Opptak fra møtet 11. oktober

Opptak fra møtet 11. oktober finner du her. Taler er Per Bergene Holm. Teksten er hentet fra Markus 10:17-31, og temaet er «Om jeg eide alt, men ikke Jesus».

Nytt om navn – Bibelskolen

Sigbjørn Agnalt og Lars Fossdal sluttet som lærere ved Bibelskolen på Fossnes denne sommeren, Sigbjørn etter 14 år og Lars etter 28 år. Det er ingen tvil om at de begge vil bli savnet av oss ved Bibelskolen. Både Lars og Sigbjørn fikk spesiallagde gaver som takk for lang og tro tjeneste.

Livets alvor

Som ung kristen kom eg i ein samtale med ein eldre, kristen bror til å nemna alvoret med at vi skal døy ein dag. Han for sin del tykte det var alvorligare med livet!

Barnedag på Kongshaugen 21. november

Velkommen til barnedag på Kongshaugen kristne grunnskole lørdag 21. november fra kl 10 – 15. For for barn opp til 8. klasse. Tema for dagen er «Den gode hyrde».

Et hellig offer

«Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste.» Rom 12:1

Guds ufortjente nåde

Esekiel var profet under fangenskapet i Babel. I kapittel 36 profeterer han at folket en gang skal komme tilbake til sitt land. Særlig fra vers 16 og utover blir dette beskrevet.

Hvorfor umaker du mesteren?

Det fikk Jairus høre da hans datter døde. Hun var da 12 år gammel og hadde vært svært syk så alle forstod at hun kom til å dø. Men så fikk Jairus høre at Jesus var i nærheten, og han gikk for å be ham med hjem for å helbrede datteren.