Kontakt

Kontaktpersoner i NLL

Mediakontakt

Per Bergene Holm
Holmveien 20,
3282 Kvelde
mob.: 99 50 90 60

Formann i Landsstyret i NLL

Reidar Heian
Elvestadveien 175
3158 Andebu
tlf. 41 49 55 26

Kasserer i NLL

Rami Seppälä
Dalenveien 732
3160 Stokke
mob.: 40 52 53 94
email: fossnes.kontor@gmail.com

Sekretær for NLL

Martin Fjære
Valberggrenda 13A,
3160 Stokke
mob.: 97 98 94 27

Rektor for Bibelskolen Fossnes

Per Bergene Holm 

Besøksadresse:
Bibelskolen på Fossnes
Valberggrenda 13B,
3160 Stokke

Kontaktpersoner for Lov & Evangelium

Redaktør og formann i redaksjonsrådet 

Ingar Gangås
Følstadvegen 135,
7690 Mosvik
mob.: 90 15 12 34

Abonnementansvarlig 

Fredrik Heian
Skreåvegen 90,
4440 Tonstad
tlf.: 901 94 758

Kontaktpersoner for møter og misjonsarbeid

Kontaktperson for reiserutene

Martin Fjære
Valberggrenda 13A,
3160 Stokke
mob.: 97 98 94 27

Kontaktperson for ytremisjonsarbeidet i Moldova

Per Bergene Holm
Holmveien 20,
3282 Kvelde
mob.: 99 50 90 60

Kontaktperson for ytremisjonsarbeidet i Sør-Amerika

Ingar Gangås
Følstadvegen 135,
7690 Mosvik
mob.: 90 15 12 34

Redaksjonen for websiden

Ansvarlig redaktør for websiden

Rami Seppälä
Dalenveien 732
3160 Stokke
mob: 40 52 53 94                                                   

Ansvarlig webutvikler

Johan Björn
Storelvveien 2
3243 Kodal
mob: 40 62 67 73

Ansvarlig for møtelister

Asbjørn Fossli
mob: 48 11 84 82

Øvrige

Dag Rune Lid
Marie Louise Björn
Håkon Bergene Holm (L&E)
Jan Eirik Berre (video)

Illustrerende bilder på nettsiden er enten tatt av privatpersoner på arrangementer eller lignende,
eller hentet fra pixabay.com.