Konfirmasjonsundervisning

Fossnes tilbyr undervisning for de årskullene som skal konfirmeres i 2023 og 2024. Samlingsbasert og tilrettelegging for å følge undervisningen uansett hvor i landet man bor.

Konfirmantlærere er John Peder Samdal og Martin Fjære. Marcus Popkema tar seg av repetisjon og sosial tilrettelegging. Konfirmantsamlingene koster 200,- for kost og losji. Undervisningen er gratis.

Samlingene vil tilrettelegges for at det skal være praktisk mulig å følge undervisningen, som nevnt, uansett hvor i landet man bor.

Fire samlinger vil gå fra fredag til søndag, og det er ønsket at alle deltakerne kommer tilreisende til Fossnes disse helgene i 2022/2023:
9-11.september, 11-13.november, 27-29.januar og 28-30.april.

De øvrige fem samlingene går fra fredag til lørdag, da kommer de tilreisende til Fossnes som finner det praktisk mulig, mens øvrige deltakere får følge undervisningen på videomøte.

Mer informasjon om samlinger finner du her.

Påmelding til konfirmasjon gjøres digitalt her.