Martin Luther

Guds ord

– Der hvor man har Guds ord, vil man ikke ha det. Og omvendt, der en ikke har det, ville en hjertelig gjerne ha det.

Veien

«Gud legger to veier foran oss: Vil du ha min nåde og den evige salighet for intet og uten alt strev og eget arbeid, eller vil du heller forsøke å fortjene den med dine gjerninger og likevel ikke oppnå den?»

Det niende og tiende bud

«Du skal ikke begjære din nestes hus.» «Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.» 2Mos 20:17 Disse to budene er særlig gitt til jødene, men for en del angår de også oss. For man utlegger dem ikke om ukyskhet …

Det niende og tiende bud Les mer »

Det åttende bud (2)

«Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.»2Mos 20:16 Et falskt vitnesbyrd er altså alt det en ikke kan føre sikkert bevis for. Derfor skal en ikke kunngjøre eller utgi slikt for sannhet. Kort sagt: Det som er hemmelig, skal en la være hemmelig, eller også straffe det i hemmelighet, som vi siden skal …

Det åttende bud (2) Les mer »

Det åttende bud (1)

«Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.» 2Mos 20:16 Foruten vårt legeme, vår ektefelle og vårt timelige gods har vi enda en skatt som vi ikke kan unnvære, og det er ære og godt navn og rykte. For det nytter ikke å leve blant folk når en blir vanæret og foraktet av alle. …

Det åttende bud (1) Les mer »

Det sjuende bud

«Du skal ikke stjele.» 2Mos 20:15 Nest etter din egen person og din ektefelle er timelig gods det nærmeste. Det vil Gud også ha beskyttet, og han befaler derfor at ingen må tilvende seg noe av det nesten har. Å stjele betyr nemlig ikke noe annet enn å tilvende seg en annens gods uten rett. …

Det sjuende bud Les mer »

Det sjette bud

«Du skal ikke drive hor.» 2Mos 20:14 De følgende bud er i grunnen lette å forstå av det foregående. De går alle sammen ut på at en skal vokte seg for allslags skade mot nesten. Men de er satt i en vakker orden. Først taler de om nestens person i seg selv. Så går de …

Det sjette bud Les mer »

Det femte bud

«Du skal ikke slå i hjel!» 2Mos 20:13 Vi har nå tilstrekkelig behandlet både det åndelige og det verdslige regimente, altså både Guds og våre foreldres herredømme over oss og vår lydighet mot dem. Nå forlater vi huset vårt og går ut mellom naboene våre, for å lære hvordan vi skal leve innbyrdes, og hvordan …

Det femte bud Les mer »