Marcus Söderberg

Hvorfor sover du, Herre?

«Våkn opp! Hvorfor sover du, Herre? Våkn opp, forkast oss ikke for evig tid!» (Salme 44:24) Det kan komme tider i livet hvor det kjennes som at Herren sover. Det kan skje gjennom ytre eller indre sykdom, gjennom vanskelige naboer eller slektninger, gjennom økonomiske bekymringer eller lignende. Da kommer så lett tanken for den anfektede …

Hvorfor sover du, Herre? Les mer »

Min rettferdighet skal ikke brytes

«Løft deres øyne til himmelen, og se på jorden her nede! For himmelen skal forsvinne som røk, og jorden skal eldes som et klede. De som bor på den, skal dø som mygg. Men min frelse skal vare til evig tid, og min rettferdighet skal ikke brytes.» Jes 51:6

Dersom vi bekjenner

«Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» 1Joh 1:9 En kniv kan brukes på to helt forskjellige måter. Den kan nyttes til noe godt eller til å utføre noe ondt. Det er ikke knivens feil dersom noen myrder et annet menneske …

Dersom vi bekjenner Les mer »

Det beste legemidlet

«Og fordi lovløsheten skal ta overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.» Mat 24:12 Tenk deg en lege som kommer til en by. Byen har blitt rammet av en sykdom som leder til døden. Men innbyggerne vet ikke at de er så syke. Legen har med seg botemidlet mot deres dødelige sykdom, for han …

Det beste legemidlet Les mer »

Du er fri!

«Er det godt i dine øyne å komme med meg til Babel, så kom, og jeg vil la mitt øye våke over deg. Men er det ikke godt i dine øyne å komme med meg til Babel, så la det være! Se, hele landet ligger for deg. Du kan gå dit hvor det er godt …

Du er fri! Les mer »

Løp med tålmodighet!

«Skulle jeg ikke drikke den kalk Faderen har gitt meg?» Joh 18:11b Kalken fra FaderenDette verset kaster et særlig lys over frelsesverket. Det er dypest sett ikke falske venner, jødene eller romerne som plager og korsfester Jesus, men Faderen. Vi leser noe av det samme hos profeten Jesaja: «Vi fór alle vill som får, vi …

Løp med tålmodighet! Les mer »