Øivind Andersen

Dine ord er blitt hørt

«Frykt ikke, Daniel! For fra den første dag du vendte ditt hjerte til å vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt. Og på grunn av dine ord er jeg kommet.» Dan 10:12

Lovens tjeneste

«Jeg levde en gang uten lov. Men da budet kom, våknet synden til live. Jeg derimot døde. Og det viste seg at budet, som skulle være til liv, ble til død for meg. For synden benyttet seg av budet og dåret meg og drepte meg ved det.» Rom 7:9-11 Ved loven kommer erkjennelsen av hva …

Lovens tjeneste Les mer »

Lovgjerninger

«Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd» Rom 3:20 Tre kjensgjerninger legger dette ordet frem for oss: Den første er at alle mennesker kan gjøre lovgjerninger. Det kan de ut fra sine naturlige forutsetninger; for her er bare tale om det naturlige menneske. Den andre er …

Lovgjerninger Les mer »

Det rette kristensinn

«Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen.» (Mat 5:48) Ordet om den kristnes sinnelag møter en dobbelt fare. Det ene er ikke å ta ordet alvorlig. Visstnok står det slik om den kristnes rette sinn som dette ordet sier; men det er jo umulig å være slik, tenker man. Det kan da ikke …

Det rette kristensinn Les mer »