Søk
Close this search box.
Søk

Immanuel Fuglsang

Hvorfor er fortielse av Guds ord så alvorlig?

Spørsmålet kom til å stå så levende for meg for noen år siden. Anledningen til det var en preken her i Danmark, hvor det ble talt veldig klart om det store og levende håpet som en kristen eier ved troen på Jesus. Og jeg tror at dette budskapet vekket glede hos de fleste av tilhørerne.

Gud er all trøsts Gud

Jeg vil gjennom disse linjer få videreformidle noe som har vært, og som stadig er til stor trøst for meg. Og fordi Guds ord er levende, tror jeg det også kan bli til hjelp for leserne. I Paulus’ andre brev til korinterne kapittel 1, vers 3-5 kan vi lese følgende:

De ti bud

I en evangelisk-luthersk kirke må det være naturlig at det jevnlig leses noe fra Luthers Katekisme. Det samme må vel også være tilfelle for foreninger som kaller seg lutherske. Med dette som bakgrunn vil jeg gjerne fortelle hva jeg leste i forbindelse med Luthers utlegning av det første bud, det som bekjent lyder slik: «Du …

De ti bud Les mer »