Nyttårsleir 29. desember – 1. januar 2020

Hjertelig velkommen til nyttårsleir på Bibelskolen på Fossnes. Talere under leiren blir Øyvind Samnøy, Sigbjørn Agnalt og Lars Fredrik Ellingsen. I tillegg blir det panel/samtalemøter 30. og 31. desember som berører temaene «Bær hverandres byrder» og «Givertjenesten».

Les videre »

Evangelist fylte 70 år

Helt siden min ungdom, fra jeg ble frelst, kan jeg si at det har vært livet for meg å tjene Jesus. Ja, jeg har vel vært mer glad i Jesus enn i kona, jeg, sier Damián Heredia med et stort smil.

Les videre »
Kursuke 2019
Indremisjon

Referat fra kortkurset

Det har vært mange fine timer under årets kortkurs som varte fra 12. – 17. november. Bibelverset fra programmet lyder som følger «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte.» (Jer. 15,16a)

Les videre »
Indremisjon

Referat fra bibelhelgen på Solgry

Den siste helgen i september hadde Lekmannsmisjonen sin årlige bibelhelg på Solgry Ungdoms- og Misjonssenter i Sveio. Talere denne gangen var Martin Fjære, som til vanlig er elektriker og også lærer på bibelskolen på Fossnes i Vestfold, og gjestetaler Lorents Nord-Varhaug fra Sandnes som arbeider innenfor finans, og som reiser som fritidsforkynner i mange ulike kristne sammenhenger.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Evangelist fylte 70 år

Helt siden min ungdom, fra jeg ble frelst, kan jeg si at det har vært livet for meg å tjene Jesus. Ja, jeg har vel vært mer glad i Jesus enn i kona, jeg, sier Damián Heredia med et stort smil.

Les videre »

Guds hellige nåde. Sitater fra «Tornen i kjødet»

Når oppkom denne kjærlighet til deg i Guds hjerte? I evigheten. «Før verdens grunnvoll ble lagt». (Ef 1:4), «før du hadde gjort godt eller ondt» (jfr.Rom 9:11). Elsker han deg fra evighet, så elsker han deg fullkomment uavhengig av hvem du er. Uavhengig av dine seire eller nederlag i livet. Det som er evig kan verken avta eller vokse. Hans kjærlighet til deg avtok ikke i dine fall og nederlag, i dine usle tider. Men den vokste heller ikke om

Les videre »

Månedens andakt

Syndefall, spedalskhet og blod

Vi er Adams barn. Det er forferdelig å være et Adams barn, for det betyr at vi er under forbannelse. Forbannet er den som ikke holder alt i denne lov, sier Moses. Vi er vredens barn fra fødselen av. Vi er dødens barn og vi bærer døden i oss.

Les videre »

Syndefall, spedalskhet og blod

Vi er Adams barn. Det er forferdelig å være et Adams barn, for det betyr at vi er under forbannelse. Forbannet er den som ikke holder alt i denne lov, sier Moses. Vi er vredens barn fra fødselen av. Vi er dødens barn og vi bærer døden i oss.

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Alvorlig og oppmuntrende ungdomssamling på Haugli – 2017

24.-27. mars hadde nesten seksti personer fra både fjern og nær funnet veien til Haugli leirsted i nærheten av Flekkefjord for å delta på påskeleir. Med oss på leiren hadde vi Asbjørn Fossli, Sigbjørn Agnalt og Dag Rune Lid som talere, og Olav Fossdal, Per Olav Kapstad og Lars Fossdal

Les videre »

I dag

Enkelte mennesker tenker at det vi ikke får gjort i dag, får vi gjort i morgen. Vi har god tid.I Afrika sier de at tiden kommer til oss, mens vi sier at tiden går. Tid har vi nok av, for den kommer til oss hele tiden. Enkelte steder kjører ikke

Les videre »

Siste videoopptak