Fra Lov og Evangelium

Pinsedag

«Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. – Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, hans kal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.» Joh 14:23;26

Les videre »
Lov og Evangelium

En liten misjonær

Hun hadde samlet barna til møte i gata der hun bor, en liten landsby utenfor byen Sucre i Bolivia. Den heter Pampa Aceituno. I denne landsbyen driver «Såmannen» (Lekmannsmisjonen) arbeid, og evangelist Renéhar arbeidet der i flere år.

Les videre »

Skikket for Guds rike

Bibelen er klar på at ingen syndere kommer inn i himmelen. «Uten at dere omvender dere og blir som barn kommer dere slett ikke inn i himlenes rike», sa Jesus. «Utenfor er hundene (de urene), trollmennene, de som driver hor, drapsmenn, avgudsdyrkerne og enhver som elsker og taler løgn».

Les videre »

Månedens andakt

Er du en misjonær?

«Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det

Les videre »

Er du en misjonær?

«Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Du kan ikke tro, å, men kjære så hør!

Du kan ikke tro, å, men kjære så hør! Du kan ikke tro,å, men kjære så hør:Gud har jo sin Sønn for oss givet!Kom hit, kom til korset, se Lammet som dør!Dets blod har ervervet oss livet.Og synden fra verden borttaget. Når blodet da virket så kraftig hos Gud,at han

Les videre »

Innskrevet i livets bok

«På den dagen skal Herrens spire være til pryd og herlighet, og landets frukt til stolthet og til pryd for de unnkomne av Israel. Og det skal skje: Den som er tilbake på Sion og som blir spart i Jerusalem, skal kalles hellig – hver den som er innskrevet til

Les videre »

Siste videoopptak