Bibelhelg på Solgry

Velkommen til bibelhelg på Solgry 27. – 29. september! Talere som skal være med denne helgen er Lorents Nord-Varhaug og Martin Fjære.

Nøkkelen

De tre første numrene av Barnebladet Nøkkelen ligger nå ute under media. 

Å arbeide for Gud

Å arbeide for Gud er ikke bare å forkynne Guds ord, reise ut som misjonær eller drive foreningsarbeid. Alt det arbeid vi gjør, er arbeid for Gud når vi er hans barn. På en gravstein i England sto det: «Her hviler John Smith, som i 40 år har laget sko til Guds ære i denne …

Å arbeide for Gud Les mer »

Et vitne

En taler sto en kveld og holdt foredrag som gikk ut på å bevise at kristendommen hadde spilt fallitt. Evangeliet var etter hans mening bare en oppdiktet historie som ikke hadde noen rot i det virkelige liv. Da taleren var ferdig, reiste en arbeider seg og sa: «For tretti år siden var jeg en forbannelse …

Et vitne Les mer »

Stevne på Laberget

Velkommen til stevne på Laberget 1. – 4. august 2019. Talere som skal være med er Immanuel Fuglsang, Ingar Gangås, Jan Eirik Berre, Tobias Fjell og Poul Larsen.

Sommersamling i Lekmannsmisjonen

Fra 10. – 14. juli arrangerte Lekmannsmisjonen sin årlig hovedsamling på Bibelskolen på Fossnes. Gunnar Nilsson fra Nybro i Sverige var med som hovedtaler, sammen med John Peder Samdal. I tillegg var det seminar om sjelesorg ved Sigbjørn Agnalt, og flere andre tok også del.