Per Bergene Holm

Gjort lik med Jesus

«Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død – om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde!» Fil 3:10f

Å følge etter Jesus

Hvetekornet legges i jorden. Det skal dø, men gjennom kornets død blir det til liv og mangfoldig frukt. Denne «hvetekornets lov» gjaldt vår Frelser. Han ble til liv for oss gjennom sin død.

Polykarps martyrium

Polykarp ble født i år 69 e.Kr. i Smyrna (dagens Izmir i Tyrkia). Han var trolig født inn i en kristen familie og døpt som barn (jf hans ord til stattholderen).

Å følge Jesus

«Så kalte han til seg folket sammen med disiplene sine, og han sa til dem: Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets …

Å følge Jesus Les mer »