Søk
Close this search box.
Søk

Christian Scriver

En sjel med tilgitte synder

Ordet syndsforlatelse er for oss søtere enn honning. Synden er vår største sorg, syndenes forlatelse vår største glede. Synden trykker og tynger hjertet. Syndenes forlatelse gjør det lett og fritt. Synden er helvete. Syndenes forlatelse er himmelen. Hva ville dette tunge og sorgfulle liv være uten syndenes forlatelse? Evangeliet om syndenes forlatelse er sikkert og …

En sjel med tilgitte synder Les mer »

Bekymringer

Bekymringene tærer på legemet og svekker sjelens kraft. Bekymringene kommer igjen og igjen. De er som fluene. Tar jeg en vifte og jager dem bort, er de snart tilbake. Det beste middel mot bekymringer har vi i Ordet, når Gud gjennom Den Hellige Ånd utøser sin kjærlighet i våre bedrøvede hjerter. Det går ofte så …

Bekymringer Les mer »

Den lykkelige sjel

Den sjel som har syndenes forlatelse, er en lykkelig sjel. Den kaller Gud Far. Som Far har Gud overtatt alle en fars forpliktelser overfor meg. Han sørger for meg og verner meg mot alle farer, frir og frelser meg fra alt ondt. Jeg kan trygt kaste min sorg på Gud, for han har omsorg for …

Den lykkelige sjel Les mer »

Sjelens fred med Gud

Sjelens fred med GudAv Christian Scriver Når Herren forkynner sjelen syndenes forlatelse, og Den Hellige Ånd som den himmelske due bærer evangeliets oljeblad inn til den bedrøvede samvittighet, får synderen fred med Gud og hvile for sin sjel. Evangeliet blir for hjertet en legende olje, som lindrer alle smerter. Med denne åndelige sjelefred kan jeg …

Sjelens fred med Gud Les mer »

Den lykkelige sjel

Den lykkelige sjelAv Christian Scriver (1629-93) Christian Scriver levde stort sett i ortodoksiens periode, men forkynnelsen hans peker fram mot pietismen. Han var prest i Tyskland, og hans livsverk er andaktsboka «Sjeleskatt», som kom ut i flere opplag fra 1675 til 1692. Scriver forkynner inderlig og personlig, med en sterk forankring i Skriften. Ikke minst …

Den lykkelige sjel Les mer »