Lov og Evangelium

Musikkens lyd

Lyd påvirker kroppen mer enn noe annet. Derfor sier Bibelen at vi skal være nøye med hva vi hører og hvordan vi hører: «Om noen har ører å høre med, han høre! Gi akt på det dere hører!» (Mar 4:23-24). «For ingen ting er skjult som ikke skal bli åpenbart. Heller ikke er noe gjemt …

Musikkens lyd Les mer »

«Vakna, du som søv!»

Bibelen lærer at det er ei evig fortaping. Denne sanninga må forkynnast i tale og skrift i håp om at kvar ei ufrelst sjel kunne vakna opp for alvoret med å vera menneske. Livet har to utgangar, evig frelse eller evig fortaping. Predikantar, prestar og biskopar byssar folket i svevn. Fortapinga blir fornekta eller ikkje …

«Vakna, du som søv!» Les mer »

Offer og gaver

«Først sier han altså: Offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til – enda disse blir båret fram etter loven. Deretter sier han: Se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første, for å la det andre stå fast. Ved denne vilje …

Offer og gaver Les mer »

Kristninga på Dragseidet

Korset på forsidebildet av bladet er av hogd gråstein. Det er godt fundamentert i betong og står stødig selv om det er hele seks meter høyt. På tverrstykket står det: HER KRISTNET OLAV 4 FYLKER 997.

Den nye sangen

Den virkelige sang og musikk er bekjennelse: du bekjenner både dine synder og Guds velgjerninger, både din urettferdighet og Guds nåde.