Bibelkurs på Fossnes 10. – 15. november (oppdatert program)

Kurset er åpent for alle, unge og eldre. Vi ønsker å formidle allsidig og aktuell undervisning fra Guds ord, gjennom en uke med bibeltimer og kveldsmøter. Velkommen også til å være med på enkelttimer. Det er etter innspill blitt satt inn temasamlinger kl 16.30 tirsdag-fredag ved Per Bergene Holm. Temaene er: tirsdag: Guds historiske verdensstyre onsdag: Utvelgelsen torsdag: Gnostisisme fredag: Oppstandelsen

Les videre »
Indremisjon

Opptak fra møtene 17. og 18. oktober

Møtet fra 17. oktober v/Jan Eirik Berre finner du her. Tema er Frelsesvisshet; vår ånds vitnesbyrd. Møtet fra 18. oktober v/Jan Eirik Berre finner du her. Tema er Frelsesvisshet; Guds Ånds vitnesbyrd. Sang ved Fossneskoret. Begge møtene har teksten fra Rom. 8,16 som utgangspunkt. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. (Rom 8:16)

Les videre »
Indremisjon

Opptak fra møtet 11. oktober

Opptak fra møtet 11. oktober finner du her. Taler er Per Bergene Holm. Teksten er hentet fra Markus 10:17-31, og temaet er «Om jeg eide alt, men ikke Jesus».

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Nytt om navn – Bibelskolen

Sigbjørn Agnalt og Lars Fossdal sluttet som lærere ved Bibelskolen på Fossnes denne sommeren, Sigbjørn etter 14 år og Lars etter 28 år. Det er ingen tvil om at de begge vil bli savnet av oss ved Bibelskolen. Både Lars og Sigbjørn fikk spesiallagde gaver som takk for lang og tro tjeneste.

Les videre »

Livets alvor

Som ung kristen kom eg i ein samtale med ein eldre, kristen bror til å nemna alvoret med at vi skal døy ein dag. Han for sin del tykte det var alvorligare med livet!

Les videre »

Et hellig offer

«Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.» Rom 12:1

Les videre »

Månedens andakt

Dine synder er deg forlatt (Matt 9,1-8)

Hva er synd? Jo, det er å gjøre imot Guds gode og hellige vilje som han har gitt oss i de ti bud. Der sier han hvordan vi skal være og hvordan vi skal leve for å være fullkomne. Han sier: «Du skal ikke – – -» og: «Du skal

Les videre »

Dine synder er deg forlatt (Matt 9,1-8)

Hva er synd? Jo, det er å gjøre imot Guds gode og hellige vilje som han har gitt oss i de ti bud. Der sier han hvordan vi skal være og hvordan vi skal leve for å være fullkomne. Han sier: «Du skal ikke – – -» og: «Du skal

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

«Hvem kan da bli frelst»?

Luk 19:1-10 Jesus er på vei til Jerusalem. Litt tidligere på reisen traff han en rik rådsherre som spurte hva han måtte gjøre for å arve evig liv. Samtalen munnet ut i disse ordene av Jesus: «Hvor vanskelig det er for dem som har rikdommer å komme inn i Guds

Les videre »

BRUDEN FINNER SIN BRUDGOM

BRUDEN FINNER SIN BRUDGOMAv Olaf Klavenæs Ikke før var jeg gått fra dem, så fant jeg ham som min sjel elsker. Jeg grep fatt i ham, og jeg slipper ham ikke før jeg har ført ham til min mors hus, til hennes kammer som har født meg. Høys 3:4 I

Les videre »

Siste videoopptak