Opptak fra søndagsmøtet 24. mai

Opptak fra søndagsmøtet 24. mai finner du her. Taler er Lars Fossdal. Bibelteksten er hentet fra 2. Peters brev 3:7, 10-15a med temaet «Hvordan bruker du din tid?».

Pinsedag

«Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. – Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, hans kal lære dere alle ting, og minne dere om …

Pinsedag Les mer »

Skikket for Guds rike

Bibelen er klar på at ingen syndere kommer inn i himmelen. «Uten at dere omvender dere og blir som barn kommer dere slett ikke inn i himlenes rike», sa Jesus. «Utenfor er hundene (de urene), trollmennene, de som driver hor, drapsmenn, avgudsdyrkerne og enhver som elsker og taler løgn».

Hjertets tempel

«Det er som jeg har spist solskinn», sa en student da han var blitt omvendt. Og en annen ung mann avla dette vitnesbyrdet: «Det er et stort smil inni meg».

Min rettferdighet skal ikke brytes

«Løft deres øyne til himmelen, og se på jorden her nede! For himmelen skal forsvinne som røk, og jorden skal eldes som et klede. De som bor på den, skal dø som mygg. Men min frelse skal vare til evig tid, og min rettferdighet skal ikke brytes.» Jes 51:6