Evangelist fylte 70 år

Helt siden min ungdom, fra jeg ble frelst, kan jeg si at det har vært livet for meg å tjene Jesus. Ja, jeg har vel vært mer glad i Jesus enn i kona, jeg, sier Damián Heredia med et stort smil.

Les videre »
Kursuke 2019
Indremisjon

Referat fra kortkurset

Det har vært mange fine timer under årets kortkurs som varte fra 12. – 17. november. Bibelverset fra programmet lyder som følger «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte.» (Jer. 15,16a)

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Vær ikke redd!

«Vi makter ikke å dra opp mot det folk; for det er sterkere enn vi. Herren er med oss, vær ikke redde for dem!» 4Mos 14:9

Les videre »

Det som har hendt, er fra meg

«Slik falt Israel fra Davids hus, og slik har det vært til denne dag (…). Da kom Herrens ord til Guds mann Semaja, og det lød så: Si til Rehabeam, Salomos sønn, Judas konge, og til hele Judas og Benjamins hus og til resten av folket: Så sier Herren: Dere skal ikke dra opp og kjempe mot deres brødre, Israels barn. Vend hjem igjen hver til sitt hus! For det som har hendt, er kommet fra meg». 1Kong 12:19,22-24a

Les videre »

Barmhjertighet

Guds barmhjertighet er som himmelen, som alltid står fast over oss. Under dette taket er vi trygge hvor vi enn er.

Les videre »

Månedens andakt

Ild

Det er forferdelig…

Hva er det som er forferdelig? Vi tenker ofte at Det er forferdelig å bli rammet av en alvorlig sykdom Det er forferdelig å bli baksnakket og miste sitt gode navn og rykte Det er forferdelig å plutselig miste hele sin eiendom og sin gode økonomi Det er forferdelig å

Les videre »
Ild

Det er forferdelig…

Hva er det som er forferdelig? Vi tenker ofte at Det er forferdelig å bli rammet av en alvorlig sykdom Det er forferdelig å bli baksnakket og miste sitt gode navn og rykte Det er forferdelig å plutselig miste hele sin eiendom og sin gode økonomi Det er forferdelig å

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Helliget vorde ditt navn

Helliget vorde ditt navnAv Hans-Henrik Brix Innledning til Fadervår Bønnen Fadervår (Mat 6:9-15) står midt i Jesu bergpreken (Mat 5-7), og i en litt kortere versjon i Luk 11:2-4. Bergprekenen i Mat 5-7 har et budskap til alle mennesker, men den er i første rekke talt til Jesu disipler. Det

Les videre »

Nytt fra bibelskolen 2012

Utdrag fra årsmeldingen Vi begynte høsten med ni elever på heltid. En av disse fullførte helårs- kurs, som ble begynt våren 2011. To av elevene hadde for stort fravær til å få godkjent høsthalvåret, men de begynte da igjen på vårkurset, og samtidig en elev til, slik at vi også

Les videre »

Siste videoopptak