Direktesendt møte fra Fossnes

Her er linken for direktesendte møter fra Fossnes første, andre og tredje søndag hver måned, klokken 11. Oversikt over taler finner du i møteoversikten lenger ned på forsiden. OBS! Om sommeren er det noen endringer, følg med i møteplanen.

Les videre »
Indremisjon

Referat fra yngresleiren 17.-19. juni

Nest siste helga i juni er leirhelg i NLL, og 17.-19. juni var 31 barn og 8-9 ledere samlet til yngresleir på Kongshaugen kristne grunnskole. Dette er leirtilbudet for barn fra 4. til 7. klasse. Fordelt på helgen hadde vi fem møter der hovedtemaet var Jesu navn. Lars Fossdal talte over Joh. 16. 20: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere

Les videre »
Indremisjon

Bibelfortelling: Jesus metter 5000

Her er bibelfortellingen om Jesus som metter 5000 fra Matteus 14:13-22, Markus 6:31-46, Lukas 9:10-17 og Johannes 6:1-13. Unge Røster fra Namsos synger «Ingen er så trygg i fare» (basunen.net).

Les videre »
Indremisjon

Sommerens ungdomsleir på Trettenes

Fredag 17. juni til søndag 19. juni var det ungdomsleir på Trettenes med litt over 30 deltakere. Trettenes er ikke kjent for god plass, men takket være ledelsens gentlemans-ordning var snart alle jentene innkvartert inne, mens de tapre guttene desperat prøvde å få reist sine telt ute i regn og vind.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Lov og Evangelium

Det er bror din!

På vestkysten av Irland strandet et skip i storsjø og storm. Redningsbåt gikk ut for å berge de forliste. Da de så la fra vraket med sin dyre last, viste det seg at én manglet, og det var umulig å få ham med.

Les videre »
Lov og Evangelium

Utvalgt i Kristus

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i Den Elskede.» Ef 1:1-6

Les videre »
Lov og Evangelium

Det gjelder evigheten!

Misjonsordren som Jesus gav til disiplene før sin himmelfart, står fast: «Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende» (Apg 1:8).

Les videre »

Månedens andakt

Hjertets lovsang

«Salig er det folk som kjenner til jubel! Herre, i ditt åsyns lys skal de vandre.» Salme 89:16 Bare den som kjenner Jesus, vet hva ekte jubel er. For jubelen og den sanne lovsangen har sitt utspring og sin kilde i Jesus. Hver den som har opplevd det store under

Les videre »

Hjertets lovsang

«Salig er det folk som kjenner til jubel! Herre, i ditt åsyns lys skal de vandre.» Salme 89:16 Bare den som kjenner Jesus, vet hva ekte jubel er. For jubelen og den sanne lovsangen har sitt utspring og sin kilde i Jesus. Hver den som har opplevd det store under

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Namn av å leva

Namn av å levaAv Dag Rune Lid Kap 1. Eit underleg brevBrevet var stila til forsamlinga. Då det vart lese opp skjedde det noko som med dei som høyrde det. Brevet ramma samvitet, – ingen var urørte. Det vekte både harme, irritasjon, ettertanke og glede. Det var ikkje kven som

Les videre »

Livets lys

Våre ord avslører hvem vi er. De sier noe om den personen som uttaler dem. Jesus er Ordet som forteller hvem Gud er. Han åpenbarer Guds vesen og hjertelag. Han formidler Guds tale og hans innerste tanker til oss mennesker. Han er Ordet i bestemt form. Det betyr at han

Les videre »

Siste videoopptak