Indremisjon

Opptak av møtet 7. august

Her finner du opptaket av talen under møtet 7. august. Taler var Curt Westman. Han talte over teksten fra 1.Mosebok 4:4-8, om Guds omsorg for den falne.

Les videre »
Indremisjon

Referat barneleir 2022

Fredag 17. juni var vi igjen samlet på Fossnes for barneleir. Denne gangen var det endelig mulig å samles uten å måtte forholde seg til faste plasser og avstandsregler. I år var det nærmere 60 barn på det meste. Snusen hadde kommet seg siden han fikk korona i fjor. Barna syntes det var både kjekt og veldig spennende at han

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Lov og Evangelium

Hunger etter å høre Guds ord

«Se, dager kommer, sier Herren Herren, da jeg sender hunger i landet, ikke hunger etter brød og tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord. Da skal de flakke om fra hav til hav, fra nord til øst. De skal flakke omkring og søke etter Herrens ord, men de skal ikke finne det.» Amos 8:11-12

Les videre »
Lov og Evangelium

Dommedag kommer

Bibelen har mange ord om at denne verden skal gå under. Salme 102 (v.26-27) sier: «I gammel tid grunn-festet du jorden, og himlene er et verk av dine hender. De skal forgå, men du blir stående. De skal eldes som en kledning, som klær skifter du dem ut, og de blir skiftet ut».

Les videre »
Lov og Evangelium

Besøk av Natalia og Vladimir

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon har i mange år støttet den lutherske kirken i Moldova, og det er flere fra Norge som har vært på besøk hos vennene der. Natalia Moser gikk også på Bibelskolen på Fossnes i 1999 og kjenner derfor flere her i Norge, mens ektemannen Vladimir aldri har vært her – før nå.

Les videre »

Månedens andakt

Glede i hans lys

Han var det brennende og skinnende lys, men dere ville bare en kort stund glede dere i hans lys. (Joh 5:35). Jesus taler om Johannes Døperen som vitnet om ham, for at folket skulle bli frelst. Ja, Johannes var et brennende og skinnende lys som lyste opp deres mørke hjerter,

Les videre »

Glede i hans lys

Han var det brennende og skinnende lys, men dere ville bare en kort stund glede dere i hans lys. (Joh 5:35). Jesus taler om Johannes Døperen som vitnet om ham, for at folket skulle bli frelst. Ja, Johannes var et brennende og skinnende lys som lyste opp deres mørke hjerter,

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Troskap i det små

Mange kristne har tenkt at de ville gjøre store ting for Gud. De syntes deres vanlige yrke var betydningsløst og lite. De fikk ikke utrettet noe for Gud på kontoret sitt, bak spakene i gravemaskinen, på sykehuset eller i omsorgsboligen.   Vi har lett for å tenke at vår betydning

Les videre »

Siste bibelfortelling for barn