Indremisjon

Pinsemøter fra Steinsdalen bedehus – linker

Opptak av pinsemøter fra Steinsdalen bedehus finner du i artikkelen. Siste møte-opptak fra Steinsdalen er fra  2. pinsedag kl 11, og du finner den her. Taler er Martin Fjære og temaet er «Det er til gagn for dere at jeg går bort». Del 3/3. 

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Pinsedag

«Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. – Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, hans kal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.» Joh 14:23;26

Les videre »
Lov og Evangelium

En liten misjonær

Hun hadde samlet barna til møte i gata der hun bor, en liten landsby utenfor byen Sucre i Bolivia. Den heter Pampa Aceituno. I denne landsbyen driver «Såmannen» (Lekmannsmisjonen) arbeid, og evangelist Renéhar arbeidet der i flere år.

Les videre »

Skikket for Guds rike

Bibelen er klar på at ingen syndere kommer inn i himmelen. «Uten at dere omvender dere og blir som barn kommer dere slett ikke inn i himlenes rike», sa Jesus. «Utenfor er hundene (de urene), trollmennene, de som driver hor, drapsmenn, avgudsdyrkerne og enhver som elsker og taler løgn».

Les videre »

Månedens andakt

JESUS KOMMER SNART

«For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Men den rettferdige av tro, skal leve. Og dersom han unndrar seg, har min sjel ikke behag i ham. Men vi er ikke blant dem som unndrar seg og

Les videre »

JESUS KOMMER SNART

«For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Men den rettferdige av tro, skal leve. Og dersom han unndrar seg, har min sjel ikke behag i ham. Men vi er ikke blant dem som unndrar seg og

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Godt nytt år

Godt nytt år Vi har nettopp ønsket hverandre godt nytt år! Slik vil vi også gjerne hilse alle dere våre lesere! Men, som du vil se hvis du leser dette lille bladet, så har vi ikke noe nytt i vente i denne verden. Det er bare en ting som i

Les videre »

Du skal ikke stjele

La oss se hva Guds syvende bud inneholder! Eller hva det menes med tyveri! Med det menes enhver måte hvorpå en tar fra sin neste det som hans er. Det gjelder enten det skjer hemmelig eller åpenbart, med vold eller med list, ved åpenbar forbrytelse eller under skinn av lov

Les videre »

Siste videoopptak