Per Bergene Holm

Årsmelding fra Bibelskolen

Bibelskolen på Fossnes er en bibelskole med godkjenning etter Voksenopplæringsloven og driver kun undervisning. Fra 01.01.2021 er bibelskolene flyttet fra Voksenopplæringsloven til Friskoleloven. Endringen skal ikke ha noen praktisk betydning for bibelskolene.

Gud – historiens Herre

Når et folk lever med Gud i tro og etterfølgelse, får det følger. Det høster som det sår. Et liv etter Guds ord og bud er godt og får gode følger, samtidig som et liv i strid med Guds skaperordninger, ord og bud, er til skade og ulykke for menneskene.

Gud – historiens Herre

Mens alt annet har blitt til og har en begynnelse, så er Gud fra evighet. Han er den første, den som har skapt alt og råder over alt. Han er også den siste, den som skal føre alt til sitt mål.

Nytt om navn – Bibelskolen

Sigbjørn Agnalt og Lars Fossdal sluttet som lærere ved Bibelskolen på Fossnes denne sommeren, Sigbjørn etter 14 år og Lars etter 28 år. Det er ingen tvil om at de begge vil bli savnet av oss ved Bibelskolen. Både Lars og Sigbjørn fikk spesiallagde gaver som takk for lang og tro tjeneste.

Fang de små revene!

Slik starter en artikkel av den svenske misjonslederen Axel B. Svensson. Han spør hvorfor det åndelige livet er i ferd med å dø i kristenheten, ikke bare i de store og liberale kirkene, men også i de bekjennelsestro og konservative flokkene. Mange ser og klager over nøden og tror de kan gjøre bot gjennom ytre …

Fang de små revene! Les mer »

Jeg har syndet

Det var kong David som sa dette. Gud hadde gitt David ro og fred for alle hans fiender, og David ble mektig. I sitt hovmod fikk han Joab til å telle folket.

Vinn eller forsvinn!

I mai 1948 så den moderne staten Israel dagens lys, med grunnlag og støtte i FNs delingsplan. De arabiske naboene som hele tiden hadde motsatt seg enhver tale om en jødisk stat, hvor liten den enn ble, gikk umiddelbart til krig.

Følg meg!

Jeg fikk tilsendt et program for en større ungdomssamling, hvor temaet var å følge Jesus. Hvilken vei gikk Jesus? Han gikk mot korset. Å følge Jesus er å gå ”veien i Lammets spor”. Ta gjerne fram den gamle boken av G. Steinberger og les den. Jesus gikk inn under våre synder og bar dem. Han …

Følg meg! Les mer »