Stevne på Laberget

Velkommen til stevne på Laberget 1. – 4. august 2019. Talere som skal være med er Immanuel Fuglsang, Ingar Gangås, Jan Eirik Berre, Tobias Fjell og Poul Larsen.

Les videre »

Velkommen til sommersamling med årsmøte

10.-14. juli arrangeres den årvisse sommersamlingen med årsmøte på Bibelskolen på Fossnes.  Vi minner om at alle over 18 år som ønsker å benytte seg av stemmeretten på årsmøtet, må ved påmelding gi beskjed om dette innen fristen 14. juni.

Les videre »
Indremisjon

Barneleir, yngresleir og ungdomsleir

Helga 21. – 23. juni 2019 er du hjertelig velkommen på leir om du er barn eller ungdom, eller småbarn med foresatt. På Bibelskolen på Fossnes blir det barneleir, på Kongshaugen kristne grunnskole blir det yngresleir, og ved Trettenes leirsted ved Farris blir det ungdomsleir.

Les videre »
Generell ytremisjon

El Sembrador

Bladet «El Sembrador» (Såmannen) gis nå ut 3-4 ganger i året, og har samme navn som de to stiftelsene i Bolivia og Peru. Nå har påskenummeret nylig utkommet.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Åndens utgytelse på pinsedag

«Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner.» Joel 3:1 Allerede Det gamle testamentes profeter forutsa at det i forbindelse med Messias forløsergjerning skulle skje en særegen utgytelse av Guds Ånd over alt kjød. Og de forutsa selve hensikten med denne åndsutgytelse: å skape et villig og hengivent folk for Gud – et

Les videre »

Landet Kana´an

Da Herren kalte på Abraham i Ur i Kaldea, ba han ham dra bort fra sitt land til det landet Herren ville vise ham (1Mos 12:1). Han dro da og kom til Kana´an (1Mos 12:5) og han og hans ætt fikk dette landet til evig eie (1Mos 17:8). Hva er det Herren mener med denne historien? Har dette noe å si oss? Ja, for Moses talte om Jesus (Joh 5:46). Kana´an er en lignelse på Kristus (Hos 12:11). I 2Mos

Les videre »

Månedens andakt

Frelse for den største av syndere

Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. (1Tim 1:15) Den største. I mange av livets forhold handler det om å være stor, størst. Det gir tilfredsstillelse og i mange tilfeller også økonomisk

Les videre »

Frelse for den største av syndere

Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. (1Tim 1:15) Den største. I mange av livets forhold handler det om å være stor, størst. Det gir tilfredsstillelse og i mange tilfeller også økonomisk

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Se på himmelens fugler!

Martin Luther sa en gang: «Jeg har en læremester som jeg synes bedre om enn noen annen her på jorden.Det er min lille tamme bokfink. Hver dag legger jeg brødsmuler ut til den på vindusbrettet. Når den er sulten, hopper den ned på brettet og spiser seg god og mett.

Les videre »

Du skal ikke stjele!

Du skal ikke stjele! Av Sigbjørn Agnalt Sigbjørn Agnalt fortsetter med å gi konkrete eksempler på synd mot Guds bud. Denne gangen er han kommet til det sjuende. Måtte det han skriver drive oss alle inn til Kristus! Red. Slik lyder det sjuende bud: Du skal ikke stjele! «Hva vil

Les videre »

Siste videoopptak