Per Bergene Holm

Glimt fra Moldova

Det har vært vanskelig å besøke Moldova pga. reiserestriksjoner de siste par årene. Jeg fikk likevel til en kort tur i høst. Av forsiktighetshensyn var jeg bare i Chisinau, hvor jeg fikk treffe Natalia og Vladimir, samt gjort en del nødvendige ærend knyttet til eiendom og bank mv.

Mens det ennå er tid!

Igjen og igjen samles verdens ledere for å drøfte hva som kan gjøres for å stanse de ødeleggelser som truer jorden. Alle ser og forstår at noe alvorlig er galt. Nå gjelder det å handle, mens det ennå er tid! Håpet er å redde verden.

Årsmelding fra Bibelskolen

Bibelskolen på Fossnes er en bibelskole med godkjenning etter Voksenopplæringsloven og driver kun undervisning. Fra 01.01.2021 er bibelskolene flyttet fra Voksenopplæringsloven til Friskoleloven. Endringen skal ikke ha noen praktisk betydning for bibelskolene.

Gud – historiens Herre

Når et folk lever med Gud i tro og etterfølgelse, får det følger. Det høster som det sår. Et liv etter Guds ord og bud er godt og får gode følger, samtidig som et liv i strid med Guds skaperordninger, ord og bud, er til skade og ulykke for menneskene.

Gud – historiens Herre

Mens alt annet har blitt til og har en begynnelse, så er Gud fra evighet. Han er den første, den som har skapt alt og råder over alt. Han er også den siste, den som skal føre alt til sitt mål.

Nytt om navn – Bibelskolen

Sigbjørn Agnalt og Lars Fossdal sluttet som lærere ved Bibelskolen på Fossnes denne sommeren, Sigbjørn etter 14 år og Lars etter 28 år. Det er ingen tvil om at de begge vil bli savnet av oss ved Bibelskolen. Både Lars og Sigbjørn fikk spesiallagde gaver som takk for lang og tro tjeneste.