Barnebladet Nøkkelen

Barnebladet Nøkkelen ble etablert høsten 2018, og første blad ble utgitt i januar 2019. Nøkkelen er et barneblad på evangelisk, luthersk grunn. Gjennom enkle andaktsstykker, fortellinger med mer ønskes det å gjøre barna kjent med den viktigste Nøkkelen, Jesus vår Frelser!

Bladet retter seg mot barn i alderen 3-15 år, og kommer ut med 10 nummer i året. Bladet har en abonnementsavgift på 200 kroner pr år.

Ønsker du bladet eller vil du bestille det til noen du kjenner? Send en mail med navn og adresse til: nokkelen.adresse@nll.no.

Oppgi også hvem som skal betale bladet, med navn, adresse og mailadresse. Vær gjerne med å be om at Gud velsigner barnebladet!

Hilsen fra Nøkkelens redaksjonskomite

Ønsker du å gi en gave til barnebladet? Merk gaven med «gave til barneblad».
Kontonummer: 3000.22.26193

Postadresse til bladet er:
Nøkkelen barneblad
Fossnesveien 15B,
3160 Stokke

nokkelen.barneblad@nll.no