Søk
Close this search box.
Søk

Forkynnerseminar 2024

Den forstandiges hjerte kjøper kunnskap, og de vises øre søker kunnskap. (Ord 18:15)

Vi har fått tilbakemeldinger om at noen av formuleringene i vår første innbydelse til forkynnerseminar stilte vel høye krav til deltakerne. Vi vil derfor komme med en klargjøring – som forhåpentligvis gjør terskelen lavere for å delta.

Forkynnerseminaret holdes med tanke på dem som har kall til å være forkynnere eller ledere i den troende forsamling, men det er åpent for alle som ønsker å fordype seg i Skriften. Det stilles ingen formelle krav, men det vil være en stor fordel om en har en viss grad av bibelkunnskap mv, f eks har fullført et bibelskoleår.

Forkynnerseminaret vil være samlingsbasert. Hver samling har sitt pensum, og det vil være en stor fordel om deltakerne leser igjennom sentrale deler av pensum før samlingene. Den vedlagte pensumlisten er stor, og det vil derfor ved slutten av hver samling gis noen tips om hvilke sider i de ulike pensumbøkene, hvilke tema mv, som det er viktigst å konsentrere seg om fram til neste samling. De fleste deltakere er i fullt arbeid, har familie og annet som med rette krever tid og oppmerksomhet, så det kan da være nødvendig å konsentrere seg om det mest sentrale. Undervisningen fra forrige forkynnerseminar er også tilgjengelig, og ved å lytte til eller se på disse timene, vil en også få en god basis for samlingene.

Det vil være 12 samlinger på Fossnes fra torsdag til lørdag, med undervisning fra morgen til kveld. Det vil være to samlinger i halvåret over tre år (se plan for samlingene). Samlingene vil i større grad enn første seminar sette av tid til spørsmål og drøftelse. Nettopp med tanke på samtalene, vil det være en stor fordel om flest mulig kan være med fysisk. Men gjennom teams går det også å delta på avstand. Vi har godt utstyr for å få til dette på en god måte.

Også denne gang vil det være gratis å delta på seminaret – inklusiv overnatting og måltider på Fossnes, men reise til og fra må deltakerne koste selv.

Skulle du være interessert i å følge forkynnerseminaret, er det fint om du tar kontakt og melder din interesse: pbholm@online.no.

Vi har allerede mottatt noen påmeldinger, men vi har plass til flere!

Per Bergene Holm

 

PDF: Foreløpig timeplan

PDF: Foreløpig pensum og fagplan

Med forbehold om endringer.