Bibelfortelling: Jesus blir fristet

Her er bibelfortellingen «Jesus blir fristet», fra Matteus 4:1-11. Unge Røster fra Namsos synger «La meg få høre om Jesus» (basunen.net). Nå kan du også velge undertekster på bibelfortellingen, trykk på cc/subtitles til høyre for spillelinjen.

Nyttårsleir 2023/2024

Velkommen til nyttårsleir på Bibelskolen på Fossnes 29. desember til 1. januar! Talere som er med i år er Lars Fredrik Ellingsen, Per Bergene Holm, Curt Westman, Thormod Fjell og Aron Berre. Det blir også to temamøter med henholdvis emnene «Frelsesvissthet» og «Nådegaver og tjeneste» den 30. og 31. desember.

Fang revene

Fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene! Våre vingårder står jo i blomst. (Høys 2:15)

Utdrag av årsmelding for Bibelskolen på Fossnes

Har bibelskoler livets rett? Er det ikke annen utdannelse og ferdigheter vårt samfunn er i større behov av? Reduksjonen av tilskuddssatsene er et sterkt signal fra regjeringen om at den ønsker å strupe slike skoler og ikke ser dem som viktige. Vi er derimot overbevist om at det er mer bruk for bibelskolene enn noen …

Utdrag av årsmelding for Bibelskolen på Fossnes Les mer »