Indremisjon

Adventskalender og årskalender for 2023

I barnebladet Nøkkelen for november minnet vi om en julekalender man kan skrive ut og bruke i adventstiden, med tema «Jesu navn». Den kan kanskje være til glede for flere, så vi gjør den kjent også her.

Les videre »
Ytremisjon Sør-Amerika

Reisebrev nr 5 fra Sør-Amerika

Et opplevelsesrikt opphold i Sør-Amerika er snart over. Sist søndag var det avskjed med møter både i Sucre sentrum på formiddagen og Pampa Aceituno på ettermiddagen, der undertegnede var invitert til å tale.

Les videre »
Indremisjon

Referat fra Bibelkurset på Fossnes 2022

15.-20. november var det kursuke på Fossnes. Helgen før hadde det vært konfirmantsamling på Bibelskolen, og da konfirmantene dro, ble de byttet ut med deltakerne til kursuken, som var en gruppe mennesker med en litt høyere gjennomsnittsalder.

Les videre »

Familieseminar 4. februar 2023

Velkommen til familieseminar 4. februar 2023 på Bibelskolen på Fossnes, fra kl 09:00.  Alle KVINNER fra 16 år og oppover er hjertelig velkommen! Fullt program for dagen finner du her. 

Les videre »

Nyttårsleir 2022/2023

Velkommen til nyttårsleir på Bibelskolen på Fossnes 29. desember til 1. januar! Talere som er med i år er Lars Fredrik Ellingsen, John Peder Samdal, Curt Westman og Martin Fjære.

Les videre »

JuleCD: «Hjerte, løft din gledes vinger»

På Bibelskolen på Fossnes finnes det mange eksemplarer av den flotte juleCD-en «Hjerte, løft din gledes vinger» med Fossneskoret. Prisen er nå 50 kr stk for alle CD-er. Kjøper man 10 stk får man de for 30,- pr CD. Ta kontakt med Fossnes kontor om du ønsker å bestille CD-er som julegave til deg selv eller andre.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Lov og Evangelium

Vær en dott

Det var en gang da «mennesket» forholdt seg til seg selv i en uendelig forestilling om det å være en kristen.

Les videre »
Lov og Evangelium

Så sant vi lider med ham

Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Rom 8:17

Les videre »
Lov og Evangelium

Korset

Frafall fra Herren har kanskje sin største bakgrunn i selve korset. Korset er det sentrale i kristenlivet. Paulus sier jo at han ikke vil vite av noe annet enn Jesus Kristus og ham korsfestet (1 Kor 2:2). Tar vi bort korset faller alt. Det er som navet i et sykkelhjul. Tar vi det bort, går resten fra hverandre.

Les videre »

Månedens andakt

Guds bud!

Da talte Gud alle disse ord og sa: Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten meg. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av

Les videre »

Guds bud!

Da talte Gud alle disse ord og sa: Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten meg. Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Hva er lettest?

Hva er lettest? Av Per Bergene Holm Man tenker gjerne at det å tro på Jesus er enkelt, men å leve et hellig liv er langt vanskeligere. Sannheten er imidlertid at begge deler er like umulig for det naturlige menneske, det er en guddommelig gjerning og gave. Og siden vårt

Les videre »

Kvifor kom du til vår jord?

Kvifor kom du til vår jord?Av Dag Rune Lid Me skal snart feire jul igjen og minnast han som kom julenatt for to tusen år sidan. Dei aller fleste menneske i vårt land feirar jul utan tanke på kvifor han kom. Men kvifor kom han? Kvifor var det naudsynt at

Les videre »

Siste bibelfortelling for barn