Søk
Close this search box.
Søk

Per Bergene Holm

Hvetekornets lov

«Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.» ( Joh 12:24) Jesus kunne ikke frelse oss uten at han døde. Som et hvetekorn måtte han legges i jorden og dø, for han måtte sone våre synder, bære Guds vredes dom i …

Hvetekornets lov Les mer »

Ordet om korset

Påskebudskapet vil ha en sentral plass i dette nummeret, men det vil også bli plass til noen aktuelle artikler om Israel. Situasjonen i Israel de siste månedene gir grunn til å akte på Israels plass i Guds frelseshusholdning. Gud har utvalgt Israel til tjener for å åpenbare og fullbyrde sitt evige råd til frelse for …

Ordet om korset Les mer »

Tiden før Jesu gjenkomst – i lys av Matteus 24

Jesus slutter sine verop over fariseerne og de skriftlærde (Matt 23) med å istemme en klagesang over Jerusalem. Jerusalems motstand mot Jesus føyer seg inn i rekken av motstand og drap på Guds profeter gjennom hele det gamle testamente. Jesus forutsier at tempelet skal bli liggende øde og at jødefolket ikke skal se sin Messias …

Tiden før Jesu gjenkomst – i lys av Matteus 24 Les mer »

2Kor 5:14-21

Når Skriften taler om Guds frelsesvilje og frelsesgjerning, står det igjen og igjen: Alle. Verden. Gud vil at alle skal bli frelst (1Tim 2:4). Så har Gud elsket verden (Joh 3:16). Se der Guds lam som bærer verdens synd (Joh 1:29).

Ære være mor

I dette nummeret av bladet vil vi fokusere på hjemmet og morsrollen. Dette var tema på et familieseminar på Fossnes i begynnelsen av februar, og flere av artiklene har bakgrunn fra dette seminaret. Etter tema-artiklene finner du oppbyggelige artikler, samt program for sommerens arrangementer.

Ekteskap og samliv

Ekteskapet er en guddommelig ordning. Men det er ikke bare en skaperordning, det er også et avbilde av Guds evige frelsesråd og forholdet mellom Kristus og menigheten (Ef 5:31-33). Derfor skal det ikke undre oss at djevelen setter alt inn på å ødelegge denne ordningen!