Ytremisjon Moldova

Besøk av Natalia og Vladimir våren 2022

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon har i mange år støttet den Lutherske kirke i Moldova, og det er flere fra Norge som har vært på besøk hos vennene der. Natalia Moser gikk også på Bibelskolen på Fossnes i 1999 og kjenner derfor flere her i Norge, mens ektemannen Vladimir aldri har vært her – før nå.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Lov og Evangelium

Kva vi har i Jesu dåp

Eg har nyleg høyrt ein tale av tidlegare bibelskulelærar Øivind Andersen. Eg noterte noko frå slutten av talen som eg vil dela med bladet sine lesarar: «Jesus ble døpt på en syndsbekjennelse. All den synd som er gjort i verden fra Adam og til det siste menneske, bekjenner han som sin.

Les videre »
Lov og Evangelium

Noen ord om småbarns dåp

«Og de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem; men disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: La de små barn komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det!» Mar 10:13-15

Les videre »
Lov og Evangelium

Peters pinsetale

«Da sto Peter fram sammen med de elleve. Han hevet røsten og talte til dem: Jødiske menn, og alle  dere som bor i Jerusalem! La dette være kjent for dere, og lån øre til mine ord!…

Les videre »

Månedens andakt

La ikke deres hjerte forferdes!

La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og

Les videre »

La ikke deres hjerte forferdes!

La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

TAKK!

TAKK! Melodi: «I den stille, klare morgen». Takk for syndenes forlatelse, som gjelder denne stund.Takk for Golgata og blodets sikre grunn.La meg se på naglegapet, som du i din side har.La meg se ennå en gang for meg det var. Takk, da, Jesus for din frelse!Du kan synder-hjertet rense!Nei, det

Les videre »

Evangeliet i ofringen av Isak

Evangeliet i ofringen av IsakAv evangelist Miguel Curse, Peru Tekst: 1Mos 22:1-19 Vår tekst forteller om en hending i Abrahams liv, han som er alle troendes far. Gjennom mange år hadde Gud lovt ham en sønn. Abraham ventet i tro på denne løftets sønn. Til slutt fødte Sara ham en

Les videre »

Siste videoopptak