Søk
Close this search box.
Søk

Du kommer Jesus til meg inn, og så er solen tent!

Et menneskes sjelsliv har så mange sider. Det er så mange skiftende forutsetninger vi har å gjøre med, både av indre og ytre karakter.

«Vel skifter sol og skyer, i hjertet ofte om. Snart Ordet meg fornyer, snart kald jeg er og tom.» (Rosenius, SB 283).

Da er det så godt å se i Guds Ord, at Gud er den samme,

«hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge».

Men ikke bare er det slik, som dette ordet fra Jakob 1:17 sier. Gud vet hvilke kår vi lever under i denne verden. Han kjenner godt til de ulike tilstander og
variasjoner vi lever under. Han kaller på deg uansett, og vil lokke deg inn i det fortrolige samfunnet med seg. Søk sjelesorg i Guds Ord!

Vi skal se på 2 tilstander et menneske kan være i, og hvordan Gud i sitt ord, har hjelp og råd for begge. Dette åpenbarer på ingen måte en motsetning i Guds Ord. Det viser derimot Guds hjertelag og hvordan han lenges etter å frelse og overtale en stakkar synder, som ellers ville vært hjelpeløst fortapt i den stilling det er. Kanskje treffer dette et menneske som akkurat nå strever på den ène eller på den andre måten.

Du tviler på om du er velkommen hos Jesus. Skjønt du vet at det til syvende og sist er bare hos Jesus du kan finne hvile og frelse. Men mener han det alvorlig med sin innbydelse, kan det gjelde meg? Tenk nå over hvor mange som har fått hjelp og nåde til å komme til Jesus ved den frimodighet som ordet fra Matteus 11:28 gir:

«Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!»

Du spør og tenker: Kan jeg komme? Er vel jeg velkommen hos Jesus? Det jeg strever med er så utenom det «vanlige». Du skulle bare visst hvordan jeg er på innsiden, i tankelivet, med kjærlighet til synden, med svakheter i min karaktèr, ustadig og sløv osv. Du finner ingen verdighet eller noen som helst grunn hos deg selv som gir deg frimodighet til å komme til Jesus. Snarere tvert om. Og sjelefienden, som er satan, han er like ubarmhjertig og djevelsk som alltid. Han hvisker tvilen inn i ditt øre, og søker å stjele Gudslivet fra deg. Husk han er en løgner!

Så står ordet fra Matt 11:28 der fortsatt og sier: «Kom!». Og hvem er du, at du kan trekke dette skriftens ord ut og si, «dette gjelder ikke», eller «dette gjelder ikke meg»! Det er Gud som bestemmer hvem han kaller, og når dette ordet lyder for dine ører, da kan du være sikker på at dette er et ord til deg. Vi tar med ytterligere to skriftsteder som til vår forsikring sier det samme.

Heb 4:16 «La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid».

Jesaja 1:18 «Kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull».

Så kommer du, så finner du fred, så gledes du på nytt. Ja, salig er du når du hviler hos din Frelser!

«Kom som du er til din frelser,
smittet av vantroens dynn!
Blodet som rant fra hans side,
renser din sjel fra all synd.»

Så går det en tid. Satan prøver alltid å finne svake punkter hvor han kan såre deg og hindre Guds verk i deg. Du husker hvordan det tidligere gikk så godt da du fikk komme til Jesus og finne hvile hos ham. Men nå er det så stengt og lukket alle veier. Enda du forsøker som før, så nytter det ikke å komme til Jesus. Nå erfarer du det samme som Luther erfarte da han skrev «jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komme til ham…» Ikke har du fred, og ikke kan du hverken komme til Jesus eller tro på ham for å få fred heller. Hva nå med ordet «Kom til meg..» som tidligere har gitt fred og trøst? Min venn, nå gjør du erfaring med et annet ord i skriften. Nå heter det ikke «kom», nå heter det «vent!» I Salme 27:14 står det:

«Vent på Herren! Vær ved godt mot! Ditt hjerte være sterkt! Ja vent på Herren».

Du spør kanskje: Hvor lenge må jeg vente? Svar: Til han kommer! For han kommer! Men ventetiden oppleves mange ganger så pinefull. La nå hjerte og sinn leve i forventning til Gud. Be Gud om at han må oppnå det med deg, som han med denne ventetiden ønsker å oppnå. Kanskje var du i ferd med å bli egenrettferdig eller stor i egne øyne. Kanskje skal du bli mindre i egne øyne nå? Husk dette, kjempende venn: Ditt gamle menneske (kjødet) skal aldri til himmelen. Derfor gjør det ikke noe om det må krympe litt her, bare Jesus blir stor. En dag er ildprøven over. En dag KOMMER HAN, og da, da tennes solen på nytt i ditt liv. Vitnesbyrdet om Jesus tennes på nytt i hjerte, og i bønn og i vitnesbyrd må også du atter si:

«Du kommer, Jesus, til meg inn,
Og så er solen tent,
Så flykter skyggen fra mitt kinn,
Og hvert et savn er endt.

Du kommer som hin første natt,
Da jeg på deg fikk tro,
Og alle stormer tier bratt,
Og tvilen går til ro.

Du kommer, og så svinner alt
Som ellers gjør meg redd.
Da kan jeg stå hvor før jeg falt,
Og smile hvor jeg gred.

Du kommer, så er allting glemt
Og godt hva enn som skjer.
Og trengslene som har meg skremt,
Er ikke trengsler mer.

Du kommer, Jesus, slik som før,
Når jeg skal gå herfra,
Og lukker øyet når jeg dør
I deg, halleluja!»

Nils Petter Madsen 1905

Skrevet av Thormod Fjell