Søk
Close this search box.
Søk

Ingar Gangås

Nytt fra Sør-Amerika

Det ble uttrykt stor glede og takknemlighet i Peru og Bolivia over besøk av Liv Jorunn og Martin Fjære, sammen med Marit og Ingar Gangås, nå i høst. Over alt der vi kom måtte vi love å sende varme hilsener til misjonsfolket i Norge for all støtte og forbønn til arbeidet i «Såmannen».

Utvalgt i Kristus

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår …

Utvalgt i Kristus Les mer »

Det gjelder evigheten!

Misjonsordren som Jesus gav til disiplene før sin himmelfart, står fast: «Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende» (Apg 1:8).

Hjertets lovsang

«Salig er det folk som kjenner til jubel! Herre, i ditt åsyns lys skal de vandre.» Salme 89:16 Bare den som kjenner Jesus, vet hva ekte jubel er. For jubelen og den sanne lovsangen har sitt utspring og sin kilde i Jesus. Hver den som har opplevd det store under å bli «født på ny» …

Hjertets lovsang Les mer »