PåskeCD

PåskeCDen fra Fossneskoret er nå tilgjengelig for salg. Fossneskoret er tilknyttet Bibelskolen på Fossnes og synger a cappella eller med enkelt akkompagnement. 

To-årig forkynnerseminar på Fossnes

NLL har i flere år drøftet muligheten for å gi hjelp og veiledning til unge med forkynnerkall eller ønske om et teologisk studium. Konrad Fjell og Per Bergene Holm har arbeidet ut en plan for et to-årig forkynnerseminar og NLLs landsstyre har vedtatt at seminaret skal settes i gang fra og med høsten 2019.

Frelse for de fortapte

Bibelen forteller med klare ord hvem vi er i oss selv, hvor ødelagte vi er etter syndefallet (Rom 3:4-20). Hadde ikke Gud grepet inn, så hadde vi alle gått fortapt (Rom 3:21-24). Dette er en sannhet som de fleste av dagens mennesker ikke vil erkjenne. Det tales om det gode i mennesket, at det er …

Frelse for de fortapte Les mer »