Direktesendt møte fra Fossnes

Her er linken for direktesendte møter fra Fossnes første og tredje søndag hver måned, klokken 11. Oversikt over taler finner du i møteoversikten lenger ned på forsiden. For sommersamlingen, kursuken og nyttårsleiren er det direktesending av kveldsmøter og søndagsmøter.

Les videre »
Indremisjon

Refleksjoner etter nyttårsleiren på Fossnes 23/24

Den danske forfatteren og salmedikteren Ambrosius Stub skrev følgende vers i 1771: «Tiden svinner, tiden rinner, tiden flyr så hastig bort. Ta deg vare i din fare, da din time er så kort! Hvor du går i verden vide, døden alltid står på lur. Tenk på evighet i tide, om den ei skal bli deg sur.» Nyttår er en god

Les videre »
Indremisjon

Bibelfortelling: Josefs brødre kommer til Egypt

Her er bibelfortellingen «Josefs brødre kommer til Egypt», fra 1. Mosebok 42:1-38. Unge Røster fra Namsos synger «Alle, alle vil vi ha med» (basunen.net). Nå kan du også velge undertekster på bibelfortellingen, trykk på cc/subtitles til høyre for spillelinjen.

Les videre »

Barnedag på Kongshaugen lørdag 2. mars

Velkommen til barnedag på Kongshaugen lørdag 2. mars kl. 10.00-15.00. Tema for barnedagen er «Klippen».  Alle barn fra 0 år – 7. klasse er hjertelig velkommen! Barn under skolealder må ha en voksen med seg.

Les videre »

Vinterleir for ungdom 22. – 25. februar

22. – 25. februar kan vi ønske velkommen til den årlige vinterleiren for ungdom på Åreeld leirsted i Valdres. Reidar Heian er med som hovedtaler i år. Leiren er beregnet for ungdom fra og med 7. klasse. Påmelding til Fredrik Thorbjørnsen, 905 95 749, innen 1. februar.

Les videre »

Fra Lov og Evangelium

Lov og Evangelium

Josva 7

Under bann Gud gav folket en stor og underfull seier over Jeriko. Men alt i byen var under bann og viet til Herren. Her var intet lovlig krigsbytte å forsyne seg av, hverken mennesker, dyr eller materiell rikdom. Alt levende skulle slås i hjel, bygninger og gods skulle brennes. Bare edle metaller som gull, sølv, kobber og jern skulle samles til Herrens skattkammer.

Les videre »
Lov og Evangelium

Til ransaking og ettertanke

Å leva før ein er født Ein kan av og til sjå kristelege møteannonsar om ulike tema som skal belysast og talast over; emne som kan vera meir eller mindre aktuelle og meint til hjelp i kristenlivet. Desse tema synest sjeldan å koma inn på korleis ein kan verta ein sann kristen, eller om det å bli født på nytt – eller tale om synd eller om sjølvbedrag. Det gjeld jo kor vi skal tilbringa evigheten! Tenk då å ta

Les videre »

Månedens andakt

Siste Lov og Evangelium

Fra artikkelarkivet

Pinsefestens dag

Pinsefeiringen i Israel går helt tilbake til lovgivningen ved Sinai, som etter jødisk tradisjon skjedde 50 dager etter påske, selv om det ser ut til at jødene først på et seinere tidspunkt (på Jesu tid) feiret denne dagen som en slik minnedag. «På tremånedersdagen etter at Israels barn var dratt

Les videre »

Opptak av møtet fra 8. november

Her kan du finne opptaket av møtet fra 8. november. Taler er Asbjørn Fossli. Teksten er hentet fra Romerne 1:16-17 og temaet er «Evangeliet er Guds kraft til frelse». Sang av mannskvartetten.

Les videre »

Siste bibelfortelling for barn