Ingar Gangås

En spesiell opplevelse

Under siste besøk til Sør-Amerika opplevde jeg noe som jeg sent vil glemme og som jeg gjerne vil dele med bladets lesere. Jeg hadde vært med på å innsette eldste og diakoner i to nye forsamlinger i Sucre, Bolivia, den ene i en byforsamling og den andre i et nybyggerstrøk på landsbygden. Det var en …

En spesiell opplevelse Les mer »

Sann vekkelse

Kristen forkynnelse vekker anger og tro. I Augustana heter det: «Boten består egentlig av disse to stykker: det første er angeren eller den skrekk som jages inn i samvittigheten ved syndens erkjennelse; det andre er troen, som fremkommer av evangeliet eller avløsningen, og det er tro på at syndene forlates for Kristi skyld, og som …

Sann vekkelse Les mer »

Lys over Ordet

«Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir de enfoldige forstand.» Sal 119:130 Når Den Hellige Ånd opplyser Ordet slik at vi får se Jesus, da tennes det lys i hjertet. Tenk å få se at alle mine synder er tilgitt, sonet og betalt! Å, hvor vi trenger Guds lys i denne mørke …

Lys over Ordet Les mer »

En festdag i Bolivia

Den andre søndagen i oktober ble en merkedag for Såmannens arbeid i Bolivia. Da ble to barn og tre ungdommer døpt ved Såmannens senter, og senere på dagen ble sju voksne tatt opp som medlemmer, i en quechualandsby, en halv times kjøretid fra byen Sucre. Bilde: Etter dåpen. René Villegas med kone til venstre. Mor …

En festdag i Bolivia Les mer »

Kristus og antikrist

«Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot vedens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» Ef 6:11-12 Når Guds rike går fram, mobiliserer satan alltid imot. Etter hvert som enden …

Kristus og antikrist Les mer »

Tilflukt hos Herren

«Min Gud er min klippe som jeg tar min tilflukt til – mitt skjold og min frelses horn, min borg og min tilflukt, min frelser. Fra vold frelser du meg.» 2Sam 22:3 Mange av Guds menn var omgitt av fiender. David var en av dem. Filistrenes angrep var stadig til bekymring og engstelse. Kong Saul …

Tilflukt hos Herren Les mer »