Martin Luther

Han er din bror!

«Jesus sier til henne: Rør ikke ved meg! For ennå er jeg ikke faret opp til Faderen! Men gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud.» Joh 20:17

Det minste frø

«Himlenes rike er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, er det større enn hagevekstene og blir til et tre, slik at fuglene under himmelen kommer og bygger rede i grenene.» Mat 13:32

Guds ord

– Der hvor man har Guds ord, vil man ikke ha det. Og omvendt, der en ikke har det, ville en hjertelig gjerne ha det.

Veien

«Gud legger to veier foran oss: Vil du ha min nåde og den evige salighet for intet og uten alt strev og eget arbeid, eller vil du heller forsøke å fortjene den med dine gjerninger og likevel ikke oppnå den?»

Det niende og tiende bud

«Du skal ikke begjære din nestes hus.» «Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.» 2Mos 20:17 Disse to budene er særlig gitt til jødene, men for en del angår de også oss. For man utlegger dem ikke om ukyskhet …

Det niende og tiende bud Les mer »