Ny sekretær i Lekmannsmisjonen

Landsstyret i Lekmannsmisjonen vedtok på styremøte i november, å tilsette Martin Fjære (43), fra Fossnes i Vestfold, som ny sekretær i misjonen. Det er Konrad Fjell som har innehatt sekretærstillingen siden sommeren 2015. Han jobbet da som lærer ved Bibelskolen på Fossnes, men ble i 2016 tilsatt som rektor ved den nyopprettede Kongshaugen kristne grunnskole …

Ny sekretær i Lekmannsmisjonen Les mer »