Arrangementer med inntil 100 personer tillatt fra 16. april

Fra og med fredag 16. april er det tillatt for inntil 100 personer å samles på offentlige arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Regjeringens råd (ikke regel) er imidlertid fortsatt at «arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.»

Les videre »
Indremisjon

Bibelfortelling: Noah og vannflommen

Ny bibelfortelling ligger nå ute: «Noah og vannflommen» 1. Mosebok kapittel 6-9. Andaktsdel for de eldre barna lenger ut i videoen, samt sang fra Unge Røster fra Namsos. Du finner bibelfortellingen ved å trykke her, eller ved å se i hovedmenyen under Ressurser -> Bibelfortellinger for barn.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Lov og Evangelium

Musikkens språk

I noen nummer framover vil vi gjengi utdrag fra et foredrag om musikk, holdt av amerikaneren Frank Garlock. Han var forkynner, musiker og dirigent, med blant annet doktorgrad i musikk.

Les videre »
Lov og Evangelium

Et Luther-sitat

Det er bare i Kristus vi virkelig er hellige. Dette uttrykker Martin Luther så sterkt og tankevekkende, når han utlegger teksten fra Romerbrevet 12:13:

Les videre »
Lov og Evangelium

Musikk – for eller mot evangeliet?

Man kan spørre; er det så viktig med musikken? Er det ikke bibeltroskap og rett forkynnelse av Guds Ord som er det eneste avgjørende i kristen sammenheng? Svaret er at også musikken har en sentral og avgjørende rolle. For mange er det uforståelig, derfor tenker jeg at det kan være riktig å skrive litt om det musikksyn som ligger til grunn for en slik forståelse.

Les videre »

Månedens andakt

Når Ordet plukkes bort fra hjertet

«En såmann gikk ut for å så sitt såkorn. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himmelens fugler åt det opp. (…) De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke

Les videre »

Når Ordet plukkes bort fra hjertet

«En såmann gikk ut for å så sitt såkorn. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himmelens fugler åt det opp. (…) De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Jesus alene

Jesus aleneAv Karl Notøy Måtte det bli Jesus alene, – først og fremst i mitt liv –, men også i vennesamfunnet og i alt kristent arbeid! For det er så lett for at så mye kommer foran Jesus eller skygger for ham; at mennesket blir satt i sentrum, i steden

Les videre »

Jesus advarer mot hykleriet

«Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene.» Mat 23:5Flere ganger advarer Jesus mot hykleriet. Det å hykle er å spille en rolle. Det er å bære en maske. Det kan du og jeg gjøre så lenge at vi også fører oss selv bak lyset. I vår

Les videre »

Siste videoopptak