Søk
Close this search box.
Søk

Hans-Henrik Brix

Led oss ikke inn i fristelse

Led oss ikke inn i fristelseAv Hans-Henrik Brix Vi vil takke Hans-Henrik Brix, som med denne kommentaren til de to siste bønnene, har gjennomgått hele Fadervår for bladets lesere. I kommende nummer vil Sigbjørn Agnalt, som også er lærer ved Bibelskolen på Fossnes, gjennomgå budene, spesielt tilrettelagt for unge lesere. Red. Første del av bønnen …

Led oss ikke inn i fristelse Les mer »

Forlat oss vår skyld

Forlat oss vår skyld Av Hans-Henrik Brix I denne femte bønnen i Fadervår ber vi om vårt mest grunnleggende åndelige behov: syndenes forlatelse. Hva det daglige brød er for legemet, er den daglige syndsforlatelse for sjelen. Kristi rike er et syndig rike, har Luther sagt. Vi synder mye hver dag og fortjener bare straff, sier …

Forlat oss vår skyld Les mer »

Søk først Guds rike

Søk først Guds rikeAv Hans-Henrik Brix Vi fortsetter her med bønnen «Gi oss i dag vårt daglige brød», fra gjennomgåelsen av Fadervår. Gud har i sitt ord gitt oss så mange løfter om at han har tatt på seg ansvaret for hele vårt liv, både det åndelige og det timelige, at vi umulig kan bekymre …

Søk først Guds rike Les mer »

Det daglige brød

Det daglige brødAv Hans-Henrik Brix De tre første bønnene i Fadervår er rettet mot utbredelsen av Guds rike og dets endelige seier ved Jesu komme til dom og frelse. Vi er ikke tilskuere, men deltakere i kampen mellom godt og ondt, mellom Gud og satan. Jesus, Guds Sønn, har på våre vegne beseiret både synden, …

Det daglige brød Les mer »

Komme ditt rike

Komme ditt rikeAv Hans-Henrik Brix Andre bønn i Fadervår I katekismen utlegger Luther bønnen «komme ditt rike» slik: «Hva vil det si? Guds rike kommer av seg selv, uten at vi ber om det. Men vi ber i denne bønnen at det også må komme til oss. Hvordan skjer det? Det skjer når den himmelske …

Komme ditt rike Les mer »

Helliget vorde ditt navn

Helliget vorde ditt navnAv Hans-Henrik Brix Innledning til Fadervår Bønnen Fadervår (Mat 6:9-15) står midt i Jesu bergpreken (Mat 5-7), og i en litt kortere versjon i Luk 11:2-4. Bergprekenen i Mat 5-7 har et budskap til alle mennesker, men den er i første rekke talt til Jesu disipler. Det gjelder også Fadervår, som bare …

Helliget vorde ditt navn Les mer »

Bønnens evangelium

Bønnens evangeliumAv Hans-Henrik Brix Bønn er blitt kalt kristenlivets åndedrett. Like naturlig som det er for en kristen å lese og høre Guds ord, like naturlig er det for et Guds barn å be. La oss først minne om to viktige forhold angående bønn: 1. Guds tanker om bønn er annerledes og høyere enn våre …

Bønnens evangelium Les mer »

Vis kjærlighet!

Vis kjærlighet!Av Hans-Henrik Brix La kjærligheten være uten hykleri! Avsky det onde, hold fast ved det gode. Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre hverandre! Vær ikke lunkne i iveren! Vær brennende i ånden, tjen Herren! Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen! Kom de hellige til hjelp i …

Vis kjærlighet! Les mer »