Sør/Østlandet

september 2020

oktober 2020

3. okt - 4. okt - Møtehelg - Erik Asdahl, Årnes
Taler: Jan Eirik Berre
4. okt - 11:00 - Møte - Bibelskolen på Fossnes, Stokke
Taler: Bjarne Gjuvsland
7. okt - 19:00 - Husmøte (påmelding) - Asbjørn Fossli, Steinsholt
Taler: Martin Fjære
9. okt - 19:00 - Husmøte - Halvor Mangelrød, Kvelde
Taler: Rami Seppälä
11. okt - 11:00 - Møte - Bibelskolen på Fossnes, Stokke
Taler: Per Bergene Holm
13. okt - 16. okt - Møteuke - Østre Kvelde bedehus, Kvelde
Taler: John Peder Samdal
17. okt - 18. okt - Møteuke (forts.) - Bibelskolen på Fossnes, Stokke
Taler: Jan Eirik Berre
24. okt - 25. okt - Møtehelg - Askim misjonsforening, Askim
Taler: Rami Seppälä
25. okt - 11:00 - Møte (påmelding) - Østre Kvelde bedehus, Kvelde
Taler: Per Bergene Holm
31. okt - 1. nov - Møtehelg - Erik Asdahl, Årnes
Taler: Bjarne Gjuvsland

november 2020

8. nov - 11:00 - Møte - Bibelskolen på Fossnes, Stokke
Taler: Asbjørn Fossli
10. nov - 15. nov - Bibelkurs - Bibelskolen på Fossnes, Stokke
Taler: P. B. Holm, J. P. Samdal, L. F. Ellingsen, M. Fjære, B. Gjuvsland
13. nov - 19:00 - Husmøte - Tollef Fjære, Sandefjord
Taler:
14. nov - 15. nov - Møtehelg - Langli bedehus, Skiptvet
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
15. nov - 11:00 - Avslutningsmøte kursuke - Bibelskolen på Fossnes, Stokke
Taler: Bjarne Gjuvsland