Kursuke 2019

Referat fra kortkurset

Det har vært mange fine timer under årets kortkurs som varte fra 12. – 17. november. Bibelverset fra programmet lyder som følger «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte.» (Jer. 15,16a)

René Villegas med kona, Pastora

En prøvet Herrens tjener

Intervju med René Villegas -Jeg mottok boken uten for store forhåpninger og tenkte at den sikkert var som alle andre jeg hadde lest. Dette var mitt første møte med Husandaktsboken av Carl Olof Rosenius. Hva har en svensk forfatter fra 1800-tallet å gi oss bolivianere i dag, tenkte jeg i mitt stille sinn.

Videoer fra kortkurs

Alle talene fra bibelkurset som var 12. – 17. november ligger nå ute på hjemmesidens mediabibliotek.

Hvor langt på kveld?

Israel, Guds utvalgte folk, er hjemsøkt av en ny stor trengsel. (Skrevet 7. juni 1967. Red. anm.) Dette er det overskyggende og forferdelige faktum som legger beslag på tanker og sinn.

Oppstart av forkynnerseminar

Det har i flere år vært drøftet om det var mulig å starte opp et undervisningstilbud for dem som kjenner behov for å fordype seg ytterligere i Guds ord, utover det et tradisjonelt bibelskoleår tillater.