Sommersamling i Lekmannsmisjonen

Fra 10. – 14. juli arrangerte Lekmannsmisjonen sin årlig hovedsamling på Bibelskolen på Fossnes. Gunnar Nilsson fra Nybro i Sverige var med som hovedtaler, sammen med John Peder Samdal. I tillegg var det seminar om sjelesorg ved Sigbjørn Agnalt, og flere andre tok også del.

Melkisedek

Vi leser om Melkisedek i første Mosebok 14. Abraham kommer tilbake etter å ha vunnet over Kedorlaomer og noen andre konger (v. 17). Da kommer Melkisedek, kongen i Salem, ut med brød og vin til Abraham, for Melkisedek var også prest for den høyeste Gud (v. 18). Han velsignet Abraham (v. 19) og Abraham ga …

Melkisedek Les mer »

Gjennombråt

I bokserien «Vårløysing» skildrer Oscar Handeland vekkelsene som kom over Norge, spesielt fra siste halvdel av 1800-tallet og framover. I det første bindet har han samlet framstillingen om forkynneren «Thormod Rettedal (1849-1909) og samtiden hans». Han var født i Forsand i Rogaland. Denne artikkelen forteller om Rettedals omvendelse, og viser hvor sterk Åndens dragende makt …

Gjennombråt Les mer »

Referat fra ungdomsleir på Trettenes 2019

21.-23. juni ble det også i år arrangert ungdomsleir på Trettenes leirsted, ved Farrisvannet. Rundt 35 unge var samlet for helga, med Reidar Heian, Asbjørn Fossli og Fredrik Thorbjørnsen som ledere. Det var Lars Fredrik Ellingsen og Rami Seppälä som talte for oss.