Indremisjon

God sommersamling for unge og eldre på Fossnes.

«Vi hører og leser oss sultne», sa Reidar Heian ved åpningsmøtet på Lekmannsmisjonens sommersamling. «Jeg løfter opp til Gud min sang, ennu en gang, fra disse jordens daler», sang Elise Fjell, et klokkeklart vitnesbyrd. Vekkende alvorsord ble forkynt allerede første kveldsmøtet, da Lars Fossdal talte fra Heb 12: 13-17. «Se til at ikke noen forspiller Guds nåde.» Det er livsviktig å finne

Les videre »
Indremisjon

Opptak av møtet 7. august

Her finner du opptaket av talen under møtet 7. august. Taler var Curt Westman. Han talte over teksten fra 1.Mosebok 4:4-8, om Guds omsorg for den falne.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Lov og Evangelium

Hunger etter å høre Guds ord

«Se, dager kommer, sier Herren Herren, da jeg sender hunger i landet, ikke hunger etter brød og tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord. Da skal de flakke om fra hav til hav, fra nord til øst. De skal flakke omkring og søke etter Herrens ord, men de skal ikke finne det.» Amos 8:11-12

Les videre »
Lov og Evangelium

Dommedag kommer

Bibelen har mange ord om at denne verden skal gå under. Salme 102 (v.26-27) sier: «I gammel tid grunn-festet du jorden, og himlene er et verk av dine hender. De skal forgå, men du blir stående. De skal eldes som en kledning, som klær skifter du dem ut, og de blir skiftet ut».

Les videre »
Lov og Evangelium

Besøk av Natalia og Vladimir

Norsk Luthersk Lekmannsmisjon har i mange år støttet den lutherske kirken i Moldova, og det er flere fra Norge som har vært på besøk hos vennene der. Natalia Moser gikk også på Bibelskolen på Fossnes i 1999 og kjenner derfor flere her i Norge, mens ektemannen Vladimir aldri har vært her – før nå.

Les videre »

Månedens andakt

Glede i hans lys

Han var det brennende og skinnende lys, men dere ville bare en kort stund glede dere i hans lys. (Joh 5:35). Jesus taler om Johannes Døperen som vitnet om ham, for at folket skulle bli frelst. Ja, Johannes var et brennende og skinnende lys som lyste opp deres mørke hjerter,

Les videre »

Glede i hans lys

Han var det brennende og skinnende lys, men dere ville bare en kort stund glede dere i hans lys. (Joh 5:35). Jesus taler om Johannes Døperen som vitnet om ham, for at folket skulle bli frelst. Ja, Johannes var et brennende og skinnende lys som lyste opp deres mørke hjerter,

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Korsfestet med Kristus

Korsfestet med KristusAv Søren Pederson (1852-1923) Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg. Gal 2:20 «Jeg er

Les videre »

Lengselstro

Lengselstro Av Ingar Gangås Mange lengter etter fred med Gud. De kjenner på at de mangler noe i forhold til dette med Jesus og kristendommen. Kanskje søker de hjelp. Hva svarer du dersom det kommer en ungdom som gjerne vil høre Jesus til, men som innrømmer at det er noe

Les videre »

Siste bibelfortelling for barn