Nyttårsleir 29. desember – 1. januar 2020

Hjertelig velkommen til nyttårsleir på Bibelskolen på Fossnes. Talere under leiren blir Øyvind Samnøy, Sigbjørn Agnalt og Lars Fredrik Ellingsen. I tillegg blir det panel/samtalemøter 30. og 31. desember som berører temaene «Bær hverandres byrder» og «Givertjenesten».

Les videre »

Bibelkurs på Fossnes

Velkommen til bibelkursuke på Bibelskolen på Fossnes 12. – 17. november 2019! Kurset er åpent for alle, unge og eldre. Vi ønsker å formidle allsidig og aktuell undervisning fra Guds ord, gjennom en uke med bibeltimer og kveldsmøter.

Les videre »
Indremisjon

Referat fra bibelhelgen på Solgry

Den siste helgen i september hadde Lekmannsmisjonen sin årlige bibelhelg på Solgry Ungdoms- og Misjonssenter i Sveio. Talere denne gangen var Martin Fjære, som til vanlig er elektriker og også lærer på bibelskolen på Fossnes i Vestfold, og gjestetaler Lorents Nord-Varhaug fra Sandnes som arbeider innenfor finans, og som reiser som fritidsforkynner i mange ulike kristne sammenhenger.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Oppstart av forkynnerseminar

Det har i flere år vært drøftet om det var mulig å starte opp et undervisningstilbud for dem som kjenner behov for å fordype seg ytterligere i Guds ord, utover det et tradisjonelt bibelskoleår tillater.

Les videre »

Veien

«Gud legger to veier foran oss: Vil du ha min nåde og den evige salighet for intet og uten alt strev og eget arbeid, eller vil du heller forsøke å fortjene den med dine gjerninger og likevel ikke oppnå den?»

Les videre »

Månedens andakt

Jesus er min talsmann for den himmelske trone

Jeg synes ofte det er vanskelig å bevare frimodigheten og finne hvilen i troen på Jesus. Fornuftsmessig vet jeg det godt hvordan det skal gå til, men i hverdagen min har jeg ofte en følelse av at det er synd, fall og nederlag som vil ta gleden og frimodigheten fra

Les videre »

Jesus er min talsmann for den himmelske trone

Jeg synes ofte det er vanskelig å bevare frimodigheten og finne hvilen i troen på Jesus. Fornuftsmessig vet jeg det godt hvordan det skal gå til, men i hverdagen min har jeg ofte en følelse av at det er synd, fall og nederlag som vil ta gleden og frimodigheten fra

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Med nød for aymaraindianerne

Intervju med Eliseo Castañeta ved Ingar Gangås – Evangeliet kom til min landsby med amerikanske misjonærer i 1948. «World Mission Prayer League» (WMPLE) hadde da vært i Bolivia i ti år allerede. Mange ble berørt av den vekkelsen som kom. Hele landsbyen vår ble forandret, og fremdeles bærer den preg

Les videre »

Hvorfor finner du ikke fred?

Hvorfor finner du ikke fred? Av Ludvig Hope Tekst: Matteus 2:10-12. En stjerne var veiviser for de vise menn i Østerland. Til i dag har ingen vitenskapsmann funnet veien denne stjernen fulgte. Heller ikke har noen funnet selve stjernen som lyste vismennene inn i stallen hvor de møtte verdens frelser.

Les videre »

Siste videoopptak