Per Bergene Holm

Ære være mor

I dette nummeret av bladet vil vi fokusere på hjemmet og morsrollen. Dette var tema på et familieseminar på Fossnes i begynnelsen av februar, og flere av artiklene har bakgrunn fra dette seminaret. Etter tema-artiklene finner du oppbyggelige artikler, samt program for sommerens arrangementer.

Ekteskap og samliv

Ekteskapet er en guddommelig ordning. Men det er ikke bare en skaperordning, det er også et avbilde av Guds evige frelsesråd og forholdet mellom Kristus og menigheten (Ef 5:31-33). Derfor skal det ikke undre oss at djevelen setter alt inn på å ødelegge denne ordningen!

Gjort lik med Jesus

«Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død – om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde!» Fil 3:10f

Å følge etter Jesus

Hvetekornet legges i jorden. Det skal dø, men gjennom kornets død blir det til liv og mangfoldig frukt. Denne «hvetekornets lov» gjaldt vår Frelser. Han ble til liv for oss gjennom sin død.

Polykarps martyrium

Polykarp ble født i år 69 e.Kr. i Smyrna (dagens Izmir i Tyrkia). Han var trolig født inn i en kristen familie og døpt som barn (jf hans ord til stattholderen).