Konrad Fjell

Det er en Gud i himmelen

«I sitt andre regjeringsår hadde Nebukadnesar drømmer som gjorde hans ånd urolig, og han fikk ikke sove. Kongen lot da kalle til seg spåmennene, åndemanerne, trollmennene og kaldeerne, for at de skulle fortelle kongen hva han hadde drømt.» Dan 2:1-2

Ikke undervurder fienden

En av de store farer for en kristen er at han undervurderer sin fiende, djevelen. Vi skal se på et ord i Skriften som sier oss noe viktig om dette. «For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.» …

Ikke undervurder fienden Les mer »

Daniel stolte på Herren

«Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.» Rom 12:19 Beretningen om Daniel i løvehulen (Dan 6) kan tjene som en god illustrasjon på at hevnen hører Herren til. Ondsinnede menn la opp en sammensvergelse mot Daniel for å …

Daniel stolte på Herren Les mer »

I ildovnen

Paulus sier i Rom 15:4: «Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmodet og den trøsten som Skriftene gir». En av beretningene i Det gamle testamente som er skrevet til lærdom og trøst for oss, er beretningen om Daniels tre venner …

I ildovnen Les mer »

Jesu kors og vårt

Da Jesus begynte å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem for å bære sitt kors og dø (Mat 16:21), underviste han samtidig om at også de skulle bære sitt kors: «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg» (v. …

Jesu kors og vårt Les mer »

Herren søker å frelse synderen

«Når han så på kobberslangen, ble han i live.» 4Mos 21:9 Israelsfolkets vandring i ørkenen er fra begynnelse til slutt en beretning om folkets vantro, utroskap og ulydighet mot Herren. På samme måte åpenbares i beretningen om utgangen fra Egypt og vandringen mot løfteslandet, Herrens ubegripelige nåde og barmhjertighet. Salme 106 handler om denne dobbeltheten …

Herren søker å frelse synderen Les mer »