JESUS KOMMER SNART

«For ennå er det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Men den rettferdige av tro, skal leve. Og dersom han unndrar seg, har min sjel ikke behag i ham. Men vi er ikke blant dem som unndrar seg og går fortapt, vi er av …

JESUS KOMMER SNART Les mer »

Pinsemøter fra Steinsdalen bedehus – linker

Opptak av pinsemøter fra Steinsdalen bedehus finner du i artikkelen. Siste møte-opptak fra Steinsdalen er fra  2. pinsedag kl 11, og du finner den her. Taler er Martin Fjære og temaet er «Det er til gagn for dere at jeg går bort». Del 3/3. 

Velkommen til sommersamling på Fossnes 9. – 12. juli

Programmet for sommersamlingen på Fossnes er nå klart. På grunn av den spesielle situasjonen utsettes årsmøtet til 2021, og samlingen blir en dag mindre (torsdag 9. juli-søndag 12. juli). Legg merke til påmeldingsfristen som er allerede 12. juni!

Opptak fra søndagsmøtet 24. mai

Opptak fra søndagsmøtet 24. mai finner du her. Taler er Lars Fossdal. Bibelteksten er hentet fra 2. Peters brev 3:7, 10-15a med temaet «Hvordan bruker du din tid?».

Pinsedag

«Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. – Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, hans kal lære dere alle ting, og minne dere om …

Pinsedag Les mer »

Skikket for Guds rike

Bibelen er klar på at ingen syndere kommer inn i himmelen. «Uten at dere omvender dere og blir som barn kommer dere slett ikke inn i himlenes rike», sa Jesus. «Utenfor er hundene (de urene), trollmennene, de som driver hor, drapsmenn, avgudsdyrkerne og enhver som elsker og taler løgn».

Hjertets tempel

«Det er som jeg har spist solskinn», sa en student da han var blitt omvendt. Og en annen ung mann avla dette vitnesbyrdet: «Det er et stort smil inni meg».