Stevne på Laberget

Velkommen til stevne på Laberget 1. – 4. august 2019. Talere som skal være med er Immanuel Fuglsang, Ingar Gangås, Jan Eirik Berre, Tobias Fjell og Poul Larsen.

Les videre »

Velkommen til sommersamling med årsmøte

10.-14. juli arrangeres den årvisse sommersamlingen med årsmøte på Bibelskolen på Fossnes.  Vi minner om at alle over 18 år som ønsker å benytte seg av stemmeretten på årsmøtet, må ved påmelding gi beskjed om dette innen fristen 14. juni.

Les videre »
Indremisjon

Barneleir, yngresleir og ungdomsleir

Helga 21. – 23. juni 2019 er du hjertelig velkommen på leir om du er barn eller ungdom, eller småbarn med foresatt. På Bibelskolen på Fossnes blir det barneleir, på Kongshaugen kristne grunnskole blir det yngresleir, og ved Trettenes leirsted ved Farris blir det ungdomsleir.

Les videre »
Generell ytremisjon

El Sembrador

Bladet «El Sembrador» (Såmannen) gis nå ut 3-4 ganger i året, og har samme navn som de to stiftelsene i Bolivia og Peru. Nå har påskenummeret nylig utkommet.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

For våre synders skyld

«Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Jes 53:5 Det er for våre synders skyld at Jesus tar all pine på seg. Han er såret, egentlig «gjennomboret». Han er knust, slik som man knuser druer i en vinpresse. Begge ordene sikter ikke bare til den smerte han led mens han ennå levde, men til selve døden. Sterkere uttrykk

Les videre »

«Ottast ikkje, berre tru!»

Det er godt å få kome til eit anna kontinent og til eit anna land og få møte menneske der ein kjenner på samfunn i Herren Jesus Kristus, på tross av ulike språk og kulturar. Me opplever vanskelege tider i mitt kjære fedreland, Norge, for tida. Det er eit fråfall frå Guds ord som me ikkje har sett på 1000 år, sidan kristendom vart innført i Norge. Kristendommen har prega samfunnet vårt gjennom lange tider, men fjernast no frå skule

Les videre »

Jesu grav og vår

Hvor salig å se opp og forbi graven! I himmelens saler skal du ikke finne noe igjen av alt det som her var deg en byrde og lidelse. I Kanaans dal vokser det ingen torner; ved livsens elv er det ingen stormer, ingen bølger. Hvor underfullt det vil bli, når dette arme hjerte, som aldri her helt kunne bli stille, skal være evig fri og løst fra all byrde og få hvile fra alt hos Jesus! Da er døden ikke

Les videre »

Månedens andakt

Frelse for den største av syndere

Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. (1Tim 1:15) Den største. I mange av livets forhold handler det om å være stor, størst. Det gir tilfredsstillelse og i mange tilfeller også økonomisk

Les videre »

Frelse for den største av syndere

Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. (1Tim 1:15) Den største. I mange av livets forhold handler det om å være stor, størst. Det gir tilfredsstillelse og i mange tilfeller også økonomisk

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Kameleon-kristen

Kameleoner er en gruppe av skjellkrypdyr som er kjent for sin evne til raskt å skifte farge, forandre og tilpasse seg omgivelsene hele tiden. De fleste artene klatrer i busker og trær. Total lengde varierer fra ca. 3,0 cm til 68,5 cm. Øynene kan beveges uavhengig av hverandre. I Bibelen

Les videre »

Av tro – til tro

«For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet: Den rettferdige av tro skal leve.» Rom 1:16-17

Les videre »

Siste videoopptak