Ingar Gangås

Et eneste offer

«Men nå er han blitt åpenbaret én gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer. Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom, så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbaret, ikke for syndens skyld, men …

Et eneste offer Les mer »

Salme 1 – en visdomssalme

I Salmenes bok får vi se inn i Guds hjerte. Den treenige Gud løfter her våre blikk fra hverdagens bekymringer og opp til seg – til den herlighet som venter oss når vi er hjemme i himmelen.