Musikkens språk

I noen nummer framover vil vi gjengi utdrag fra et foredrag om musikk, holdt av amerikaneren Frank Garlock. Han var forkynner, musiker og dirigent, med blant annet doktorgrad i musikk.

Et Luther-sitat

Det er bare i Kristus vi virkelig er hellige. Dette uttrykker Martin Luther så sterkt og tankevekkende, når han utlegger teksten fra Romerbrevet 12:13:

Opptak av møtet 2. mai

Her finner du opptak av møtet 2. mai. Taler er Olav Bergene Holm. Tema er «Målet i Himmelen», og teksten er hentet fra Åp 4:1-6.

Bibelfortelling: Noah og vannflommen

Ny bibelfortelling ligger nå ute: «Noah og vannflommen» 1. Mosebok kapittel 6-9. Andaktsdel for de eldre barna lenger ut i videoen, samt sang fra Unge Røster fra Namsos. Du finner bibelfortellingen ved å trykke her, eller ved å se i hovedmenyen under Ressurser -> Bibelfortellinger for barn.

Hva er musikk?

Jeg vet ikke om noen kan gi et fullt tilfredsstillende svar på dette spørsmålet. Jeg kan iallfall ikke. Men jeg kan prøve å gi et svar, som etter mitt syn sier noe vesentlig ved musikken. – Musikk er et middel hvormed menneskene kan finne uttrykk for det uutsigelige, det som ikke kan tolkes med ord.