Asbjørn Fossli

Hvem er min neste?

I slutten av det tiende kapitlet i Lukasevangeliet (v. 25-27) får vi høre om en lovkyndig som frister Jesus. Han kommer altså ikke til Jesus for å få hjelp. Det er tydelig at han mener om seg selv at han har det rett i sitt forhold til Gud. Han spør i vers 25: «Mester, hva …

Hvem er min neste? Les mer »