Lov og Evangelium

Den store, hvite flokk

«Deretter så jeg – og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender.» Åp 19:13

Musikkens påvirkning

En komponist fra New Age har sagt at deres musikk reflekterer det som de tror på. Denne musikkgenren kjennetegnes ved korte tema som repeteres, den har et mønster som gjentas, det er lite variasjon, ingen regler, heller ingen form, nesten ingen melodi, men alt er svevende, liksom uten grenser. Det hele virker mystisk.

Innhøstning

Alle mennesker går mot en høst. Vi skal alle forlate dette jordelivet en dag. Det gjelder å være rede til oppbrudd når innhøstningen kommer.

Livets brød

«Jesus sa til dem: Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre. Og den som tror på meg, skal aldri noen gang tørste» (Joh 6:35).