Lov og Evangelium

Veiviseren

En kristen er ikke en turist her i verden, men en veiviser, en sjelevinner, en misjonær. Turisten reiser etter egen lyst, slår seg ned hvor det passer, ser og nyter. Turisten gjør egentlig liten nytte.

Herren utruster sine tjenere

Jesus kaller bare dem til tjeneste som er kommet til tro på ham. Da han kalte disiplene til å vandre sammen med seg på heltid, hadde de allerede møtt Jesus til frelse. Det ser ut til at de først hadde vært disipler av Johannes døperen (Joh 1:35).