Kontakt

Kontaktpersoner i NLL

Mediakontakt

Per Bergene Holm
Holmveien 20,
3282 Kvelde
tlf: 99 50 90 60

Formann i Landsstyret i NLL

Fredrik Thorbjørnsen
Hemsgata 54
3242 Sandefjord
tlf: 90 59 57 49

Kasserer i NLL

Rami Seppälä
Dalenveien 732
3160 Stokke
tlf: 40 52 53 94
e-post: kontor@nll.no

Sekretær for NLL

Martin Fjære
Valberggrenda 13A,
3160 Stokke
tlf: 97 98 94 27
e-post: sekretar@nll.no

Bibelskolen Fossnes

Rektor: Per Bergene Holm 
Besøksadresse:
Bibelskolen på Fossnes
Valberggrenda 13B,
3160 Stokke

Kontaktpersoner for Lov & Evangelium

Formann i redaksjonsrådet 

Per Bergene Holm
Holmveien 20,
3282 Kvelde
tlf: 99 50 90 60

Abonnementansvarlig 

Fredrik Heian
Skreåvegen 90,
4440 Tonstad
tlf: 901 94 758

Kontaktpersoner for møter og misjonsarbeid

Kontaktperson for reiserutene

Martin Fjære
Valberggrenda 13A,
3160 Stokke
tlf: 97 98 94 27
e-post: sekretar@nll.no

Kontaktperson for ytremisjonsarbeidet i Moldova

Per Bergene Holm
Holmveien 20,
3282 Kvelde
tlf: 99 50 90 60

Kontaktperson for ytremisjonsarbeidet i Sør-Amerika

Ingar Gangås
Følstadvegen 135,
7690 Mosvik
tlf: 90 15 12 34

Redaksjonen for websiden

Ansvarlig redaktør for websiden

Rami Seppälä
Dalenveien 732
3160 Stokke
tlf: 40 52 53 94

Ansvarlig webutvikler

Johan Björn
Storelvveien 2
3243 Kodal
tlf: 40 62 67 73
e-post: it@nll.no

Ansvarlig for møtelister

Asbjørn Fossli
tlf: 48 11 84 82

Øvrige

Dag Rune Lid
Marie Louise Björn
Håkon Bergene Holm (L&E)
Jan Eirik Berre (video)

Illustrerende bilder på nettsiden er enten tatt av privatpersoner på arrangementer eller lignende,
eller hentet fra pixabay.com.