Fortsatt ikke åpne møter

Etter den siste informasjonen fra regjeringen 18. januar hvor det fortsatt kun er tillatt med 10 personer på innendørs livssynssamlinger, avlyses de aller fleste samlinger inntil videre.

Les videre »
Indremisjon

Referat fra nyttårsleiren på Fossnes 2020-2021

Når ein no sit og ser tilbake på nyttårsleiren, blir eg veldig takksam til Gud for at ein i det heile fekk halda leir no i desse usikre tider med covid-19. Takksam for at ein fekk koma saman å høyra Guds Ord, det er ikkje sjølvsagt. Ein litt annleis leir i ein pandemi skildrar nok ytre setting godt. Litt restriksjonar

Les videre »
Ytremisjon Sør-Amerika

Nytt fra Sør-Amerika

Nye vil tro Evangelist René Villegas i Bolivia forteller gledesstrålende at det er seks nye, tre ektepar, som nå får opplæring i den kristne tro. De bor i en landsby utenfor Sucre og tok selv kontakt etter at de hadde blitt kjent med bøker som er utgitt gjennom «Såmannen». La oss huske dem i våre bønner, at Ordet må bli

Les videre »
Indremisjon

Opptak av møtet 17. januar

Her finner du opptak av møtet fra 17. januar. Taler er Lars Fossdal. Teksten er hentet fra 1Kor 10:1-11. Temaet er ørkenvandringen, Guds vei gjennom ørkenen, og Guds vei som fører til himmelen. Hva får Ordet gjøre med meg?

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Du er innbudt til bryllup

«Det var en mann som gjorde et gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til de innbudne: Kom, for nå er det ferdig. Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham: Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg: Ha meg unnskyldt! En annen sa: Jeg har kjøpt fem par okser, og går for å prøve dem.

Les videre »

Gud – historiens Herre

Når et folk lever med Gud i tro og etterfølgelse, får det følger. Det høster som det sår. Et liv etter Guds ord og bud er godt og får gode følger, samtidig som et liv i strid med Guds skaperordninger, ord og bud, er til skade og ulykke for menneskene.

Les videre »

«Og døren ble stengt»

«Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men fem av dem var uforstandige og fem kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sine sammen med lampene sine.» Mat 25:1-4

Les videre »

Månedens andakt

Ikabod

For en merkelig overskrift på en andakt, tenker du kanskje. Nei, ikke i det hele tatt! Overskriften er hentet fra et bibelord. I 1Sam 4 leser vi om hvordan filistrene erobret Guds paktsark etter en strid, der israelittene led et stort nederlag og mange mistet livet, blant annet prestene Hofni

Les videre »

Ikabod

For en merkelig overskrift på en andakt, tenker du kanskje. Nei, ikke i det hele tatt! Overskriften er hentet fra et bibelord. I 1Sam 4 leser vi om hvordan filistrene erobret Guds paktsark etter en strid, der israelittene led et stort nederlag og mange mistet livet, blant annet prestene Hofni

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Trelldom

TrelldomAv Søren Pederson (1852-1923) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Se, jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere. Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar

Les videre »

Fred med Gud – om troens rettferdighet

Fred med Gud – om troens rettferdighetAv Gunnar Nilsson, Sverige Den nye fødsels erfaringer og rettferdiggjørelsen for Gud har vært svært aktuelle temaer i vekkelsestider. Man har ransaket hjerterøttene for å se hva som finnes der. Men i vår tid har det blitt så stille at man i de fleste

Les videre »

Siste videoopptak