Velkommen til vår nye nettside

Arbeidet med nettsiden er nesten fullført, men det vil fortsatt ta litt tid før hele mediebiblioteket er tilgjengelig. Fullstendig oversikt over Lov & Evangelium finner du allerede, dessuten ligger det ute endel video. Det er også opprettet en egen søkefunksjon for å finne møter nær deg. Her kan du finne møter i regi av NLL over hele Norge. Møter denne uken, finner du også på forsiden etter aktuelle artikler. Scroller du litt lenger ned på forsiden finner du blant annet «Månedens andakt» som også publiseres på Bibelskolen på Fossnes’ hjemmeside. Denne vil bli oppdatert hver måned.

Les videre »

To-årig forkynnerseminar på Fossnes

NLL har i flere år drøftet muligheten for å gi hjelp og veiledning til unge med forkynnerkall eller ønske om et teologisk studium. Konrad Fjell og Per Bergene Holm har arbeidet ut en plan for et to-årig forkynnerseminar og NLLs landsstyre har vedtatt at seminaret skal settes i gang fra og med høsten 2019.

Les videre »

Velkommen til sommersamling med årsmøte

10.-14. juli arrangeres den årvisse sommersamlingen med årsmøte på Bibelskolen på Fossnes.  Vi minner om at alle over 18 år som ønsker å benytte seg av stemmeretten på årsmøtet, må ved påmelding gi beskjed om dette innen fristen 14. juni.

Les videre »
Generell ytremisjon

El Sembrador

Bladet «El Sembrador» (Såmannen) gis nå ut 3-4 ganger i året, og har samme navn som de to stiftelsene i Bolivia og Peru. Nå har påskenummeret nylig utkommet.

Les videre »
Indremisjon

PåskeCD

PåskeCDen fra Fossneskoret er nå tilgjengelig for salg. Fossneskoret er tilknyttet Bibelskolen på Fossnes og synger a cappella eller med enkelt akkompagnement. 

Les videre »
Bibelskolen på Fossnes

Til deg som er ung: Bibelskole – noe for meg?

Søknadsfristen for mange skoler går snart ut med tanke på opptak høsten 2019. Hvilken skole skal jeg velge? Hva ønsker jeg å arbeide med? Hvilke jobbmuligheter gir det? Spørsmålene er mange, og for den som er ung er det ikke alltid så lett å velge. For deg som er en kristen er det godt å få vandre på Herrens veier

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Bønnens vei til Gud

«Og se, Gud har gitt deg alle dem som seiler med deg, som gave.» Apg 27:24 Det var 275 mennesker som reddet livet fordi de hadde Paulus med ombord. Selv om han var med som fange på veien til Rom, betydde han mer enn kaptein, styrmann og hele mannskapet. Han kjente bønnens vei til Gud. Gjennom 14 stormfulle døgn hadde Paulus ikke bare bedt for seg selv. Han hadde også bedt for alle dem som reiste sammen med ham. Himmelens

Les videre »

«Gud står de stolte imot»

«Men desto større er nåden han gir. Derfor sier Skriften: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede!» Jak 4:6-8 Adams fall i synd førte med seg at mennesket ville bli som Gud, bli Gud lik. Dette er en egoisme

Les videre »

Frelse for de fortapte

Bibelen forteller med klare ord hvem vi er i oss selv, hvor ødelagte vi er etter syndefallet (Rom 3:4-20). Hadde ikke Gud grepet inn, så hadde vi alle gått fortapt (Rom 3:21-24). Dette er en sannhet som de fleste av dagens mennesker ikke vil erkjenne. Det tales om det gode i mennesket, at det er godt på bunnen osv. Men det sier ikke Guds Ord. Nei, det er heller motsatt. Vår natur er bunnfordervet, det sier Ordet. Hør bare hva

Les videre »

Månedens andakt

Trur du på «fake news»?

Trur du på «fake news»? Du fekk kanskje med deg eit oppslag i slutten av februar på nrk.no. Det  var fortalt om ein mann frå Mandal som med metalldetektor fann ein gullring frå vikingtida i ein åker. Tusenar av nordmenn har sett oppslaget, og det han fortel i videoen. Eg

Les videre »

Trur du på «fake news»?

Trur du på «fake news»? Du fekk kanskje med deg eit oppslag i slutten av februar på nrk.no. Det  var fortalt om ein mann frå Mandal som med metalldetektor fann ein gullring frå vikingtida i ein åker. Tusenar av nordmenn har sett oppslaget, og det han fortel i videoen. Eg

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Meningsløst?

Meningsløst? I forbindelse med de store ulykkene som har rammet folket vårt i den senere tid, blir det tragiske som har skjedd, ofte betegnet som «meningsløst». At mennesker uten tro på en levende og personlig Gud kan uttale seg slik, er ikke så underlig. Vanskeligere er det å forstå at

Les videre »

Årsmelding fra Moldova 2009/2010

Guds ord skal seire «Men Guds ord er ikke bundet.» 2Tim 2:9b Dette er apostelen Paulus’ ord til sin unge medarbeider Timoteus, når han selv sitter fengslet i Rom. Til tross for ytre trengsel, fikk apostelen erfare at Guds ord ikke lot seg hindre av lenker. Det gjorde sin virkning

Les videre »

Siste videoopptak