Carl Olof Rosenius

Det glade budskap

Hva er da evangeliet og dets innhold? Vi skal snart se hva Skriften sier om det, men først tar vi med en kort forklaring som Luther gir i fortalen til Det nye testamentet.

Ta tid til Guds ord

De store hindringene for Guds ord, er det Jesus nevner som «torner som kvalte såkornet». Det var «bekymringer og rikdom og livets lyst», kjødelighet, selvsikkerhet, mange forskjellige gjøremål, og både fattigdom og rikdom, som kan bli til bekymringer. Alt blir nå viktigere for det bedratte hjertet enn det himmelske.

Hvordan avslutter du dagen?

Det var en stormfull og mørk vinterkveld. Himmelen var dekt av mørke skyer, og det regnet i strie strømmer. Veiene var gjørmete og nesten ikke fremkommelige, og det var synd på alle dem som var nødt til å være ute i slikt et vær.