Asbjørn Fossli

Ett er nødvendig

Dette er et av de mest kjente uttrykk i vår bibel. Men hvorfor er det så nødvendig å sitte ved Jesu føtter og lytte til hans ord? Dette spørsmålet er fortsatt brennaktuelt.

Det skjedde!

Det er et uttrykk som går igjen tre ganger i juleevangeliet hos evangelisten Lukas: «Det skjedde». Historien om Jesu fødsel er ikke et sagn eller et eventyr. Det er noe som virkelig har skjedd.

Hvem er min neste?

I slutten av det tiende kapitlet i Lukasevangeliet (v. 25-27) får vi høre om en lovkyndig som frister Jesus. Han kommer altså ikke til Jesus for å få hjelp. Det er tydelig at han mener om seg selv at han har det rett i sitt forhold til Gud. Han spør i vers 25: «Mester, hva …

Hvem er min neste? Les mer »