Den diakonale kassen

Arbeidet i den diakonale kassen retter seg inn mot dem iblant oss som har kommet i en nødsituasjon, og som trenger økonomisk støtte som de offentlige ordninger ikke dekker. Det kan for eksempel dreie seg om støtte til å kunne reise på leir eller møter, støtte ved sykdom eller ved at forsørgeren i familien plutselig går bort.

Les videre »

Konfirmasjonsundervisning på Fossnes

Kjære kommende konfirmanter 2021 og 2022! Som tidligere år innbyr Norsk Luthersk Lekmannsmisjon (NLL) kommende konfirmanter til å følge konfirmasjonsundervisning i regi av Bibelskolen på Fossnes. Undervisningen er åpen for alle som går i 8. og 9. klasse til høsten. Alle som ønsker å gjøre seg bruk av undervisningen er velkommen, uavhengig av menighetstilknytning.

Les videre »
Ytremisjon Sør-Amerika

Vanskelig tid for «Såmannen» i Sør-Amerika

Peru – Det er til trøst for meg at Jesus er den gode hyrde. Han var nok der da Esteban døde. Det er kona, Victoria, som sier dette. Vi fikk en fin samtale på telefonen om Jesus som tar seg av sine, selv når en må vandre gjennom «dødsskyggens dal» og ingen av de nærmeste får sitte ved dødsleiet. Esteban

Les videre »
Barneleir 2019
Indremisjon

Referat fra Barnedagen på Fossnes 27. juni 2020

En av de varmeste dagene i juni var det samlet ca 30 barn i alder 0-10 år og deres foreldre på Bibelskolen på Fossnes for en barnedag, som i år erstattet den tradisjonelle barneleiren på Fossnes. Dagen begynte med flaggheising og sang ved flaggstanga, før den første av tre bibeltimer. Under bibeltimen ble barna delt opp i to grupper etter

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

I lys og skygger

Verdens barn synes ofte at de troende gjør alt for mye av sin kristendom. Men det skal mye til før de synes at noen gjør for mye av sin ugudelighet.

Les videre »

Hvordan avslutter du dagen?

Det var en stormfull og mørk vinterkveld. Himmelen var dekt av mørke skyer, og det regnet i strie strømmer. Veiene var gjørmete og nesten ikke fremkommelige, og det var synd på alle dem som var nødt til å være ute i slikt et vær.

Les videre »

Månedens andakt

Hvorfor sover du, Herre?

«Våkn opp! Hvorfor sover du, Herre? Våkn opp, forkast oss ikke for evig tid!» (Salme 44:24) Det kan komme tider i livet hvor det kjennes som at Herren sover. Det kan skje gjennom ytre eller indre sykdom, gjennom vanskelige naboer eller slektninger, gjennom økonomiske bekymringer eller lignende. Da kommer så

Les videre »

Hvorfor sover du, Herre?

«Våkn opp! Hvorfor sover du, Herre? Våkn opp, forkast oss ikke for evig tid!» (Salme 44:24) Det kan komme tider i livet hvor det kjennes som at Herren sover. Det kan skje gjennom ytre eller indre sykdom, gjennom vanskelige naboer eller slektninger, gjennom økonomiske bekymringer eller lignende. Da kommer så

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Våre lamper slokner

«Våre lamper slokner» er en av flere tankevekkende bøker skrevet av J. F. Løvgren. Boken ble sist utgitt i Norge på Antikkforlaget i 1993. I noen nummer framover vil vi gjengi et utdrag for Lov og Evangeliums lesere. Red. Det var på vitnemøtet ved avslutningen av festen i Guds samfunns

Les videre »

Gi Gud det som Guds er

«Så sendte de til ham noen av fariseerne og herodianerne for å fang hen i ord. De kom og sa til ham: Mester, vi vet at du er sannferdig. Du bryr deg ikke om hva noen sier, og gjør ikke forskjell på folk, men lærer Guds vei i sannhet. Si

Les videre »

Siste videoopptak