Referat fra sommersamlingen på Fossnes 9.-12. juli 2020

Dette året fikk vi også mulighet til å samles på sommersamling på Fossnes. På grunn av restriksjonene og forventet redusert fremmøte, besluttet Landsstyret at årsmøtet utgikk i år. I tillegg ble sommersamlingen forkortet med en dag. Det var også blitt oppfordret til at alle som bodde i nærområde av Fossnes både spiste mat og sov …

Referat fra sommersamlingen på Fossnes 9.-12. juli 2020 Les mer »

Bibelen i min hverdag

En kan være from og religiøs uten å være berørt av Herrens Ånd, og en av de store åndelige farer i vår tid er at en ofte ikke nøye nok skiller mellom religiøsitet og kristendom. General Booth sa en gang i begynnelsen av forrige århundre: Det tyvende århundrets fare er kristendom uten Kristus, religion uten …

Bibelen i min hverdag Les mer »

Digital bibelhelg 25. – 27. september

Video-opptak blir lagt ut på de angitte tidspunktene, som vist i programmet her. Du vil finne linker til livesending og videoopptak i oversikten i denne artikkelen. Talere er Ingar Gangås og Dag Rune Lid.

Hvorfor sover du, Herre?

«Våkn opp! Hvorfor sover du, Herre? Våkn opp, forkast oss ikke for evig tid!» (Salme 44:24) Det kan komme tider i livet hvor det kjennes som at Herren sover. Det kan skje gjennom ytre eller indre sykdom, gjennom vanskelige naboer eller slektninger, gjennom økonomiske bekymringer eller lignende. Da kommer så lett tanken for den anfektede …

Hvorfor sover du, Herre? Les mer »