Immanuel Fuglsang

Gud er all trøsts Gud

Jeg vil gjennom disse linjer få videreformidle noe som har vært, og som stadig er til stor trøst for meg. Og fordi Guds ord er levende, tror jeg det også kan bli til hjelp for leserne. I Paulus’ andre brev til korinterne kapittel 1, vers 3-5 kan vi lese følgende:

De ti bud

I en evangelisk-luthersk kirke må det være naturlig at det jevnlig leses noe fra Luthers Katekisme. Det samme må vel også være tilfelle for foreninger som kaller seg lutherske. Med dette som bakgrunn vil jeg gjerne fortelle hva jeg leste i forbindelse med Luthers utlegning av det første bud, det som bekjent lyder slik: «Du …

De ti bud Les mer »

Har du det travelt?

Mon tro om ikke mange av dem som leser dette må svare bekreftende på spørsmålet ovenfor. Jeg må i hvert fall innrømme at travelheten ofte har vært en meget stor fare i mitt liv. Jeg tenker ofte på en bok som jeg leste første gang for vel 25 år siden. Boken, som har tittelen «Han …

Har du det travelt? Les mer »