Guds bud!

Da talte Gud alle disse ord og sa: Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten meg. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på …

Guds bud! Les mer »

Adventskalender og årskalender for 2023

I barnebladet Nøkkelen for november minnet vi om en julekalender man kan skrive ut og bruke i adventstiden, med tema «Jesu navn». Den kan kanskje være til glede for flere, så vi gjør den kjent også her.

Reisebrev nr 5 fra Sør-Amerika

Et opplevelsesrikt opphold i Sør-Amerika er snart over. Sist søndag var det avskjed med møter både i Sucre sentrum på formiddagen og Pampa Aceituno på ettermiddagen, der undertegnede var invitert til å tale.

Bibelfortelling: Abraham og Isak

Her er bibelfortellingen om «Abraham og Isak», fra 1. Mosebok 21:1-7 og 22:1-19. Unge Røster fra Namsos synger «Nå lukker seg mitt øye» (basunen.net).

Korset

Frafall fra Herren har kanskje sin største bakgrunn i selve korset. Korset er det sentrale i kristenlivet. Paulus sier jo at han ikke vil vite av noe annet enn Jesus Kristus og ham korsfestet (1 Kor 2:2). Tar vi bort korset faller alt. Det er som navet i et sykkelhjul. Tar vi det bort, går …

Korset Les mer »

Referat fra Bibelkurset på Fossnes 2022

15.-20. november var det kursuke på Fossnes. Helgen før hadde det vært konfirmantsamling på Bibelskolen, og da konfirmantene dro, ble de byttet ut med deltakerne til kursuken, som var en gruppe mennesker med en litt høyere gjennomsnittsalder.

Gjort lik med Jesus

«Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død – om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde!» Fil 3:10f