Vestlandet

januar 2020

24. jan - 26. jan - Møtehelg - Nærbø bedehus, Nærbø
Taler: Sigbjørn Agnalt
26. jan - 11:00 - Møte - Steinsdalen bedehus, Norheimsund
Taler: Finn Indrebø
26. jan - 11:00 - 19:00 - Møter - Randaberg forsamlingshus, Randaberg
Taler: John Peder Samdal

februar 2020

19. feb - 23. feb - Møteuke - Varhaug, Varhaug
Taler: Lars Fossdal

mars 2020

5. mar - 8. mar - Møteuke - Steinsdalen bedehus, Norheimsund
Taler: Lars Fossdal
18. mar - 22. mar - Gyland - Gyland bedehus, Gyland
Taler:
20. mar - 22. mar - Nærbø - Nærbø bedehus, Nærbø
Taler: John Peder Samdal
22. mar - 11:00 - Møte - Steinsdalen bedehus, Norheimsund
Taler: Øystein Rønhovde

april 2020

12. apr - 13. apr - Påskemøter - Randaberg forsamlingshus, Randaberg
Taler: Martin Fjære
24. apr - 26. apr - Møtehelg - Tørvikbygd bedehus, Kvam
Taler: John Peder Samdal
26. apr - 19:00 - Møte - Steinsdalen bedehus, Norheimsund
Taler: Arne Jørgensen

mai 2020

30. mai - 1. jun - Pinsemøter - Steinsdalen bedehus, Norheimsund
Taler: Martin Fjære

juni 2020

4. jun - 7. jun - Møteuke - Ørsta, Ørsta
Taler: Sigbjørn Agnalt
28. jun - 11:00 - 19:00 - Møter - Randaberg forsamlingshus, Randaberg
Taler: Per Hove

juli 2020

26. jul - 11:00 - 19:00 - Møter - Randaberg forsamlingshus, Randaberg
Taler: Gunnar Soppeland

september 2020

4. sep - 6. sep - Bibelhelg - Nærbø bedehus, Nærbø
Taler: Per Bergene Holm
25. sep - 27. sep - Bibelhelg - Solgry ungdoms- og misjonssenter, Sveio
Taler: Gunnar Soppeland og Ingar Gangås

oktober 2020

7. okt - 11. okt - Møteuke - Varhaug, Varhaug
Taler: Sigbjørn Agnalt

november 2020

5. nov - 8. nov - Møteuke - Ørsta, Ørsta
Taler: