Syndefall, spedalskhet og blod

Vi er Adams barn. Det er forferdelig å være et Adams barn, for det betyr at vi er under forbannelse. Forbannet er den som ikke holder alt i denne lov, sier Moses. Vi er vredens barn fra fødselen av. Vi er dødens barn og vi bærer døden i oss.

Guds hellige nåde. Sitater fra «Tornen i kjødet»

Når oppkom denne kjærlighet til deg i Guds hjerte? I evigheten. «Før verdens grunnvoll ble lagt». (Ef 1:4), «før du hadde gjort godt eller ondt» (jfr.Rom 9:11). Elsker han deg fra evighet, så elsker han deg fullkomment uavhengig av hvem du er. Uavhengig av dine seire eller nederlag i livet. Det som er evig kan …

Guds hellige nåde. Sitater fra «Tornen i kjødet» Les mer »

«Guds Sønn har gjort meg fri»

Det er Hans Adolph Brorson, som i tru og tillit til det fullførte frelseverket, prisar Guds Son på denne måten. Brorson ser seg fri i det som Jesus har gjort for han. Og det kan han ikkje halda for seg sjølv og utbryt: «Guds Sønn har gjort meg fri …» (Sb 317).

1. René Villegas. Medarbeider i Såmannen

«I dag»

Hvis du skulle dø i dag, hva får du med deg fra denne verden? Det er den levende Gud som spør. Hva har du å si til ditt forsvar du som kunne ha gjort så mye godt, men som ikke gjorde det? Hva har du å si når du en dag skal stå for Guds …

«I dag» Les mer »

Vinn eller forsvinn!

I mai 1948 så den moderne staten Israel dagens lys, med grunnlag og støtte i FNs delingsplan. De arabiske naboene som hele tiden hadde motsatt seg enhver tale om en jødisk stat, hvor liten den enn ble, gikk umiddelbart til krig.