Bibelkurs på Fossnes

Velkommen til bibelkursuke på Bibelskolen på Fossnes 12. – 17. november 2019! Kurset er åpent for alle, unge og eldre. Vi ønsker å formidle allsidig og aktuell undervisning fra Guds ord, gjennom en uke med bibeltimer og kveldsmøter.

Les videre »

Bibelhelg på Solgry

Velkommen til bibelhelg på Solgry 27. – 29. september! Talere som skal være med denne helgen er Lorents Nord-Varhaug og Martin Fjære.

Les videre »
Indremisjon

Referat fra Laberget

Årets stevne på Laberget var lagt til første helga i august, 1.-4. august. Vi fikk noen fine dager med godt vær, og noen prøvde seg både på fotballbanen og i kajakk i noen ledige stunder. Men det viktigste er jo å kunne samles om Guds Ord, og det var god oppslutning på møtene. Så får vår bønn være at vi

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Herren utruster sine tjenere

Jesus kaller bare dem til tjeneste som er kommet til tro på ham. Da han kalte disiplene til å vandre sammen med seg på heltid, hadde de allerede møtt Jesus til frelse. Det ser ut til at de først hadde vært disipler av Johannes døperen (Joh 1:35).

Les videre »

Når Gud kallar

Herren møter oss med sitt kall på ulikt vis gjennom livet. Hans mål er å berge di og mi sjel for himmelen. Det er ein vekkingssong som ofte har talt til meg i samanheng med kallet. Den vitnar om ein som fekk oppleve Guds kall, og den respons han gjev. Songen vert innleia slik:

Les videre »

Gjengave

Somme tider har jeg tenkt på noe som dette: Da de elleve gikk ned fra fjellet etter at Jesus hadde gitt dem misjonsbefalingen, stopper Peter plutselig opp og vender seg mot Johannes som også stanser:

Les videre »

Månedens andakt

Ikke undervurder fienden

En av de store farer for en kristen er at han undervurderer sin fiende, djevelen. Vi skal se på et ord i Skriften som sier oss noe viktig om dette. «For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket,

Les videre »

Ikke undervurder fienden

En av de store farer for en kristen er at han undervurderer sin fiende, djevelen. Vi skal se på et ord i Skriften som sier oss noe viktig om dette. «For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket,

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Nr 7 (August/September)

Last ned PDF
Les artikler

Fra artikkelarkivet

Rop i nøden

Vi hører fra tid til annen om folk somhar vært i ulykke eller stor nød, at deropte til Gud. Det kunne være fra etbåthvelv i storm eller fra ruinene etteret jordskjelv. Av og til kan en også hørekommentarer om at noen har hatt englevaktog unngått en stor ulykke.Dette vitner om

Les videre »

Hemmeligheten i sakramentene

Hemmeligheten i sakramentene Av Fredrik Wisløff Kristendommens egentlige sakrament er Guds nåde i Kristus Jesus. Ordet sakrament inneholder to momenter: Det hemmelige og det hellige. Innenfor kristendommen betyr det: Guds hemmelighetsfulle åpenbaring i Kristus. Den største av alle gåter i vår kristne tro er hva Gud i Jesus Kristus har

Les videre »

Siste videoopptak