Sør/Østlandet

juli 2020

5. jul - 11:00 - Møte (se info.) - Bibelskolen på Fossnes, Stokke
Taler: Martin Fjære
9. jul - 12. jul - Sommersamling - Bibelskolen på Fossnes, Stokke
Taler: Per Bergene Holm, Lars Fredrik Ellingsen, Lars Fossdal og John Peder Samdal
26. jul - 11:00 - Møte (påmelding) - Østre Kvelde bedehus, Kvelde
Taler: Asbjørn Fossli

august 2020

2. aug - 11:00 - Møte - Bibelskolen på Fossnes, Stokke
Taler: Olav Bergene Holm
5. aug - 19:00 - Husmøte - Vrål Fossli, Svarstad
Taler:
9. aug - 11:00 - Møte - Sandefjord bedehus, Sandefjord
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
16. aug - 11:00 - Møte - Erik Asdahl, Årnes
Taler:
16. aug - 11:00 - Møte - Bibelskolen på Fossnes, Stokke
Taler: Asbjørn Fossli
30. aug - 15:00 - Stevne - Reidar Heian, Kodal
Taler: Paul André Bergene Holm

september 2020

3. sep - 19:00 - Husmøte - Asbjørn Fossli, Steinsholt
Taler: Olaf André Klavenæs