Lars Fossdal

Stå stille, sol

I Josva 10 leser vi at Israel var i krig. Josva forstod at dagen ble for kort til å vinne seier over fienden. Da ropte han: «Stå stille, sol, i Gibeon, du måne, i Ajalons dal.» Underet skjedde, solen stod stille og drøyde nesten en hel dag før den gikk ned. Det ble en lang …

Stå stille, sol Les mer »

Dommedag kommer

Bibelen har mange ord om at denne verden skal gå under. Salme 102 (v.26-27) sier: «I gammel tid grunn-festet du jorden, og himlene er et verk av dine hender. De skal forgå, men du blir stående. De skal eldes som en kledning, som klær skifter du dem ut, og de blir skiftet ut».

Dåpen

Jesus innstiftet dåpen på fjellet i Galilea da han ga misjonsbefalingen: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut i all verden og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt …

Dåpen Les mer »

Bønneteppene

For en tid tilbake forsvant en indonesisk ubåt utenfor landets kyst. Den deltok i en militærøvelse. Ledelsen fryktet for at noe alvorlig var skjedd med den og satte igang en storstilt redningsaksjon hvor også andre land deltok.

Din bønn er hørt

I Lukasevangeliets første kapittel leser vi om Elisabet og Sakarias. «De var begge rettferdige for Gud og vandret ulastelig i alle Herrens bud og forskrifter.» Sakarias var fra Levi stamme og var prest i templet i Jerusalem. Han og Elisabet hadde ikke barn, for Elisabet var ufruktbar.

Gud ble menneske

I Lukasevangeliets andre kapittel forkynner engelen for hyrdene på marken: «For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad. (…)

Mens du er på veien

Jesus sier i Luk 12,58-59, at dersom en person har kommet i unåde hos en annen og derfor dras for retten, bør han gjøre seg umak med å bli forlikt med denne personen mens de er på vei til domstolen. For der vil han bli anklaget for det gale han har gjort, dømt skyldig og …

Mens du er på veien Les mer »