Bibelkurs på Fossnes 10. – 15. november

Kurset er åpent for alle, unge og eldre. Vi ønsker å formidle allsidig og aktuell undervisning fra Guds ord, gjennom en uke med bibeltimer og kveldsmøter. Velkommen også til å være med på enkelt-timer. NB! Grunnet både koronasituasjonen og fulle hus på Fossnes er det veldig begrenset hvor mange som kan få losji på Bibelskolen. Det er kun noen få plasser igjen.

Les videre »
Indremisjon

Opptak fra møtene 30. august og 6. september

Møtet fra 30. august finner du her. Taler er Paul André Bergene Holm med temaet «Gud fører Lot ut av Sodoma» fra 1. Mosebok 19:1-29. Sang av Paul André. Møtet fra 6. september finner du her. Taler er Lars Fossdal med temaet «Vår Gud er en fortærende ild», Gud er en hellig Gud. Sang av Rami og Vian Seppälä.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Omgangen med Gud i Ordet

Bibelen er Boken, «bøkenes bok», verdenslitteraturens «bestselger» – og dens funklende stjerne. Det er ikke så underlig. Den har jo ikke bare visse historiske mennesker til forfattere.

Les videre »

Guds ord

– Der hvor man har Guds ord, vil man ikke ha det. Og omvendt, der en ikke har det, ville en hjertelig gjerne ha det.

Les videre »

Månedens andakt

Hvordan hadde du klart deg alene?

I disse koronatider har jeg tenkt på en konkret sak som jeg har blitt minnet om å minne dere på. Koronasituasjonen har ikke medført forfølgelse av de troende i og for seg. Men vi var blitt tvunget inn i en situasjon hvor vi ikke kunne samles i de helliges samfunn

Les videre »

Hvordan hadde du klart deg alene?

I disse koronatider har jeg tenkt på en konkret sak som jeg har blitt minnet om å minne dere på. Koronasituasjonen har ikke medført forfølgelse av de troende i og for seg. Men vi var blitt tvunget inn i en situasjon hvor vi ikke kunne samles i de helliges samfunn

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Vær ikke redd!

«Vi makter ikke å dra opp mot det folk; for det er sterkere enn vi. Herren er med oss, vær ikke redde for dem!» 4Mos 14:9

Les videre »

Hvem er du?

«Hvem er han som formørker mitt råd med ord uten forstand?» Job 38:2 Dette ordet kom opp i tankene mine i min studietid, etter en forelesning på Menighetsfakultetet. Professoren hadde uttalt seg med sikkerhet om ulike kilder for Det gamle testamente, om senere tillegg, redaktørnotiser osv. Og jeg har igjen

Les videre »

Siste videoopptak