Bønn ut fra Jeremia 32:40

Og jeg vil opprette en evig pakt med dem, at jeg ikke vil dra meg tilbake fra dem, men gjøre vel imot dem. Og frykt for meg vil jeg legge i deres hjerte, så de ikke skal gå bort fra meg. ( Jer 32:40)

Ja, når du vil være en slik Gud mot meg, skal da ikke også jeg, tross all min skrøpelighet, kunne nå det himmelske land?

Jeg frykter så ofte for at du, Herre, ikke er med lenger, at du har forlatt meg på grunn av min ulydighet. Men du lover jo at du ikke vil slutte med å gjøre godt imot meg.

Og jeg tenker bestandig på mitt fattige, falske hjerte og frykter for at jeg skal rives bort fra deg. Men du legger jo selv ved din Ånd frykten i mitt hjerte, slik at jeg ikke skal vike fra deg.

Du har begynt, og du skal fullføre den gode gjerning i meg inntil din dag.

Fra andaktsboken «Se på Jesus»,
Luther Forlag, Oslo 1973

Illustrasjonsbilde fra freepik