Midt- og Nord-Norge

september 2023

26. sep - 1. okt - Møteuke (se info) - Mosvik bedehus, Mosvik
Taler: Odd Eivind Stensland
29. sep - 19:00 - Husmøte (del av møteuke) - Kirsti og Olav Fjære, Inderøy
Taler: Odd Eivind Stensland

oktober 2023

22. okt - 11:00 - Søndagsmøte - Mosvik bedehus, Mosvik
Taler:

november 2023

23. nov - 26. nov - Møteserie (se info) - Mosvik bedehus, Mosvik
Taler: Asbjørn Fossli

desember 2023

3. des - 11:00 - Søndagsmøte (møtested kommer) - Mosvik/Inderøy, ,
Taler: Finn-Widar Knutzen
29. des - 17:00 - Julemøte (møtested kommer) - Mosvik/Inderøy, ,
Taler: Bjørn Valde