Lars Fossdal

Bønneteppene

For en tid tilbake forsvant en indonesisk ubåt utenfor landets kyst. Den deltok i en militærøvelse. Ledelsen fryktet for at noe alvorlig var skjedd med den og satte igang en storstilt redningsaksjon hvor også andre land deltok.

Din bønn er hørt

I Lukasevangeliets første kapittel leser vi om Elisabet og Sakarias. «De var begge rettferdige for Gud og vandret ulastelig i alle Herrens bud og forskrifter.» Sakarias var fra Levi stamme og var prest i templet i Jerusalem. Han og Elisabet hadde ikke barn, for Elisabet var ufruktbar.

Gud ble menneske

I Lukasevangeliets andre kapittel forkynner engelen for hyrdene på marken: «For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids stad. (…)

Mens du er på veien

Jesus sier i Luk 12,58-59, at dersom en person har kommet i unåde hos en annen og derfor dras for retten, bør han gjøre seg umak med å bli forlikt med denne personen mens de er på vei til domstolen. For der vil han bli anklaget for det gale han har gjort, dømt skyldig og …

Mens du er på veien Les mer »

Hvorfor umaker du mesteren?

Det fikk Jairus høre da hans datter døde. Hun var da 12 år gammel og hadde vært svært syk så alle forstod at hun kom til å dø. Men så fikk Jairus høre at Jesus var i nærheten, og han gikk for å be ham med hjem for å helbrede datteren.

Skikket for Guds rike

Bibelen er klar på at ingen syndere kommer inn i himmelen. «Uten at dere omvender dere og blir som barn kommer dere slett ikke inn i himlenes rike», sa Jesus. «Utenfor er hundene (de urene), trollmennene, de som driver hor, drapsmenn, avgudsdyrkerne og enhver som elsker og taler løgn».

Kristus i første Mosebok

Epilog Intensjonen med disse småstykkene om Kristus i første Mosebok (som har stått i L&E fra nr. 4/2018 til 2/2020), er å vise at Moses skrev om Kristus, slik Jesus sier det i Johannesevangeliet: