Indremisjon

Ny sekretær i Lekmannsmisjonen

Landsstyret i Lekmannsmisjonen vedtok på styremøte i november, å tilsette Martin Fjære (43), fra Fossnes i Vestfold, som ny sekretær i misjonen. Det er Konrad Fjell som har innehatt sekretærstillingen siden sommeren 2015. Han jobbet da som lærer ved Bibelskolen på Fossnes, men ble i 2016 tilsatt som rektor ved den nyopprettede Kongshaugen kristne grunnskole i Larvik.

Les videre »
Indremisjon

Referat fra Haustleir 2020

23.-25. oktober var det haustleir på Ersdalstun. Det var kring 50 ungdomar samla. Både austlendingar, vestlendingar, sørlendingar og trøndarar var til stades. Sjølv om det er mange retningslinjer å fohalda seg til for tida, var det lagt veldig godt til rette.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

«Riket tilhører vår Gud»

«Og jeg hørte en høy røst i himmelen si: Fra nå av tilhører frelsen og kraften og riket vår Gud, og makten hans Salvede. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklager dem for vår Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet.» Åp 12:10-11a

Les videre »

Månedens andakt

Det behaget Gud å bli født i ringhet

Det behaget Gud å bli født i ringhet. Det er så merkelig at Gud valgte akkurat den måten, for det gjorde at nesten ingen visste om det eller la merke til det. Hele verden var i bevegelse på grunn av dette, men ingen visste om det. De visste ingenting om

Les videre »

Det behaget Gud å bli født i ringhet

Det behaget Gud å bli født i ringhet. Det er så merkelig at Gud valgte akkurat den måten, for det gjorde at nesten ingen visste om det eller la merke til det. Hele verden var i bevegelse på grunn av dette, men ingen visste om det. De visste ingenting om

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Gud talte og det skjedde

Gud talte og det skjedde Av Ingar Gangås Gud skapte ved sitt Ord «Han bød, og det sto der». Skapelsesberetningen taler majestetisk og klart om hvem som har skapt himmel og jord, og forteller med enkle ord hva som skjedde da det ble lys av mørke og liv av døde.

Les videre »

I lyset

I et hjem hadde de et ualminnelig godt speil. Alle roste det. Når folk så seg i speilet, hendte det at de smilte til seg selv. Men så ble speilet flyttet. Det hang før inne i en mørk krok under en pen lampe. Nå kom det midt mellom to vinduer.

Les videre »

Siste videoopptak