Ingar Gangås

Innhøstning

Alle mennesker går mot en høst. Vi skal alle forlate dette jordelivet en dag. Det gjelder å være rede til oppbrudd når innhøstningen kommer.

Ordets iboende kraft

«For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for.» Heb …

Ordets iboende kraft Les mer »

Kristninga på Dragseidet

Korset på forsidebildet av bladet er av hogd gråstein. Det er godt fundamentert i betong og står stødig selv om det er hele seks meter høyt. På tverrstykket står det: HER KRISTNET OLAV 4 FYLKER 997.

«DET SALIGE BYTTE»

«Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.» 2Kor 5:21 Hva er det som gjør kristendommen så forskjellig fra alle andre religioner? Er ikke alle trosoppfatninger like bra? Dersom vi skal prøve å gi et kortfattet svar på dette spørsmålet, …

«DET SALIGE BYTTE» Les mer »

Anker for sjelen

«Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor forhenget, der Jesus gikk inn som forløper for oss.» Heb 6:19-20a

Er det få som blir frelst?

«En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem: Strid for å komme inn gjennom den trange dør! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det.» Luk 13:23-24