Lov og Evangelium

Den nye sangen

Den virkelige sang og musikk er bekjennelse: du bekjenner både dine synder og Guds velgjerninger, både din urettferdighet og Guds nåde.

Bli sterke i Herren!

«For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft! Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle …

Bli sterke i Herren! Les mer »

Musikkens språk

I noen nummer framover vil vi gjengi utdrag fra et foredrag om musikk, holdt av amerikaneren Frank Garlock. Han var forkynner, musiker og dirigent, med blant annet doktorgrad i musikk.