Lov og Evangelium

Peters pinsetale

«Da sto Peter fram sammen med de elleve. Han hevet røsten og talte til dem: Jødiske menn, og alle  dere som bor i Jerusalem! La dette være kjent for dere, og lån øre til mine ord!…

Belsasars gjestebud

Det femte kapitlet i Daniels bok handler om hvordan Babels konge, Belsasar, ordner til en meget stor fest for sine tusen stormenn. Det flyter av vin under festen. Og i beruset tilstand befaler Belsasar at de skal ta fram gullkarene som hans far Nebukadnesar hadde tatt fra tempelet i Jerusalem. Så drakk de alle vin …

Belsasars gjestebud Les mer »