Lov og Evangelium

Elsk hverandre!

Bibelen er tydelig på at det å elske hverandre er et helt sentralt kjennetegn ved Guds barn. Det står så sterkt at dersom vi ikke elsker, kjenner vi heller ikke Gud: «Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den …

Elsk hverandre! Les mer »

Josva 5:1-15

Da israelsfolket dro ut fra Egypt var det 603 550 mann som var mønstret. De var omskåret – de bar det synlige paktstegnet på sine kropper som viste at Gud hadde tilsagt dem alle sine løfter til Abraham. De bar det synlige tegnet på at Gud ville åpenbare seg og sin frelse gjennom Abrahams ætt, …

Josva 5:1-15 Les mer »

Tiden før Jesu gjenkomst – i lys av Matteus 24

Jesus slutter sine verop over fariseerne og de skriftlærde (Matt 23) med å istemme en klagesang over Jerusalem. Jerusalems motstand mot Jesus føyer seg inn i rekken av motstand og drap på Guds profeter gjennom hele det gamle testamente. Jesus forutsier at tempelet skal bli liggende øde og at jødefolket ikke skal se sin Messias …

Tiden før Jesu gjenkomst – i lys av Matteus 24 Les mer »

Julekalendere fra Nøkkelen

Trykk på knappen «PDF» og skriv ut. Adventskalender om bønnBarnebladet november 2023PDF Adventskalender med Jesu navnBarnebladet november 2022PDF Nøkkelen er et barneblad på evangelisk, luthersk grunn. Gjennom enkle andaktsstykker, fortellinger med mer ønskes det å gjøre barna kjent med den viktigste Nøkkelen, Jesus vår Frelser! Les mer informasjon om bladet her.  Ønsker du å gi bort …

Julekalendere fra Nøkkelen Les mer »

Vintreet og grenene

«Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt.» (Joh 15:1-2)

«Isak» i vårt kristenliv

Er det noko vi ikkje vil, så er det å ta imot evangeliet for ingenting. Eit naturleg menneske kan gjerne vilja ta imot evangeliet, men det må vera for noko, der ein sjølv medverkar.