Lov og Evangelium

Guds ord

– Der hvor man har Guds ord, vil man ikke ha det. Og omvendt, der en ikke har det, ville en hjertelig gjerne ha det.

Ta tid til Guds ord

De store hindringene for Guds ord, er det Jesus nevner som «torner som kvalte såkornet». Det var «bekymringer og rikdom og livets lyst», kjødelighet, selvsikkerhet, mange forskjellige gjøremål, og både fattigdom og rikdom, som kan bli til bekymringer. Alt blir nå viktigere for det bedratte hjertet enn det himmelske.

Bibelen i min hverdag

En kan være from og religiøs uten å være berørt av Herrens Ånd, og en av de store åndelige farer i vår tid er at en ofte ikke nøye nok skiller mellom religiøsitet og kristendom. General Booth sa en gang i begynnelsen av forrige århundre: Det tyvende århundrets fare er kristendom uten Kristus, religion uten …

Bibelen i min hverdag Les mer »

I lys og skygger

Verdens barn synes ofte at de troende gjør alt for mye av sin kristendom. Men det skal mye til før de synes at noen gjør for mye av sin ugudelighet.