Direktesendt møte fra Fossnes

Her er linken for direktesendte møter fra Fossnes første, andre og tredje søndag hver måned, klokken 11. Oversikt over taler finner du i møteoversikten lenger ned på forsiden. OBS! Om sommeren er det noen endringer, følg med i møteplanen.

Les videre »
Indremisjon

Bibelfortelling: Jesus metter 5000

Her er bibelfortellingen om Jesus som metter 5000 fra Matteus 14:13-22, Markus 6:31-46, Lukas 9:10-17 og Johannes 6:1-13. Unge Røster fra Namsos synger «Ingen er så trygg i fare» (basunen.net).

Les videre »
Indremisjon

Sommerens ungdomsleir på Trettenes

Fredag 17. juni til søndag 19. juni var det ungdomsleir på Trettenes med litt over 30 deltakere. Trettenes er ikke kjent for god plass, men takket være ledelsens gentlemans-ordning var snart alle jentene innkvartert inne, mens de tapre guttene desperat prøvde å få reist sine telt ute i regn og vind.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Lov og Evangelium

Utvalgt i Kristus

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin viljes frie råd, til pris for sin nådes herlighet, som han gav oss i Den Elskede.» Ef 1:1-6

Les videre »
Lov og Evangelium

Det gjelder evigheten!

Misjonsordren som Jesus gav til disiplene før sin himmelfart, står fast: «Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende» (Apg 1:8).

Les videre »

Månedens andakt

Hjertets lovsang

«Salig er det folk som kjenner til jubel! Herre, i ditt åsyns lys skal de vandre.» Salme 89:16 Bare den som kjenner Jesus, vet hva ekte jubel er. For jubelen og den sanne lovsangen har sitt utspring og sin kilde i Jesus. Hver den som har opplevd det store under

Les videre »

Hjertets lovsang

«Salig er det folk som kjenner til jubel! Herre, i ditt åsyns lys skal de vandre.» Salme 89:16 Bare den som kjenner Jesus, vet hva ekte jubel er. For jubelen og den sanne lovsangen har sitt utspring og sin kilde i Jesus. Hver den som har opplevd det store under

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Lysglimt i mørket

Lysglimt i mørket Av Per Bergene Holm Møtet i Karmanova i Moldova er slutt, og sammen med Natalia og Vladimir Moser går turen videre til et lite hus helt i utkanten av landsbyen. Innenfor en liten gang er det ei lita stue på to ganger tre meter. Innerst i stua

Les videre »

I dag

Enkelte mennesker tenker at det vi ikke får gjort i dag, får vi gjort i morgen. Vi har god tid.I Afrika sier de at tiden kommer til oss, mens vi sier at tiden går. Tid har vi nok av, for den kommer til oss hele tiden. Enkelte steder kjører ikke

Les videre »

Siste videoopptak