Direktesendt møte fra Fossnes

Her er linken for direktesendte møter fra Fossnes første og tredje søndag hver måned, klokken 11. Oversikt over taler finner du i møteoversikten lenger ned på forsiden. For sommersamlingen, kursuken og nyttårsleiren er det direktesending av kveldsmøter og søndagsmøter.

Les videre »
Indremisjon

Referat fra bibelkursuke på Fossnes

Kursuke 14.-19. nov. på Fossnes var en berikelse. Kristne kom fra hele Norden også i år. Vi er takknemlige for at vi fikk være med! Rektor Per Bergene Holm «reduserte» sine timer i Galaterbrevet for å undervise om Israel i den akutte krigs-situasjonen. Per komprimerte bibelhistorien like fra Abrahams utvelgelse til dagens Hamas, som vil utslette Guds folk. Vi fikk

Les videre »
Indremisjon

JuleCD: «Hjerte, løft din gledes vinger»

På Bibelskolen på Fossnes finnes det mange eksemplarer av den flotte juleCD-en «Hjerte, løft din gledes vinger» med Fossneskoret. Prisen er nå 50 kr stk for alle CD-er. Kjøper man 10 stk får man de for 30,- pr CD. Ta kontakt med Fossnes kontor om du ønsker å bestille CD-er som julegave til deg selv eller andre.

Les videre »
Indremisjon

Bibelfortelling: Josef tyder drømmer

Her er bibelfortellingen «Josef tyder drømmer», fra 1. Mosebok 39:1-41:46. Unge Røster fra Namsos synger «Hvor er billetten» (basunen.net). Nå kan du også velge undertekster på bibelfortellingen, trykk på cc/subtitles til høyre for spillelinjen.

Les videre »

Nyttårsleir 2023/2024

Velkommen til nyttårsleir på Bibelskolen på Fossnes 29. desember til 1. januar! Talere som er med i år er Lars Fredrik Ellingsen, Per Bergene Holm, Curt Westman, Thormod Fjell og Aron Berre. Det blir også to temamøter med henholdvis emnene «Frelsesvissthet» og «Nådegaver og tjeneste» den 30. og 31. desember.

Les videre »

Israel

«For den som rører ved dere, rører ved hans øyesten.» (Sak 2:12) Se opptak av møtene om Israel her. Israel før Kristus, Israel etter Kristus, og historien om de åtte jødene.

Les videre »

Opptak fra bibelkurset på Fossnes

Her finner du opptak fra årets bibelkurs på Fossnes fra 14. – 19. november. Minner om at opptakene også finnes under lydopptak, og kan finnes under «Norsk Luthersk Lekmannsmisjon» på Spotify, iTunes, og andre steder hvor du finner podcaster.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Lov og Evangelium

Elsk hverandre!

Bibelen er tydelig på at det å elske hverandre er et helt sentralt kjennetegn ved Guds barn. Det står så sterkt at dersom vi ikke elsker, kjenner vi heller ikke Gud: «Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.» (1Joh 4:7-8) Det dobbelte kjærlighetsbudet (til Gud og vår neste) er det hele loven og

Les videre »
Lov og Evangelium

Josva 5:1-15

Da israelsfolket dro ut fra Egypt var det 603 550 mann som var mønstret. De var omskåret – de bar det synlige paktstegnet på sine kropper som viste at Gud hadde tilsagt dem alle sine løfter til Abraham. De bar det synlige tegnet på at Gud ville åpenbare seg og sin frelse gjennom Abrahams ætt, og derfor ville han være dem nær, vandre sammen med dem, være i deres midte, åpenbare seg og til sist også la sin frelse, Messias,

Les videre »
Lov og Evangelium

Hilsen fra Moldova

Kjære kristne brødre og søstre! Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. I begynnelsen av Matteusevangeliet får Guds Sønn navnet «Immanuel – det betyr: med oss er Gud.» (Matt 1:23b)

Les videre »

Månedens andakt

Juleandakt

«Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» (Jes 53:5) Vi feirer jul denne måneden – at Jesus ble født i Betlehem. Det er så forunderlig stort at vi

Les videre »

Juleandakt

«Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» (Jes 53:5) Vi feirer jul denne måneden – at Jesus ble født i Betlehem. Det er så forunderlig stort at vi

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Navnet Jesus

Navnet Jesus Av Hans Erik Nissen «Du skal gi ham navnet Jesus» (Mat 1:23). Første gang ble det sagt til Josef. Nå blir det sagt til deg: Gi ham navnet Jesus! Det er ikke nok at Josef har gjort det. Du må også gjøre det! Navnet Jesus betyr frelser. Det

Les videre »

Medan dagane går

Medan dagane gårAv Anders Eide (1925–2004) Medan dagane går, så mykje vert endra og lite består.Og snart så kjeme den dagen så stor.Når alt som var tenkt, ja kviskra på jord.Skal lyda så sterkt som fossar i kor. Kor skal det vel ganga for meg og for deg.Når bøker vert

Les videre »

Siste bibelfortelling for barn