Velkommen til ungdomsleir i Valdres

24.-27. februar planlegges det skileir for ungdom hvis forholdene tillater det. Leiren blir som vanlig på Åreeld leirsted på Hermanstølen i Valdres og er beregnet på ungdom fra 7. klasse og oppover. Hovedtaler i år er Curt Westman.

Les videre »

Forkynner- og ledersamling 28. – 30. april

Det vil bli en forkynner- og ledersamling 28 – 30. april på Bibelskolen på Fossnes. Samlingen inngår i det pågående forkynnerseminaret, men det åpnes opp på denne samlingen for alle som har forkynner- og lederoppgaver, fortrinnsvis i NLL, men det er også mulighet for andre fra andre sammenhenger om det er plass. Konrad Fjell, Finn-Widar Knutzen og Per Bergene Holm vil ha de fleste timene.

Les videre »
Indremisjon

Opptak av møtet 16. januar

I denne artikkelen finner du opptaket av talen under møtet 16. januar. Taler var Asbjørn Fossli. Han talte over emnet «Jesus; Sjelesørgeren og Frelseren» ut fra teksten fra Joh 4:1-26

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Lov og Evangelium

Bønn

«Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige, og be også for meg, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet – for denne er jeg sendebud i lenker! – slik at jeg kan være frimodig i ham og tale som jeg bør.» Ef 6:18-20

Les videre »
Lov og Evangelium

Det fortapte mennesket

Då Jesus uttala orda «det er fullført», då var alt det ordna som gjeld vår frelse, alt det som vi treng. Alt som skulle gjerast, var gjort.

Les videre »

Månedens andakt

Belsasars gjestebud

Kapittel 5 i Daniels bok handler om hvordan Babels konge Belsasar ordner til en meget stor fest for sine tusen stormenn. Det flyter av vin under festen. Og i beruset tilstand befaler Belsasar at de skal ta fram gullkarene, som hans far Nebukadnesar hadde tatt fra tempelet i Jerusalem. Så

Les videre »

Belsasars gjestebud

Kapittel 5 i Daniels bok handler om hvordan Babels konge Belsasar ordner til en meget stor fest for sine tusen stormenn. Det flyter av vin under festen. Og i beruset tilstand befaler Belsasar at de skal ta fram gullkarene, som hans far Nebukadnesar hadde tatt fra tempelet i Jerusalem. Så

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Alt for ingenting (VI)

Alt for ingenting (VI) Av J. de Liefde Loven virker vrede (forts.) Opptrinnet hos smeden vakte imidlertid stor oppsikt og mye røre i byen. Alle mennesker ble forarget over det som var hendt, til og med barna tok med seg på skolen gnister fra ilden som brant hos de eldre.

Les videre »

Siste videoopptak