Indremisjon

Forkynnerseminar, 8.samling

10. – 12. juni 2021 er det forkynnerseminar. Timene blir lagt ut fortløpende. Lydopptak legges ut her: https://www.nll.no/media/lydopptak/   Her er en tabell over timene i rekkefølge, med lenke til video-opptak:

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Lov og Evangelium

Den nye sangen

Den virkelige sang og musikk er bekjennelse: du bekjenner både dine synder og Guds velgjerninger, både din urettferdighet og Guds nåde.

Les videre »
Lov og Evangelium

«Herren er min styrke og min lovsang»

«På den dag skal du si: Jeg takker deg, Herre! For du var vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg. Se, Gud er min frelse! Jeg er trygg og frykter ikke. For Herren Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse. Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Og dere skal si på den dag: Takk Herren! Påkall hans navn! Kunngjør hans gjerninger blant folkene, forkynn at hans navn er

Les videre »
Lov og Evangelium

Heilage, ulastande og ustraffelege

«Dykk òg, som før var framande og fiendar av sinnelag, i dykkar vonde gjerningar, har Gud nå forlikt med seg sjølv i kjøtslekamen hans ved døden, for å stilla dykk fram for sitt åsyn,- heilage, ulastande og ustraffelege, om de berre held ved i trua, grunnfeste og faste, og ikkje lét dykk rikka frå den vona evangeliet gjev.» Kol 1:21-23

Les videre »

Månedens andakt

«DET SALIGE BYTTE»

«Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.» 2Kor 5:21 Hva er det som gjør kristendommen så forskjellig fra alle andre religioner? Er ikke alle trosoppfatninger like bra? Dersom vi skal prøve å gi et

Les videre »

«DET SALIGE BYTTE»

«Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.» 2Kor 5:21 Hva er det som gjør kristendommen så forskjellig fra alle andre religioner? Er ikke alle trosoppfatninger like bra? Dersom vi skal prøve å gi et

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Troens visshet

Direktøren for et stort amerikansk fengsel fikk utvirket hos statens guvernør, at en av de livsvarige fangene skulle bli benådet hvert år. Det skulle være den som hadde oppført seg best. – Da dagen kom, ble alle fangene ført ut. Guvernøren var selv kommet, og han trådte nå fram med

Les videre »

Den levende tro

Den levende troAv C. O. Rosenius (1816-1868) Jesus sier til ham: Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror. Joh 20:29 Går det an å tro på Guds nåde når en ikke føler den, men tvert i mot kjenner seg kald, i

Les videre »

Siste videoopptak