Maks. 20 personer på innendørs arrangementer

På grunn av smittesituasjonen innfører myndighetene strengere restriksjoner. På regjeringens hjemmeside kan vi bl.a. lese følgende: «Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene: Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser. (…) Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.» Dette gjelder kun der det ikke er strengere lokale/regionale regler.

Les videre »
Indremisjon

Opptak av møtet langfredag

Her finner du opptak av møtet langfredag i sin helhet. Taler er Konrad Fjell. «Det er fullbrakt», Johannes kapittel 18 og 19. Sang av familien Sara og André Heian.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Månedens andakt

«Det som har hendt, er det som skal henda»

Me lever på mange vis i ei historielaus tid, og det kan difor vere nyttig å minne om det Skrifta seier: «Det som har vore, er det som skal verta. Det som har hendt, er det som skal henda. Det finst ingenting nytt under sola.» (Fork 1:9) Me har noko

Les videre »

«Det som har hendt, er det som skal henda»

Me lever på mange vis i ei historielaus tid, og det kan difor vere nyttig å minne om det Skrifta seier: «Det som har vore, er det som skal verta. Det som har hendt, er det som skal henda. Det finst ingenting nytt under sola.» (Fork 1:9) Me har noko

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Den villige ånd

Den villige åndAv Ole Hallesby Det er nå over tjue år siden (ca. 1925 – red. anm.). Gud hadde i lengre tid arbeidet mektig på mitt unge hjerte. Og endelig hadde han overvunnet all min motstand. Jeg orket ikke lenger leve mitt verdslige liv, og hadde lagt meg hjelpeløs for

Les videre »

Det skal bli stømmer av nåde

Det skal bli stømmer av nådeAv Olaf Klavenæs Min elskede tar til orde og sier til meg: Stå opp, min kjæreste, du min fagre, og kom ut! For se, nå er vinteren omme. Regnet er dratt forbi og er borte. Blomstene kommer til syne på marken. Sangens tid er inne,

Les videre »

Siste videoopptak