Gunnar Nilsson

Anfektelse

Salme 30 handler om hvordan David priser Herren for at han var blitt reddet fra døden. Det er jo virkelig en stor glede, den største, å ha sett sin åndelige død, men blitt frelst, reddet.

Syndefall, spedalskhet og blod

Vi er Adams barn. Det er forferdelig å være et Adams barn, for det betyr at vi er under forbannelse. Forbannet er den som ikke holder alt i denne lov, sier Moses. Vi er vredens barn fra fødselen av. Vi er dødens barn og vi bærer døden i oss.