Konrad Fjell

Daniel stolte på Herren

«Hevn dere ikke selv, mine kjære, men gi rom for vreden. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.» Rom 12:19 Beretningen om Daniel i løvehulen (Dan 6) kan tjene som en god illustrasjon på at hevnen hører Herren til. Ondsinnede menn la opp en sammensvergelse mot Daniel for å …

Daniel stolte på Herren Les mer »

I ildovnen

Paulus sier i Rom 15:4: «Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmodet og den trøsten som Skriftene gir». En av beretningene i Det gamle testamente som er skrevet til lærdom og trøst for oss, er beretningen om Daniels tre venner …

I ildovnen Les mer »

Jesu kors og vårt

Da Jesus begynte å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem for å bære sitt kors og dø (Mat 16:21), underviste han samtidig om at også de skulle bære sitt kors: «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg» (v. …

Jesu kors og vårt Les mer »

Herren søker å frelse synderen

«Når han så på kobberslangen, ble han i live.» 4Mos 21:9 Israelsfolkets vandring i ørkenen er fra begynnelse til slutt en beretning om folkets vantro, utroskap og ulydighet mot Herren. På samme måte åpenbares i beretningen om utgangen fra Egypt og vandringen mot løfteslandet, Herrens ubegripelige nåde og barmhjertighet. Salme 106 handler om denne dobbeltheten …

Herren søker å frelse synderen Les mer »

Daniels forsett

Etter at vi i innledningen av Daniels bok, i det første kapittelet, har hørt hvordan Babels konge innordnet livet til de unge israelittene slik at deres sinn og tanke skulle vendes bort fra livet i Jerusalem, får vi i det åttende verset et markant «men»: «Men Daniel satte seg fore i sitt hjerte at han …

Daniels forsett Les mer »

Frelsesvisshet (3)

Dette er tredje og siste del av artikkelen om «Frelsesvisshet». Det anbefales å lese de to foregående, som sto på trykk i oktober- og novembernummeret av bladet. Red.   4) Frelsesvisshet og min omvendelse, syndsbekjennelse og anger Men ikke før vi får hjelp til å overvinne det problem vi nå har snakket om, nemlig problemet …

Frelsesvisshet (3) Les mer »

Frelsesvisshet (2)

Første del av denne artikkelen sto i forrige nummer. Vi gjentar her noe av innledningen til den: «Det normale for en kristen er at han har frelsesvisshet. En sann tro kan aldri slå seg til ro med tvil og uvisshet, men sukker, lengter og kjemper etter hvile, fred, visshet og glede. Der en slår seg …

Frelsesvisshet (2) Les mer »

Frelsesvisshet

Innledning Vi skal i dette stykket ta for oss emnet frelsesvisshet. Jeg vil starte med å stille spørsmålet: Er det mulig å være en kristen uten å ha frelsesvisshet? På alle stadier i kristenlivet kan man komme i tvil og anfektelse. Dette vil den unge og umodne kristne, så vel som den gamle og erfarne, …

Frelsesvisshet Les mer »

Troskap i det små

Mange kristne har tenkt at de ville gjøre store ting for Gud. De syntes deres vanlige yrke var betydningsløst og lite. De fikk ikke utrettet noe for Gud på kontoret sitt, bak spakene i gravemaskinen, på sykehuset eller i omsorgsboligen.   Vi har lett for å tenke at vår betydning i Guds rike henger sammen …

Troskap i det små Les mer »