Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. (Åp 2:4)

Jesu første sendebrev i Åpenbaringsboken gikk til forsamlingslederen og forsamlingen i Efesus. Det var apostelen Paulus som på 50-tallet hadde grunnlagt den første kristne forsamlingen i Efesus, og senere hadde både Timoteus og Johannes vært forsamlingsledere der. Men nå på 90-tallet var tilstanden alvorlig, både med forsamlingslederen og forsamlingen: Kjærligheten til Jesus, selve livet manglet. …

Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. (Åp 2:4) Les mer »

Opptak av møtet 7. mars

Her finner du opptak fra møtet 7. mars. Taler er Martin Fjære. Han talte over emnet «Jesus setter fri», ut fra teksten fra Luk 11:14-23. Sang av mannskvartetten.

Link til direktesendt møte

Her er linken for direktesendte møter fra Fossnes. Førstkommende møte er søndag 18. april kl 11.00. Taler er Per Bergene Holm.

Kjenner du til bladet Lov&Evangelium og barnebladet Nøkkelen?

«Nøkkelen» er et barneblad på evangelisk, luthersk grunn. Gjennom enkle andaktsstykker, fortellinger med mer ønskes det å gjøre barna kjent med den viktigste Nøkkelen, Jesus vår Frelser. Bladet «Lov og Evangelium» ønsker å dele Guds ord med våre lesere, og hensikten er først og fremst oppbyggelse.

Er det få som blir frelst?

«En sa da til ham: Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem: Strid for å komme inn gjennom den trange dør! For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det.» Luk 13:23-24

Opptak av møtet 21. februar

Her finner du opptak fra møtet 21. februar. Taler er Curt Westman. Han talte over emnet «Adam, hvor er du?», ut fra teksten fra 1. Mosebok 3:6-13.