Lov og Evangelium

Enokvandringen

Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg. (Gal 2,20)

Menneskesønnen kommer

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslag skal samles framfor ham. Matt. 25,31-32

Min ros og verdens spott

Salmedikteren Hans Adolph Brorson (1694-1764) har blitt kalt for «Julens sanger». Kanskje kommer dette av at han har skrevet mange julesanger, og at flere har vist seg å være særlig slitesterke.