Ole Hallesby

Hva er bønn?

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.» Åp 3:20 I hele Skriften tror jeg neppe jeg kjenner noe ord som kaster klarere lys over bønnen enn dette. Jeg synes det er …

Hva er bønn? Les mer »

Troens strid

«Strid troens gode strid!» (1Tim 6:12). Martin Luther sier et sted at troen lever ikke lenger enn den strider. Og da mente han nettopp troens kamp for å fastholde nåden, når hjertet fordømmer oss for vårt daglige liv. Denne spenning hører den levende tro til og kan aldri avspennes. Fjernes den fra troens liv, så …

Troens strid Les mer »

Nyttårsandakt

«Av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde.» Joh 1:16 Disse ord legger et guddommelig lys over det året som nå er til ende.Vi har fått, står det. De fleste av oss ser vel mere på det vi har mistet.Vi har vel også alle mistet noe i året som har gått. …

Nyttårsandakt Les mer »

Hvorved skal vi seire?

Fra Indremisjonsselskapets landsvennestevne, Stiklestad, aug. 1930Det jeg har at si er bare nogen enkle ord som intet har med jubileet eller Stiklestad at gjøre. Mange vil opfatte dem som skurrende mislyd. Det er bare nogen tanker som arbeider inde i mig og som stadig blir tyngre at bære. Jeg er ingen pessimist. Men nu er …

Hvorved skal vi seire? Les mer »

Omvend deg – nå!

Finnes det en fortapelse? Dette spørsmålet dukker av og til opp i media. Når NRK berører temaet, får det dessverre oftest en vinkling som gjør at evighetsalvoret svekkes, ja, til og med gjøres til underholdning. Noen ganger har opptaket av et par setninger – og kun disse – fra professor Ole Hallesbys såkalte helvetespreken (holdt …

Omvend deg – nå! Les mer »