Vestlandet

januar 2023

29. jan - 11:00 - Møte - Steinsdalen bedehus, Norheimsund
Taler: Jon Tore Lie

februar 2023

9. feb - 12. feb - Møteuke - Nordanger bedehus, Radøy
Taler: Martin Fjære
12. feb - 11:00 - Møte - Steinsdalen bedehus, Norheimsund
Taler: Arne Jørgensen
15. feb - 19. feb - Møteuke - Varhaug, Varhaug
Taler: John Peder Samdal og Steinar Guddal
22. feb - 26. feb - Møteuke - Randaberg forsamlingshus, Randaberg
Taler: Martin Fjære

mars 2023

9. mar - 12. mar - Bibelveke (se info.) - Steinsdalen bedehus, Norheimsund
Taler: Jan Eirik Berre
23. mar - 26. mar - Møteuke - Tørvikbygd bedehus, Kvam
Taler:
24. mar - 26. mar - Møtehelg - Nærbø bedehus, Nærbø
Taler: Eivind Gjerde

april 2023

9. apr - 10. apr - Påskemøter - Randaberg forsamlingshus, Randaberg
Taler: Steinar Guddal og John Peder Samdal
30. apr - 11:00 - Møte - Steinsdalen bedehus, Norheimsund
Taler: Finn Indrebø

mai 2023

18. mai - 19:00 - Misjonsmøte - Steinsdalen bedehus, Norheimsund
Taler: Gonzalo Ascarrunz, Ingar Gangås
27. mai - 29. mai - Pinsemøter - Skjæveland misjonshus, Sandnes
Taler: Odd Eivind Stensland
27. mai - 29. mai - Pinsesamling (se info) - Steinsdalen bedehus, Norheimsund
Taler: Eivind Gjerde

august 2023

23. aug - 27. aug - Møteuke - Fogn, Fogn
Taler: John Peder Samdal
31. aug - 3. sep - Møteuke - Gyland/Sira, Gyland/Sira
Taler: Martin Fjære

september 2023

8. sep - 10. sep - Møtehelg - Nærbø bedehus, Nærbø
Taler: Finn-Widar Knutzen
22. sep - 24. sep - Stevne - Solgry ungdoms- og misjonssenter, Sveio
Taler: Gøran Holmgren (Sverige)

oktober 2023

12. okt - 15. okt - Møteuke - Varhaug, Varhaug
Taler: Curt Westman