Ære være mor

I dette nummeret av bladet vil vi fokusere på hjemmet og morsrollen. Dette var tema på et familieseminar på Fossnes i begynnelsen av februar, og flere av artiklene har bakgrunn fra dette seminaret. Etter tema-artiklene finner du oppbyggelige artikler, samt program for sommerens arrangementer.

Sør-Amerikabesøk

Det nærmer seg slutten på oppholdet her i Bolivia for denne gang. Søndag var det avskjedsmøter både i Sucre by og quechuaforsamlingen i Pampa Aceituno. På begge plasser sender de hilsener og takk til misjonsvennene. Barna på søndagsskolen takker spesielt for flanellografen de fikk.

Stevne på Laberget 3. – 6. august

Velkommen til stevne på Laberget 3. – 6. august. Talere i år er Finn-Widar Knutzen, John Peder Samdal, Sigbjørn Agnalt og Gonzalo Ascarrunz* (opptak fra misjonsmøte).

Bibelfortelling: Rakel og Lea

Her er bibelfortellingen om «Rakel og Lea», fra 1. Mosebok kapittel 29:1-35. Unge Røster fra Namsos synger «Ingen er for liten» (basunen.net). Andakt ved Anna-Marie Laberget.

Stor glede over flanellograf

Vennene i Bolivia uttrykker stor takk til dere i Norge som har sørget for flanellograf til søndagsskolearbeidet i Sucre og Pampa Aceituno. Medarbeiderne ble gledelig overrasket da vi pakket ut settet med flanellograf. På bildet ovenfor leser de brev og ser på bilder som var sendt med.