Nyttårsleir på Fossnes 29. desember – 1. januar 2022

Velkommen til nyttårsleir på Bibelskolen på Fossnes 29. desember til 1. januar! Talere som er med i år er Dan Hesselund og Odd Eivind Høyvik, i tillegg blir det to samtalemøter 30. og 31. desember, henholdsvis med temaet «De ti bud i min hverdag» v/Lars Fredrik Ellingsen, og «Vitnetjenesten» v/Reidun Irene Fossdal.

Les videre »
Bibelskolen på Fossnes

Julekonsert på Fossnes

Etter at fjorårets julekonsert ble avlyst på grunn av smittesituasjonen, har vi igjen gleden av å invitere til julekonsert på Fossnes, lørdag den 18. desember kl.18:00, i møtesalen. Det er gratis inngang for alle. Det blir en ganske tradisjonell julekonsert med korsang, instrumental-innslag og andakt. Alle er hjertelig velkomne!

Les videre »
Indremisjon

Ny bibelfortelling: Jesu fødsel

Her finner du bibelfortellingen om Jesu fødsel, fra Matteus 1:18-24, Lukas 1:26-56 og Lukas 2:1-7. Unge Røster fra Namsos synger «Det var ikke plass i et herbergerom en gang i Betlehem». Flere bibelfortellinger finner du under Ressurser. 

Les videre »
Indremisjon

Oppdatering av tekstrekkene for kirkeåret

Bruken av de gamle tekstrekkene, er en meget gammel tradisjon. Faktisk helt tilbake til 300-tallet. Det har vært en hjelp til at menigheten, gjennom kirkeåret, har fått en bred og allsidig gjennomgang av skriftens fylde og mangfoldighet.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Lov og Evangelium

Hellig uro

«Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!» Joh 14:27

Les videre »
Lov og Evangelium

Mens det ennå er tid!

Igjen og igjen samles verdens ledere for å drøfte hva som kan gjøres for å stanse de ødeleggelser som truer jorden. Alle ser og forstår at noe alvorlig er galt. Nå gjelder det å handle, mens det ennå er tid! Håpet er å redde verden.

Les videre »

Månedens andakt

Deretter!

Her på jorden kommer alltid et «deretter». Etter jordelivet kommer et deretter. Vi skal alle dømmes; det kommer et evig liv eller en evig død, salighet eller fortapelse. Hvordan det blir i evigheten, er det vanskelig for oss å forestille oss. Vi tenker jo alltid i tid. Der kommer nok

Les videre »

Deretter!

Her på jorden kommer alltid et «deretter». Etter jordelivet kommer et deretter. Vi skal alle dømmes; det kommer et evig liv eller en evig død, salighet eller fortapelse. Hvordan det blir i evigheten, er det vanskelig for oss å forestille oss. Vi tenker jo alltid i tid. Der kommer nok

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Når Guds tempel ødelegges

Før jeg vil forsøke å klargjøre mitt anliggende med denne artikkel, siterer jeg et avsnitt fra Bibelen (1Kor 3:10b- 20): «Men enhver se til hvordan han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvoll

Les videre »

Forførelse av de kristne

«Se til at ingen forfører dere!» Foranledningen til dette utsagnet er Jesu tale om Jerusalems ødeleggelse. Da spør disiplene: «Når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme?» Jesus svarer: «Se til at ingen fører dere vill!» (sv: forfører dere). Mat 24:3-4 Forførelse i «Guds hus»Hva er

Les videre »

Siste videoopptak