Bibelkurs på Fossnes 2021

Velkommen til bibelkursuke på Bibelskolen på Fossnes 16. – 21. november 2021! Kurset er åpent for alle, unge og eldre. Vi ønsker å formidle allsidig og aktuell undervisning fra Guds ord, gjennom en uke med bibeltimer og kveldsmøter.

Les videre »
Indremisjon

Ungdomsleir på Ersdaltun 29.-31. oktober

29.-31. oktober inviteres det til høstleir for ungdom fra 7. klasse og oppover. Leiren er på Ersdaltun leirsted, som ligger ved Ersdalsvatnet, litt nord for Flekkefjord. Talere er Steinar Handeland og Asbjørn Fossli. Programmet for leiren og mer informasjon finner du på leirens hjemmeside. Velkommen til samling om Guds ord!

Les videre »
Indremisjon

Ny bibelfortelling for barn: Babels tårn

Her finner du bibelfortellingen om Babels tårn, fra 1. Mosebok kapittel 11:1-9. Det er også en andaktsdel på slutten for de eldre barna, og som vanlig sang av Unge Røster fra Namsos. Flere bibelfortellinger finner du her, under Ressurser. 

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Lov og Evangelium

Livets brød

«Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste» (Joh 6:35).

Les videre »

Månedens andakt

Når Gud holder dom med et folk i frafall

«Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at

Les videre »

Når Gud holder dom med et folk i frafall

«Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Nr 7 (August/September)

Last ned PDF
Les artikler

Fra artikkelarkivet

Sorg som ingen angrar

Sorg som ingen angrarAv Dag Rune Lid «For sorga etter Guds hug verkar omvending til frelse, som ingen angrar. Men verdsens sorg verkar død.» (2 Kor 7:10) Mange menneske opplever sorg. Det kan vere sjukdom, naud på ymse vis, ulykker eller død. Bibelen fortel oss mykje om sorg, men i

Les videre »

Framtid og von

«For eg veit kva tankar eg tenkjer om dykk, seier Herren. Det er fredstankar og ikkje tankar til ulukke. Eg vil gje dykk framtid og von.» Jer 29:11

Les videre »

Siste videoopptak