Dåpen

Jesus innstiftet dåpen på fjellet i Galilea da han ga misjonsbefalingen: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut i all verden og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt …

Dåpen Les mer »

Kirkefedrenes syn på dåpen

Da den oppstandne Frelser før sin himmelfart gav sine disipler ordre om å erobre verden for ham, fikk de to midler til bruk i denne gjerning. De skulle lære og døpe. Forkynnelsen av evangeliet og dåpen har derfor grunnleggende betydning i all misjonsvirksomhet og menighetsdannelse.

Bibelfortelling: Jesus stiller stormen

Her er bibelfortellingen om Jesus som stiller stormen, fra Markus 4:35-41. Unge Røster fra Namsos synger «Jesu lille lam jeg er». Andakt ved Anna-Marie Laberget etter sangen. «Det som betyr noe er ikke hvordan det føles som om livet går, men at du følger Jesus. At Jesus er med deg i båten.»

Kva vi har i Jesu dåp

Eg har nyleg høyrt ein tale av tidlegare bibelskulelærar Øivind Andersen. Eg noterte noko frå slutten av talen som eg vil dela med bladet sine lesarar: «Jesus ble døpt på en syndsbekjennelse. All den synd som er gjort i verden fra Adam og til det siste menneske, bekjenner han som sin.

Peters pinsetale

«Da sto Peter fram sammen med de elleve. Han hevet røsten og talte til dem: Jødiske menn, og alle  dere som bor i Jerusalem! La dette være kjent for dere, og lån øre til mine ord!…