tlf.: 72 45 62 29

Se møter i foreningen. 

Kontaktpersoner

Soknedal, Hauka, Sør-Trøndelag

Marit og Nils Aalbu
Hauka 
7288 Soknedal
tlf.: 908 84 641

Se møter i foreningen. 

Kontaktperson

Ruben Fjell
tlf.: 941 36 667

Se møter i foreningen. 

Kontaktperson

Sindre Dimmen
tlf.: 996 96 853/957 70 524

Se møter i foreningen.