Søk
Close this search box.
Søk

K. G.

Herre, du den ene

Mel.: Jesus, du min glede Herre, du den ene, sanne Gud alene, kjennes du ved meg? Når jeg ser mitt indre, kan vel noe lindre synden på min vei? All min nød fra Adams kjød, står for meg med angst og smerte. Stenet er mitt hjerte. For min sjel jeg frykter. Når til Gud jeg …

Herre, du den ene Les mer »

I røverens sted

Mel.: Dyp av nåde Hvem er du som straffes slik? Du er ei oss andre lik. Undergjerninger du gjør. Hvorfor er du her og dør? Tornekrone har du på. Bitter kalk du drikke må. Jeg som røver henger her – du som ren og syndfri, der. Mer du ligner på et lam som tar på …

I røverens sted Les mer »

Er du beredt…?

Er du beredt til den dagen da Jesus henter sin brud? Frifinnes du fra anklagen – kledd i det skinnende skrud?   Eller er drakten din egen? Utvortes renhet det er. Pyntet med gjerning og streben. Det er forgjeves besvær!   Ennå en stund finnes nåde, for hver en trengende sjel. Men der hvor synden …

Er du beredt…? Les mer »

Kom hit til meg!

Kom hit til meg med alt ditt strev, med byrden som du bærer. Da skal du få mitt gavebrev og alt din sjel begjærer. Ditt åk jeg tar i mitt forvar, og snart du nåden lærer. En blind du er, som ei kan se at jeg har gjort alt ferdig! Og du skal selv få …

Kom hit til meg! Les mer »

Levende vann

En røst ifra himmelen bringer, et budskap om levende vann. Fra Klippen en kilde utspringer, i evighet veller den fram. Kun få er dog de som der drikker, og hører den frelsende røst. :/: Men nåden i Kristus er sikker, der finner de sørgende trøst. :/:   Ja, kom hver en tørstende vandrer, og drikk …

Levende vann Les mer »