Arrangementer

september 2023

26. sep - 1. okt - Møteuke (se info) - Mosvik bedehus, Mosvik
Taler: Odd Eivind Stensland
29. sep - 19:00 - Husmøte (del av møteuke) - Kirsti og Olav Fjære, Inderøy
Taler: Odd Eivind Stensland

oktober 2023

1. okt - 11:00 - Husmøte - Dagbjørg og Erik Asdahl, Årnes
Taler: Steinar Guddal
1. okt - 11:00 - Møte - Bibelskolen på Fossnes, Stokke
Taler: Martin Fjære
4. okt - 18:30 - Ungdomsforening - Marte og Kristian Fjære, Sandefjord
Taler: Samtalemøte
6. okt - 18:30 - 21:00 - Kvinneforening - Ida Merete Fjære, Sandefjord
Taler:
8. okt - 11:00 - Møte - Steinsdalen bedehus, Norheimsund
Taler: Øystein Rønhovde
8. okt - 11:00 - Møte - Bibelskolen på Fossnes, Stokke
Taler: Konrad Fjell
11. okt - 00:00 - Møte - Varhaug, Varhaug
Taler: Per Hove
12. okt - 15. okt - Møteuke - Varhaug, Varhaug
Taler: Curt Westman
13. okt - 15. okt - Bibelhelg - Guddalsdalens forsamlingshus, Seimsfoss
Taler: John Peder Samdal og Steinar Guddal
14. okt - 15. okt - Møtehelg - Langli bedehus, Skiptvet
Taler: Bjarne Gjuvsland
15. okt - 11:00 - Møte - Bibelskolen på Fossnes, Stokke
Taler: Lars Fredrik Ellingsen
17. okt - 22. okt - Møteuke - Østre Kvelde bedehus, Kvelde
Taler: Gunnar Nilsson
20. okt - 19:00 - Møte - Frelsesarmeens hus, Elverum
Taler: Martin Fjære
1 2 3 4 5