Konfirmasjonsundervisning

Høsten 2024 starter Fossnes opp konfirmantundervisning for de årskullene som skal konfirmeres i 2025 og 2026. Alle er hjertelig velkomne til å ta del i undervisningen. Samlingene blir på Fossnes i Vestfold, men det tilrettelegges for å kunne følge undervisningen uansett hvor i landet du bor.

Undervisningen er lagt til 9 helger fra september til april. Fire av samlingene går fra fredag – søndag, på disse er det ønsket at alle deltakerne skal komme til Fossnes. De øvrige fem er fra fredag -lørdag, og vil tilrettelegges for å kunne følge undervisningen på videomøte. I tillegg kommer to samlinger våren 2026.

Undervisningen er gratis. Opphold på Fossnes koster 200,-/helg for kost og losji.

Mer informasjon kommer på nyåret.

Foreløpig program for samlingene: