Ungdomsleir på Ersdaltun 29.-31. oktober

29.-31. oktober inviteres det til høstleir for ungdom fra 7. klasse og oppover. Leiren er på Ersdaltun leirsted, som ligger ved Ersdalsvatnet, litt nord for Flekkefjord. Talere er Steinar Handeland og Asbjørn Fossli. Programmet for leiren og mer informasjon finner du på leirens hjemmeside. Velkommen til samling om Guds ord!

Les videre »

Bibelkurs på Fossnes 16. -21. november

Velkommen til bibelkursuke på Bibelskolen på Fossnes 16. – 21. november 2021! Kurset er åpent for alle, unge og eldre. Vi ønsker å formidle allsidig og aktuell undervisning fra Guds ord, gjennom en uke med bibeltimer og kveldsmøter.

Les videre »
Ytremisjon Sør-Amerika

Reisebrev fra Ingar og Marit Gangås i Bolivia

Ungdomssamling i Sucre, Bolivia I dag lørdag 23. oktober var vi med på ungdomssamling i Sucre, Bolivia. Det er Carmen og Gonzalo som har ansvaret for det hver uke. Denne gangen var Gonzalo hjemme for å forberede søndagens preken. Først stilte Carmen dem noen spørsmål. Hva betyr ordet hykleri? Så gav hun noen eksempler fra dagliglivet som de samtalte om.

Les videre »
Indremisjon

Opptak av tale under møteuke på Østre Kvelde bedehus

19. – 23. oktober er det møteuke på Østre Kvelde bedehus i Vestfold, der Bjarne Gjuvsland og Asbjørn Fossli taler Guds Ord. Møtene blir tatt opp på både lyd og video. Her finner du tabell hvor opptakene er sortert i rekkefølge. Tabellen oppdateres fortløpende. Her er lenke til lydopptak: https://www.nll.no/media/lydopptak/#/

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Den store, hvite flokk

«Deretter så jeg – og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender.» Åp 19:13

Les videre »
Lov og Evangelium

Rapport fra Sør-Amerika

«Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han skal opphøye dere i sin tid. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Vær edrue, våk! Deres motstander går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen! For dere vet at deres brødre rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelser.» 1Pet 5:6-9

Les videre »

Månedens andakt

Mens du er på veien

Jesus sier i Luk 12,58-59, at dersom en person har kommet i unåde hos en annen og derfor dras for retten, bør han gjøre seg umak med å bli forlikt med denne personen mens de er på vei til domstolen. For der vil han bli anklaget for det gale han

Les videre »

Mens du er på veien

Jesus sier i Luk 12,58-59, at dersom en person har kommet i unåde hos en annen og derfor dras for retten, bør han gjøre seg umak med å bli forlikt med denne personen mens de er på vei til domstolen. For der vil han bli anklaget for det gale han

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Møtet

MøtetAv N. P. Madsen (1860-1916) Alt var forberedt, alt var lagt til rette til en stor, hellig og salig stund. Det var to som skulle møtes – to, som evig hørte sammen, men som en tid hadde vært adskilt. Den ene hadde i lange tider gått i sitt rike hjem

Les videre »

Lov og evangelium i forkynnelsen(1)

Lov og evangelium i forkynnelsen(1)Av Ingar Gangås Gud gjør to gjerninger ved sitt ordMartin Luther sier i en preken på 5. søndag etter pinse at «Lovens preken er alt det som taler om våre synder og Guds vrede på hvilken måte det enn skjer. Derimot er evangeliet en preken som

Les videre »

Siste videoopptak