Direktesendt møte fra Fossnes

Her er linken for direktesendte møter fra Fossnes første og tredje søndag hver måned, klokken 11. Oversikt over taler finner du i møteoversikten lenger ned på forsiden. For sommersamlingen, kursuken og nyttårsleiren er det direktesending av kveldsmøter og søndagsmøter.

Les videre »
Indremisjon

Bibelfortelling: Johannes døper Jesus

Her er bibelfortellingen om «Johannes døper Jesus», fra Matteus 3:1-17, Markus 1:1-11, Lukas 3:1-22 og Johannes 1:6-34. Unge Røster fra Namsos synger «Det er Jesus som hjelper meg» (basunen.net). Andakt til slutt ved Reidun Irene Fossdal.

Les videre »
Indremisjon

Møter i Engerdal

Denne våren har vi begynt å ha et møte i måneden i Engerdal. Lekmannsmisjonen sender oss predikant og står som arrangør. Vi reiser da over til Jordet fra Rena, og følger Engerdalen nordover til vi kommer midtveis på vannet Engeren, til Hylleråsen. Der får vi leie et samfunnshus, Åsvang, å ha kristne samlinger i. Det er vel ca 30 husstander

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Lov og Evangelium

Kobberormen

4 Mos 21:1-9 Det som karakteriserer Israels forhold til Gud er vantro og knurr, ikke så mye de grove synder. Men det er mer enn nok å knurre mot Gud og være vantro mot ham. Her er det tale om den usle maten. Ja, det våger de å si: Den usle maten.

Les videre »

Månedens andakt

Løsepengen

«For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted.» Mark 10:45 Er du en av dem som Jesus har fått løse? Er du satt fri? Kanskje ser du på Jesus som din Herre, som du

Les videre »

Løsepengen

«For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge i manges sted.» Mark 10:45 Er du en av dem som Jesus har fått løse? Er du satt fri? Kanskje ser du på Jesus som din Herre, som du

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Jesus og Barabbas

«Pilatus kalte da sammen yppersteprestene og rådsherrene og folket.» Luk 23:13Jødene hadde lenge ventet på et beleilig øyeblikk da de kunne gripe Jesus og gjøre med ham etter sin vilje, nemlig å drepe ham. I spissen for forfølgerne gikk yppersteprestene og de andre religiøse lederne for folket. Så stort kan

Les videre »

Du tok bort min syndeskyld

Du tok bort min syndeskyldAv Celso Valdiglesias, Peru Da jeg tidde, ble mine ben borttært, idet jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Sela. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg

Les videre »

Siste bibelfortelling for barn