Nyttårsleir 29. desember – 1. januar 2020

Hjertelig velkommen til nyttårsleir på Bibelskolen på Fossnes. Talere under leiren blir Øyvind Samnøy, Sigbjørn Agnalt og Lars Fredrik Ellingsen. I tillegg blir det panel/samtalemøter 30. og 31. desember som berører temaene «Bær hverandres byrder» og «Givertjenesten».

Les videre »

Bibelkurs på Fossnes

Velkommen til bibelkursuke på Bibelskolen på Fossnes 12. – 17. november 2019! Kurset er åpent for alle, unge og eldre. Vi ønsker å formidle allsidig og aktuell undervisning fra Guds ord, gjennom en uke med bibeltimer og kveldsmøter.

Les videre »
Indremisjon

Referat fra bibelhelgen på Solgry

Den siste helgen i september hadde Lekmannsmisjonen sin årlige bibelhelg på Solgry Ungdoms- og Misjonssenter i Sveio. Talere denne gangen var Martin Fjære, som til vanlig er elektriker og også lærer på bibelskolen på Fossnes i Vestfold, og gjestetaler Lorents Nord-Varhaug fra Sandnes som arbeider innenfor finans, og som reiser som fritidsforkynner i mange ulike kristne sammenhenger.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Bli fullkomne!

Visst er det sant at vi ikke er fullkomne. Det er sant også om gamle kristne. Men denne sannheten kan bli en farlig sovepute for oss.

Les videre »

Loven til frelsesvei

«Men vi vet at det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden bli skyldig for Gud.» Rom 3:19

Les videre »

Månedens andakt

Utviklingslæren eller Gud

Er utviklingslæren til å stole på? Går det virkelig an å tro, at ut av en eksplosjon, et Big-bang for milliarder av år siden, kan det komme et flott skaperverk med mange planeter og solsystemer? Er det virkelig mulig at livet her på jorden har utviklet seg over milliarder av

Les videre »

Utviklingslæren eller Gud

Er utviklingslæren til å stole på? Går det virkelig an å tro, at ut av en eksplosjon, et Big-bang for milliarder av år siden, kan det komme et flott skaperverk med mange planeter og solsystemer? Er det virkelig mulig at livet her på jorden har utviklet seg over milliarder av

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Hvor er den trange port?

Det er tankevekkende å lese de ulike reportasjene fra sommerens mange kristelige stevner. Det er et sterkt ønske om å samle mennesker ved å lage så spennende og interessante program som mulig, slik at mange får lyst til å komme. Når de kommer til møtene, er det om å gjøre

Les videre »

Siste videoopptak