Direktesendt møte fra Fossnes

Her er linken for direktesendte møter fra Fossnes første og tredje søndag hver måned, klokken 11. Oversikt over taler finner du i møteoversikten lenger ned på forsiden. For sommersamlingen, kursuken og nyttårsleiren er det direktesending av kveldsmøter og søndagsmøter.

Les videre »
Indremisjon

Bibelfortelling: Jesus blir fristet

Her er bibelfortellingen «Jesus blir fristet», fra Matteus 4:1-11. Unge Røster fra Namsos synger «La meg få høre om Jesus» (basunen.net). Nå kan du også velge undertekster på bibelfortellingen, trykk på cc/subtitles til høyre for spillelinjen.

Les videre »

Nyttårsleir 2023/2024

Velkommen til nyttårsleir på Bibelskolen på Fossnes 29. desember til 1. januar! Talere som er med i år er Lars Fredrik Ellingsen, Per Bergene Holm, Curt Westman, Thormod Fjell og Aron Berre. Det blir også to temamøter med henholdvis emnene «Frelsesvissthet» og «Nådegaver og tjeneste» den 30. og 31. desember.

Les videre »

Bibelkurs på Fossnes 14. – 19. november

Velkommen til bibelkursuke på Bibelskolen på Fossnes 14. – 19. november 2023! Kurset er åpent for alle, unge og eldre. Vi ønsker å formidle allsidig og aktuell undervisning fra Guds ord, gjennom en uke med bibeltimer og kveldsmøter.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Lov og Evangelium

Ett er nødvendig

Du må innprente Guds ord i ditt sinn. Du må høre det om igjen og om igjen, for det er så vanskelig å fastholde ordet. Guds tanker er ikke våre.

Les videre »
Lov og Evangelium

Fra trelldom til frihet

Intervju med Carmen Ascarrunz av Dag Rune Lid Jeg hadde lest Bibelen tre ganger, fra 1. Mosebok til Johannes åpenbaring, men alltid så jeg bare en fryktelig Gud. Derfor fortonte det seg nærmest som fantasi da jeg begynte å lese andakter av Rosenius. Det kunne ikke være sant at Jesus hadde vasket meg ren, gjennom sin død.

Les videre »
Lov og Evangelium

Utdrag av årsmelding fra Sør-Amerika

Vi er kalt til å så ut Guds ord så lenge det er dag. En vet ikke hvor lenge Bolivia og Peru er åpne for kristen forkynnelse. Som nevnt tidligere, er det signaler fra myndighetene, særlig i Bolivia, som tyder på at det haster med å nå ut med evangeliet. Trykking og spredning av oppbyggelsesbøker, andaktsbøker og sentral teologisk litteratur er derfor svært viktig, spesielt dersom den dagen kommer at det stenges mer til.

Les videre »

Månedens andakt

Det som ingen ting er

Det dåraktige i verda, det valde Gud seg ut for å gjera dei vise til skammar. Og det som er veikt i verda, det valde Gud seg ut for å gjera det sterke til skammar. Det som er lågt i verda, det som er vanvørdt, det valde Gud seg ut,

Les videre »

Det som ingen ting er

Det dåraktige i verda, det valde Gud seg ut for å gjera dei vise til skammar. Og det som er veikt i verda, det valde Gud seg ut for å gjera det sterke til skammar. Det som er lågt i verda, det som er vanvørdt, det valde Gud seg ut,

Les videre »

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Han sto opp igjen

Jeg sto utenfor et vindu, fortalte en troende mann, og så på et bilde som var utstilt der – av den korsfestede frelser. Som jeg sto slik kom en gutt og stilte seg ved siden av meg. Han lot til å være svært interessert i bildet. Derfor spurte jeg ham:

Les videre »

Kristus og Skriften

– Utdrag fra årsmelding for bibelskolenDet siste året har det vært en offentlig debatt om Skriftens historisitet. Noen har hevdet at vi ikke tror på ei bok, men på en person. Åpenbaringen vi møter i Skriften er formidlet av skrøpelige mennesker, og det har medført mangler og svakheter, og det

Les videre »

Siste bibelfortelling for barn