Søk
Close this search box.
Søk

Diakonal kasse

På årsmøtet i 2016 ble det foreslått å opprette en diakonal kasse i NLL. Landsstyret (LS) fikk i oppgave å arbeide videre med forslaget frem til årsmøtet 2017, noe som førte til at det ble opprettet en konto til bruk for diakonale formål. LS har valgt tre menn fra ulike deler av landet til å betjene den diakonale kassen. De er kontaktledd mot de lokale foreningene, og sender årlig anonymisert regnskap til LS. Sammen danner de styret for den diakonale kassen. De tre er Atle Barkve (Vestlandet), Ivar Fiske (Midt-Norge) og Gunnar Fossli (Østlandet).

Arbeidet i den diakonale kassen retter seg inn mot dem iblant oss som har kommet i en nødssituasjon, og som trenger økonomisk støtte som de offentlige ordninger ikke dekker. Det kan for eksempel dreie seg om støtte til å kunne reise på leir eller møter, støtte ved sykdom eller ved at forsørgeren i familien plutselig går bort.

Ordspr 3:27 lyder slik:

Nekt ikke de trengende din hjelp, når det står i din makt å gi den.

Dersom det er noen som ønsker å være med å gi til dette formålet så ber vi deg sende navn og mobilnummer til styret for den diakonale kassen. Skriv at du ønsker å være med som giver. Du vil da bli kontaktet når det er behov for midler.

Det er også mulig å gi så mye du vil når du selv vil, uten å melde deg som giver. Resterende beløp i kassen overføres i desember som gave til NLL.

Kontonummer: 3000 59 32269

Kontakter:
Atle Barkve, mobil 97665369
Ivar Fiske, mobil 97590472
Gunnar Fossli, mobil 95944670