Direktesendt møte fra Fossnes

Her er linken for direktesendte møter fra Fossnes første og tredje søndag hver måned, klokken 11. Oversikt over taler finner du i møteoversikten lenger ned på forsiden. Det er også møte på Fossnes andre søndag i måneden, men dette blir ikke lenger direktesendt pga manglende ressurser.

Les videre »
Indremisjon

Referat fra nyttårsleiren 29. des. 2022 – 1. jan. 2023

Torsdag 29. desember til søndag 1. januar var det nyttårsleir på Fossnes. Tilsammen var det over hundre deltagere, i alle aldere, som var med og fikk høre Guds ord bli forkynt. Dette året var det 4 talere: Martin Fjære, Lars Fredrik Ellingsen, John Peder Samdal og Curt Westman. Martin Fjære delte bilder og opplevelser fra sin tur til Peru og

Les videre »

Familieseminar 4. februar 2023

Velkommen til familieseminar 4. februar 2023 på Bibelskolen på Fossnes, fra kl 09:00.  Alle KVINNER fra 16 år og oppover er hjertelig velkommen! Fullt program for dagen finner du her. 

Les videre »

Skileir for ungdom 23.-26. februar

23.-26. februar kan vi ønske velkommen til den årlige skileiren for ungdom på Åreeld leirsted i Valdres. Kristian Fjære er med som hovedtaler i år. Leiren er beregnet for ungdom fra og med 7. klasse. Påmelding til Fredrik Thorbjørnsen, 905 95 749, innen 1. februar.

Les videre »

Årsplaner med sanger og bibelvers

Disse årsplanene er rettet mot barnefamilier, der formålet er å lære barna sentrale bibelvers og gode sanger om Jesus. Nå er det to ulike versjoner man kan veksle på, og de er både på nynorsk og bokmål. Trykk her for å se alle årsplanene.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Lov og Evangelium

Nytt år i Jesu navn!

Vi er allerede godt inn i 2023. Vi får også leve dette år i Jesu navn, i tro og tillit til at han er og blir den samme. I troen på Jesu navn har vi syndenes forlatelse, fred med Gud, barnekår og arverett. I Jesu navn skal vi få leve vårt liv og gjøre vår gjerning, etter hans vilje og til hans ære. Han som selv har levd sitt liv for oss, for at vi skal ha all vår rettferdighet

Les videre »
Lov og Evangelium

Til Betlehem, Davids by

Det er mange byar som er omtalte i Bibelen, men to byar står i ei særstilling – Betlehem og Jerusalem. Jesus var også i mange andre byar, men det er i Betlehem og Jerusalem det viktigaste skjer. Den første julebyen, og den andre påskebyen. Det er ein del som for våre augo verkar tilfeldig, men som er nøye fastlagt i Guds plan. Det gjeld også det som skjer i desse to byane. Som hovudstad var Jerusalem ein kjent og viktig

Les videre »

Månedens andakt

Arvesynden og arvelodden

Overskriften minner oss om to viktige bibelske sannheter, som vi i korthet skal løfte fram.    1. Arvesynden Når man ser et nyfødt barn, kan man virkelig glede seg over Guds forunderlige skapelse. Barnet er jo en Guds gave, et takke-emne! Men Guds ord viser oss at barnet allerede fra

Les videre »

Arvesynden og arvelodden

Overskriften minner oss om to viktige bibelske sannheter, som vi i korthet skal løfte fram.    1. Arvesynden Når man ser et nyfødt barn, kan man virkelig glede seg over Guds forunderlige skapelse. Barnet er jo en Guds gave, et takke-emne! Men Guds ord viser oss at barnet allerede fra

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Hvorfor kom du ikke før?

Hvorfor kom du ikke før? Barnestykke av Mia Hallesby Da disiplene fikk Den Hellige Ånd på pinsedagen, så de klart hva Jesus hadde gjort for dem og for hele verden. Nå kjente de veien til Gud. Og fra den stunden var det bare én ting de tenkte på: Det var

Les videre »

Lovisk forkynnelse

Lovisk forkynnelse Av Per Bergene Holm For mange er lovisk forkynnelse identisk med lovforkynnelse. Og forkynnelse med solid læremessig substans oppfattes på samme måte «tung» og «lovisk». Loviskhet brukes som karakteristikk av både innhold og form, men ofte sier nok ordet mer om dem som bruker det, enn det sier

Les videre »

Siste bibelfortelling for barn