Stevne på Laberget

Velkommen til stevne på Laberget 1. – 4. august 2019. Talere som skal være med er Immanuel Fuglsang, Ingar Gangås, Jan Eirik Berre, Tobias Fjell og Poul Larsen.

Les videre »
Indremisjon

Referat fra ungdomsleir på Trettenes 2019

21.-23. juni ble det også i år arrangert ungdomsleir på Trettenes leirsted, ved Farrisvannet. Rundt 35 unge var samlet for helga, med Reidar Heian, Asbjørn Fossli og Fredrik Thorbjørnsen som ledere. Det var Lars Fredrik Ellingsen og Rami Seppälä som talte for oss.

Les videre »
Yngresleir 2019
Indremisjon

Referat fra yngresleir på Kongshaugen kristne grunnskole

38 barn i alderen 9 til 13 år og 7 ledere var samlet på Kongshaugen kristne grunnskole 21.-23. juni. Dette var første gang skolen ble tatt i bruk som leirsted. En anselig mengde madrasser ble derfor fraktet fra Fossnes til skolen og klasserom ble omgjort til overnattingssaler.

Les videre »
Barneleir 2019
Indremisjon

Referat fra barneleir på Fossnes.

Helga 21.-23.juni var det tradisjonen tro duket for barneleir på Fossnes. Nytt av i år var at øvre aldersgrense var senket til 4.klasse. Dermed ble miljøet mer oversiktlig og ventetid ved matbordet forkortet.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Et gripende møte

Under besøket til Bolivia i høst fikk jeg være med på et møte som gjorde inntrykk og som satte dype spor. Det ble et vekkelsesmøte, hvor en merket at Guds ånd var til stede og kalte på sjelene. På samme møte ble to mindreårige og tre ungdommer døpt og lagt til menigheten (Referat i L&E 9/2018 og 1/2019). Ingen språkutfordringer i himmelen René Villegas, en av våre medarbeidere, ønsket den store flokken av små og store velkommen. Det er norske

Les videre »

Kallet fra Sør-Amerika

Det var i unge år. Jeg var i England en periode høsten 1987. En kveld jeg kom inn i den evangeliske kirken som jeg gikk i, møtte en liten plakat meg på oppslagstavlen. Det var et bilde av en eldre mann med desperate øyne og under stod teksten fra Jeremia 8:20: «Sommeren er forbi, høsten er til ende, men vi er ikke frelst».

Les videre »

Høstens herre ser nøden

Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst! (Mat 9:38) Høstens herre ser nøden, føler nøden og har gjort den til sin. Derfor skulle man tro at han uten videre ville drive arbeidere ut; men Jesus lar oss forstå at slik forholder det seg ikke. Han vil gjøre det, men det skal skje som svar på din og min bønn. Han har gjort oss til sine medarbeidere, og det innebærer at han har kalt oss

Les videre »

Månedens andakt

Jeg har overvunnet verden

Johannes 16:33 «Jeg har overvunnet verden.» Dette er klare og sterke ord fra vår Herre og frelser Jesus Kristus. Han taler om sitt verk og sin gjerning. Men leser du hele dette verset så ser du at han mener at hans gjerning og seier skal komme oss til hjelp og

Les videre »

Jeg har overvunnet verden

Johannes 16:33 «Jeg har overvunnet verden.» Dette er klare og sterke ord fra vår Herre og frelser Jesus Kristus. Han taler om sitt verk og sin gjerning. Men leser du hele dette verset så ser du at han mener at hans gjerning og seier skal komme oss til hjelp og

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Bønnens evangelium

Bønnens evangeliumAv Hans-Henrik Brix Bønn er blitt kalt kristenlivets åndedrett. Like naturlig som det er for en kristen å lese og høre Guds ord, like naturlig er det for et Guds barn å be. La oss først minne om to viktige forhold angående bønn: 1. Guds tanker om bønn er

Les videre »

Gud bønnhørte Isak

Gud bønnhørte Isak 2. bibeltime ved Ingar Gangås Isak hadde lært mye av sin far Abraham, troskjempen med den frimodige og dristige tro. Aller mest inntrykk av sin fars tro fikk han nok da de var sammen på Moria berg. Isak må ha vært enig med sin far da han

Les videre »

Siste videoopptak