Kjenner du til bladet Lov&Evangelium og barnebladet Nøkkelen?

«Nøkkelen» er et barneblad på evangelisk, luthersk grunn. Gjennom enkle andaktsstykker, fortellinger med mer ønskes det å gjøre barna kjent med den viktigste Nøkkelen, Jesus vår Frelser. Bladet «Lov og Evangelium» ønsker å dele Guds ord med våre lesere, og hensikten er først og fremst oppbyggelse.

Er det få som blir frelst?

«En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem: Strid for å komme inn gjennom den trange dør! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det.» Luk 13:23-24

Opptak av møtet 21. februar

Her finner du opptak fra møtet 21. februar. Taler er Curt Westman. Han talte over emnet «Adam, hvor er du?», ut fra teksten fra 1. Mosebok 3:6-13.