Søk
Close this search box.
Søk

Barnebladet Nøkkelen

Barnebladet Nøkkelen ble etablert høsten 2018, og første blad ble utgitt i januar 2019. Nøkkelen er et barneblad på evangelisk, luthersk grunn. Gjennom enkle andaktsstykker, fortellinger med mer ønskes det å gjøre barna kjent med den viktigste Nøkkelen, Jesus vår Frelser!

Bladet retter seg mot barn i alderen 3-15 år, og kommer ut med 10 nummer i året. Bladet har en abonnementsavgift på 200 kroner pr år.

De tre første utgavene av bladet kan du finne her. Ressurser til bladet finner du her. 

Ønsker du bladet eller vil du bestille det til noen du kjenner? Send en mail med navn og adresse til: nokkelen.adresse@nll.no.
Oppgi også hvem som skal betale bladet, med navn, adresse og mailadresse. Vær gjerne med å be om at Gud velsigner barnebladet!

Hilsen fra Nøkkelens redaksjonskomite

Ønsker du å gi en gave til barnebladet? Merk gaven med «gave til barneblad».
Kontonummer: 3000.50.04809
Vipps: 656586

Postadresse til bladet er:
Nøkkelen barneblad
Valberggrenda 15B,
3160 Stokke

nokkelen.barneblad@nll.no