Enok

I første Mosebok (5:22-24) leser vi om Enok. Han vandret med Herren i tre hundre år etter at han fikk sønnen Metusalah, «så ble han borte, for Gud tok ham opp til seg». Han ble 365 år gammel. Hebreerbrevet (11:5) tilføyer: «Før han ble rykket bort, fikk han det vitnesbyrd at han tektes Gud». I …

Enok Les mer »

Rettergang med Gud

Herren ønsker å møte det syndige folk. Han vil de skal «gå i rette med ham» og legge sin sak åpent fram – selv om de kun har urett og overtredelser å bringe. Ved en slik åpen og ærlig «rettergang» med Gud vil han møte dem, ikke med vrede, straff og dom, men med syndsforlatelsens …

Rettergang med Gud Les mer »

Velkommen til vår nye nettside

Arbeidet med nettsiden er nesten fullført, men det vil fortsatt ta litt tid før hele mediebiblioteket er tilgjengelig. Fullstendig oversikt over Lov & Evangelium finner du allerede, dessuten ligger det ute endel video. Det er også opprettet en egen søkefunksjon for å finne møter nær deg. Her kan du finne møter i regi av NLL …

Velkommen til vår nye nettside Les mer »

Velkommen til sommersamling med årsmøte

10.-14. juli arrangeres den årvisse sommersamlingen med årsmøte på Bibelskolen på Fossnes.  Vi minner om at alle over 18 år som ønsker å benytte seg av stemmeretten på årsmøtet, må ved påmelding gi beskjed om dette innen fristen 14. juni.

Ungdomsleir på Ersdalstun

Velkommen til påskeleir 13.-16. april – lørdagen før palmesøndag til tirsdag på Ersdalstun! Leiren er fra 7. klasse og oppover. Mer informasjon finner du på leirens egen hjemmeside eller på Facebook. Kontaktperson: Olav Fossdal

En spesiell opplevelse

Under siste besøk til Sør-Amerika opplevde jeg noe som jeg sent vil glemme og som jeg gjerne vil dele med bladets lesere. Jeg hadde vært med på å innsette eldste og diakoner i to nye forsamlinger i Sucre, Bolivia, den ene i en byforsamling og den andre i et nybyggerstrøk på landsbygden. Det var en …

En spesiell opplevelse Les mer »