Indremisjon

REFERAT FRA BARNELEIREN PÅ FOSSNES

Etter en lang koronaperiode med mye begrensning på samvær, var det spesielt fint å kunne samles til barneleir igjen! Opp mot 50 barn var vi på det meste, denne junihelga på Fossnes. De yngste ble født i år, de eldste var ferdige med fjerde klasse. Noen sov hjemme, men de fleste var innkvartert på internatet. Snusen hadde også pakket sekken

Les videre »
Indremisjon

Opptak av møtet 4. juli

Her finner du opptak av møtet som var den 4. juli på Fossnes. Jan Eirik Berre talte over emnet «Peters bekjennelse», ut fra teksten fra Matteus 16:13-20.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Lov og Evangelium

Musikkens lyd

Lyd påvirker kroppen mer enn noe annet. Derfor sier Bibelen at vi skal være nøye med hva vi hører og hvordan vi hører: «Om noen har ører å høre med, han høre! Gi akt på det dere hører!» (Mar 4:23-24). «For ingen ting er skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke er noe gjemt uten at det skal bli kjent og komme for dagen. Se derfor til hvordan dere hører!» (Luk 8:17-18).

Les videre »

Månedens andakt

Tro og tjeneste

«Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa: Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann! For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått.» Luk 5,8f Her sitter Jesus i en båt

Les videre »

Tro og tjeneste

«Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa: Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann! For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått.» Luk 5,8f Her sitter Jesus i en båt

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Kjærlighet til den nåværende verden?

I Det nye testamente leser vi om en mann som het Demas. Jeg slo opp på navnet hans i bibelordboken. «Venn av Paulus» stod det. I Filemon 24 kaller Paulus ham «min medarbeider». Det siste apostelen Paulus skriver om sin venn og medarbeider er dette: «For Demas forlot meg, fordi

Les videre »

El Sembrador

Bladet «El Sembrador» (Såmannen) gis nå ut 3-4 ganger i året, og har samme navn som de to stiftelsene i Bolivia og Peru. Nå har påskenummeret nylig utkommet.

Les videre »

Siste videoopptak