Høstleir for ungdom 28.-30. oktober

Velkommen til høstleir for ungdom på Ersdaltun leirsted ved Ersdalsvatnet nord for Flekkefjord i Agder! Med som talere i år er John Peder Samdal, Jon Ragnar Fossdal og Lars Fossdal. Leiren er beregnet på ungdom fra 7. klasse og oppover.

Les videre »

Bibelkurs på Fossnes 15. – 20. november

Velkommen til bibelkursuke på Bibelskolen på Fossnes 15. – 20. november 2022! Kurset er åpent for alle, unge og eldre. Vi ønsker å formidle allsidig og aktuell undervisning fra Guds ord, gjennom en uke med bibeltimer og kveldsmøter.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Lov og Evangelium

Rapport fra Sør-Amerika

«Og han sa til dem: Så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenesforlatelse forkynnes for alle folkeslag, fra Jerusalem av. Dere er vitner om dette.» Luk 24:46-48

Les videre »
Lov og Evangelium

Årsmelding fra bibelskolen

En undersøkelse sier at 91% av kristne studenter lar være å stå fram som kristne. De frykter utestengelse, forakt og hets, og at deres kristne bekjennelse kan få følger for både studier og arbeid. Andre undersøkelser viser at en åpen kristen bekjennelse gjør det vanskelig å få arbeid i flere europeiske land. Mange lar derfor være å si noe om sin kristne tro, og en søker bevisst å gi uttrykk for holdninger og synspunkter som ikke er i konflikt med

Les videre »

Månedens andakt

Å følge Jesus

«Så kalte han til seg folket sammen med disiplene sine, og han sa til dem: Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for

Les videre »

Å følge Jesus

«Så kalte han til seg folket sammen med disiplene sine, og han sa til dem: Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Du er innbudt til bryllup

«Det var en mann som gjorde et gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til de innbudne: Kom, for nå er det ferdig. Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham: Jeg har kjøpt

Les videre »

Søk først Guds rike

Søk først Guds rikeAv Hans-Henrik Brix Vi fortsetter her med bønnen «Gi oss i dag vårt daglige brød», fra gjennomgåelsen av Fadervår. Gud har i sitt ord gitt oss så mange løfter om at han har tatt på seg ansvaret for hele vårt liv, både det åndelige og det timelige,

Les videre »

Siste bibelfortelling for barn