Søk
Close this search box.
Søk
Direktesendt møte fra Fossnes

Her er linken for direktesendte møter fra Fossnes første og tredje søndag hver måned, klokken 11. Oversikt over taler finner du i møteoversikten lenger ned på forsiden. For sommersamlingen, kursuken og nyttårsleiren er det direktesending av kveldsmøter og søndagsmøter.

Les videre »
Ytremisjon Sør-Amerika

Ingar og Marit Gangås reiser til Bolivia i sommer

Ingar og Marit Gangås skal reise til Bolivia i sommer. De vil være der fra 6. juni – 5. juli i anledning et bibelkurs i Sucre. Vi vil oppmuntre hverandre til å være med i forbønn for dem, for bibelkurset, og for vennene i Sør-Amerika!

Les videre »
Indremisjon

Bibelfortelling: Baby Moses

Her er bibelfortellingen «Baby Moses», fra 2. Mosebok 1:8-2:10. Unge Røster fra Namsos synger «Det var ikke plass i et herbergerom» (basunen.net). Andakt ved Anna-Marie Laberget. Ønsker du undertekster, velg cc/subtitles til høyre på spillelinjen.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Lov og Evangelium

Stå stille sol

Israel var i krig. Lederen Josva forstod at dagen ble for kort til å vinne seier over fiendene. Da ropte han: «Stå stille, sol, i Gibeon, du måne, i Ajalons dal.» ( Jos 10:12b) Underet skjedde, solen stod stille og drøyde nesten en hel dag før den gikk ned. Israel vant seier over sine fiender. Det hadde ikke vært en slik dag i deres historie, hverken før eller siden, for Gud stred for Israel leser vi i Josva 10.

Les videre »
Lov og Evangelium

Guds ord om Israel har ikke sviktet

Apostelen begynner med å stille spørsmålet: «Har da Gud forkastet sitt folk?» Svaret er ganske enkelt: «Langt derifra! Også jeg er jo en israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme.» (Rom 11:1)

Les videre »
Lov og Evangelium

Josva 8:1-29

Bynavnet «Ai» betyr «haug» (av ruiner). Og navnet på nabobyen «Betel» betyr «Guds hus» Det var en av Abrahams boplasser hvor han både bodde, bygde alter og påkalte Herrens navn. «Derfra flyttet han til fjellet øst for Betel, og han slo opp teltet sitt mellom Betel i vest og Ai i øst. Han bygde der et alter for Herren og påkalte Herrens navn.» (1Mos 12:8)

Les videre »

Månedens andakt

Når frykt vert til glede

«Sjå, det vart eit stort jordskjelv. For ein Herrens engel steig ned frå himmelen, gjekk fram og rulla steinen til side og sette seg på han. Han var som lynet å sjå til, og kleda hans var kvite som snø. Dei som heldt vakt, skalv av redsle for han, og

Les videre »

Når frykt vert til glede

«Sjå, det vart eit stort jordskjelv. For ein Herrens engel steig ned frå himmelen, gjekk fram og rulla steinen til side og sette seg på han. Han var som lynet å sjå til, og kleda hans var kvite som snø. Dei som heldt vakt, skalv av redsle for han, og

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Alt for ingenting (IV)

Alt for ingenting (IV) Av J. de Liefde Mislykket sjelesorg Neste dag kom Filippus skolelærer, verten, inn til oss og sa: «Nå kom nettopp fru Kellmann til skolen med sønnen sin. Jeg tror det er mye godt hos henne. Hun fortalte at gårsdagens preken hadde gjort et sterkt inntrykk på

Les videre »

Den evige fortapinga

For ei tid sidan vart det sitert på et møte, noko frå ein tale av Jonathan Edwards frå USA, som gjorde sterkt inntrykk på meg. Sitatet sto i eit dansk hefte, eller tidsskrift, som heiter «Nytt Liv» (nr. 1-2015). På slutten av stykket blir det opplyst at det er omsett

Les videre »

Siste bibelfortelling for barn