Lov1

Om Bladet

Bladet «Lov og Evangelium» sendes gratis til alle som ønsker det. Hensikten med bladet er først og fremst oppbyggelig, det vil si at vi ønsker å dele Guds ord med våre lesere. Det er så mange ord og så mye informasjon i vår tid, men liten plass og lite stillhet til det som betyr aller mest for et menneske: Å høre og lese Guds ord til frelse for sin sjel!

Lov og Evangelium utgis av Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. Vi er en liten organisasjon med et stort ønske om å få være med å bevare Guds ord og vår lutherske arv i Norge. Vi ser med stor sorg på økende verdsliggjøring og ugudelighet i vårt kjære fedreland!

Bladet Lov og Evangelium har kommet ut siden 1964. Det kommer ut med ti nummer i året. Dersom du vil få tilsendt Lov og Evangelium, eller vet om andre som ønsker det, ta kontakt med ekspedisjonen. Mail/ brev/ tlf, se under:

Adresse til ekspedisjonen

Lov og Evangelium
v/Fredrik Heian
Skreåvegen 90,
4440 Tonstad

Redaktør og formann i redaksjonsrådet

Ingar Gangås
Følstadvegen 135,
7690 Mosvik

Redaksjonsråd

Per Bergene Holm, Dag Rune Lid og Ragnar Opstad

Gaver til Lov og Evangelium

Se «Gaver» for kontonummer.

Ønsker du mer informasjon om Lov og Evangelium eller Lekmannsmisjonen så ta kontakt med ekspedisjonen eller se kontakt for mer kontaktinforamasjon.