Tjenestedeling – Mann og kvinne i hjem og menighet

Det pågår en debatt om dagen, blant annet i avisa Dagen, om tjenestedeling i menigheten. Vi vil derfor legge ut noe av det Mikkel Vigilius hadde på Fossnes for noen år tilbake om «Mann og kvinne i hjem og menighet» – mannens oppgave, kvinnens oppgave og menigheten.

Les videre »
Barneleir 2019

Barnedag på Kongshaugen

Velkommen til barnedag på Kongshaugen kristne grunnskole i Larvik, lørdag 14. mars fra 10.00 – 15.00. Tema er «Den gode hyrde». For barn opp til 8. klasse

Les videre »
Ytremisjon Sør-Amerika

Reportasje fra Bolivia

«Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han skal opphøye dere i sin tid. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Vær edrue, våk! Deres motstander går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen! For dere vet at deres brødre rundt om

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Bli sterk ved nåden i Kristus!

«For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er.» Tit 2:11-12

Les videre »

Juda

I første Mosebok profeterer Jakob om hva som skulle skje med hver enkelt av hans sønner i de siste dager: «Så kalte Jakob sine sønner til seg og sa: «Kom sammen, så vil jeg forkynne dere hva som skal hende dere i de siste dager» (49:1).

Les videre »

Freistingar i kristenlivet

Eit kvart Guds barn vil koma ut i freist-ingar av ymse slag. Freistinga kjem frå djevelen, verda eller vårt eige kjøt – eller av alle på ein gong. Samstundes er freistinga ei prøve, tillete av Gud.

Les videre »

Månedens andakt

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Se hen til det…

Sang av Axel RemmeSe hen til det som alt er gjort når du vil nåde finne. Tross all din synd av smått og stort, kan du Guds frelse vinne. Se hen til at «det er fullbrakt!» Da Jesus for deg døde, ble veien til Guds rike lagt, betalt all skyld

Les videre »

Hvem er min neste?

I slutten av det tiende kapitlet i Lukasevangeliet (v. 25-27) får vi høre om en lovkyndig som frister Jesus. Han kommer altså ikke til Jesus for å få hjelp. Det er tydelig at han mener om seg selv at han har det rett i sitt forhold til Gud. Han spør

Les videre »

Siste videoopptak