Ytremisjon Moldova

Besøk av Natalia og Vladimir våren 2022

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon har i mange år støttet den Lutherske kirke i Moldova, og det er flere fra Norge som har vært på besøk hos vennene der. Natalia Moser gikk også på Bibelskolen på Fossnes i 1999 og kjenner derfor flere her i Norge, mens ektemannen Vladimir aldri har vært her – før nå.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Lov og Evangelium

Noen ord om småbarns dåp

«Og de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem; men disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: La de små barn komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det!» Mar 10:13-15

Les videre »
Lov og Evangelium

Peters pinsetale

«Da sto Peter fram sammen med de elleve. Han hevet røsten og talte til dem: Jødiske menn, og alle  dere som bor i Jerusalem! La dette være kjent for dere, og lån øre til mine ord!…

Les videre »

Månedens andakt

La ikke deres hjerte forferdes!

La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og

Les videre »

La ikke deres hjerte forferdes!

La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Arbeidet i Herren

«Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, vokter vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover.» Salme 127:1-2 «Mine elskede, likesom dere alltid har vært lydige, så arbeid på

Les videre »

Livets trosforsvar

Livets trosforsvar Av Per Bergene Holm Vi finner ikke mye tale om teoretisk trosforsvar i Skriften. Vi kalles til å angripe vantroens forsvarsverk, og rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud (2Kor 10:5), men apostelen taler ikke om å gjøre det ved visdoms overtalende

Les videre »

Siste videoopptak