Samlinger med maks 100 personer tillatt

Fra og med tirsdag 23. februar er det tillatt med «maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.» Det presiseres imidlertid at «arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses.» (Se nederst på denne siden) Det er også verd å være oppmerksom at det kan være innstramminger i enkelte kommuner på grunn av den lokale smittesituasjonen.

Les videre »

Bibelfortellinger for barn

«Bibelfortellinger for barn» er en ressurs spesielt rettet mot barn, barnefamilier og barnelag med bibelfortellinger på film. Eller med andre ord – en digital flanellograf. Du finner alle videoer som blir publisert i hovedmenyen, under «Ressurser» -> «Bibelfortellinger for barn». Arbeidet med digitale bibelfortellinger startet i januar 2021, og videoer vil derfor publiseres fortløpende. Planen er 1 video pr måned fra januar av. Her kan du se første video, temaet er Skapelsen og teksten er hentet fra 1. Mosebok kapittel

Les videre »
Indremisjon

Kjenner du til bladet Lov&Evangelium og barnebladet Nøkkelen?

«Nøkkelen» er et barneblad på evangelisk, luthersk grunn. Gjennom enkle andaktsstykker, fortellinger med mer ønskes det å gjøre barna kjent med den viktigste Nøkkelen, Jesus vår Frelser. Bladet «Lov og Evangelium» ønsker å dele Guds ord med våre lesere, og hensikten er først og fremst oppbyggelse.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Er det få som blir frelst?

«En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem: Strid for å komme inn gjennom den trange dør! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det.» Luk 13:23-24

Les videre »

Alt handler om Jesus

I Det nye testamentet (NT) ser vi at samtlige bøker, unntatt Johannes sitt tredje brev, starter med å nevne Jesus i første setning.

Les videre »

Månedens andakt

«Og hvem er så min neste?»

Vi vil stanse en liten stund ved dette spørsmålet, selv om vi er ganske sikre på svaret. I Luk.10:30-37 svarer Jesus på spørsmålet. Det er en lovkyndig som spør, spør for å rettferdiggjøre seg selv. Han kjenner behov for det etter at Jesus har svart han på hva han skal

Les videre »

«Og hvem er så min neste?»

Vi vil stanse en liten stund ved dette spørsmålet, selv om vi er ganske sikre på svaret. I Luk.10:30-37 svarer Jesus på spørsmålet. Det er en lovkyndig som spør, spør for å rettferdiggjøre seg selv. Han kjenner behov for det etter at Jesus har svart han på hva han skal

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Vandringen

VandringenAv Karl Notøy Vi er alle på vandring gjennom livet, – fra vugge til grav. Og på denne vandringen blir vår evige skjebne bestemt. Som kristne er vi pilegrimer på vandring mot himlenes land. Denne vandringen kan til tider bli tung, og foten kan bli sår. Vi kan møte mange

Les videre »

Kva seier Bibelen om englar?

Vårt norske ord «engel» kjem av det greske ordet «angelos» som tyder bodbærar. Det vert i bibelomsetjinga vår nytta for å beskriva dei personlege og overjordiske åndevesen som lever i umiddelbar fellesskap med Gud i himmelen, og som er tenande ånder som lyder røysta frå Herrens munn og som utfører

Les videre »

Siste videoopptak