Søk
Close this search box.
Søk
Direktesendt møte fra Fossnes

Her er linken for direktesendte møter fra Fossnes første og tredje søndag hver måned, klokken 11. Oversikt over taler finner du i møteoversikten lenger ned på forsiden. For sommersamlingen, kursuken og nyttårsleiren er det direktesending av kveldsmøter og søndagsmøter.

Les videre »
Ytremisjon Sør-Amerika

Reisebrev nr 3: Siste del av bibelkurset

Nytt medlem Siste del av bibelkurset ble lagt til Såmannens leide lokale i sentrum av Sucre. Under avslutningen på søndag ble Lady Aguilar innlemmet i menigheten.  Foreldrene, en søster og et tantebarn har vært medlemmer en god stund og har gått trofast i forsamlingen.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Lov og Evangelium

Josva 9 – En listig fiende

De tre første byene vi hører om på vei inn i det lovede landet, er Jeriko, Ai og Gibeon. Disse byene med deres innbyggere, kan meget godt anvendes som forbilder på Guds folks fiender til alle tider – fiendene som møter hvert Guds barn på vei inn i løftenes og troens rike. Jeriko med sine sterke murer og forherdede motstand, likner verden i sin hardnakkede motstand, helt til Jesus kommer igjen og den siste basunen lyder. Ai ligner den gamle

Les videre »
Lov og Evangelium

Bønn ut fra Jeremia 32:40

Og jeg vil opprette en evig pakt med dem, at jeg ikke vil dra meg tilbake fra dem, men gjøre vel imot dem. Og frykt for meg vil jeg legge i deres hjerte, så de ikke skal gå bort fra meg. ( Jer 32:40)

Les videre »

Månedens andakt

Du kommer Jesus til meg inn, og så er solen tent!

Et menneskes sjelsliv har så mange sider. Det er så mange skiftende forutsetninger vi har å gjøre med, både av indre og ytre karakter. «Vel skifter sol og skyer, i hjertet ofte om. Snart Ordet meg fornyer, snart kald jeg er og tom.» (Rosenius, SB 283). Da er det så

Les videre »

Du kommer Jesus til meg inn, og så er solen tent!

Et menneskes sjelsliv har så mange sider. Det er så mange skiftende forutsetninger vi har å gjøre med, både av indre og ytre karakter. «Vel skifter sol og skyer, i hjertet ofte om. Snart Ordet meg fornyer, snart kald jeg er og tom.» (Rosenius, SB 283). Da er det så

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Alene med sine nærmeste

«På veien opp til Jerusalem tok Jesus de tolv disiplene til side, så de ble for seg selv, og sa til dem: Se, vi går opp til Jerusalem.» Mat 20:17-18a

Les videre »

Siste bibelfortelling for barn