Bli sterke i Herren!

«For øvrig: Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft! Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle …

Bli sterke i Herren! Les mer »

Opptak av møtet 13. mai

Her finner du opptak av møtet 13. mai. Taler er Tommy Bjelke Andersen. Tema er Kristi himmelfart og herliggjørelse.

Opptak av møtet 9. mai

Her finner du opptak av møtet 9. mai. Taler er Asbjørn Fossli. Tema er «Be, så skal dere få», og teksten er hentet fra Lukas 11:1-13.