Søk
Close this search box.
Søk

Tekstrekke 2023-2024

Oppdatering av tekstrekkene for kirkeåret

Bruken av de gamle tekstrekkene, er en meget gammel tradisjon. Faktisk helt tilbake til 300-tallet. Det har vært en hjelp til at menigheten, gjennom kirkeåret, har fått en bred og allsidig gjennomgang av skriftens fylde og mangfoldighet. 

Skriften er fullkommen og «tar høyde» for alle ting, men vi har lett for å bli smalsporede og ensidige både i tekstvalg og utleggelse/forståelse. Derfor vil vi oppfordre til å bruke de gamle tekstrekkene under bønn om at Den Hellige Ånd vil «åpne» tekstene for oss og anvende dem på våre hjerter, til vekkelse, fornyelse og oppbyggelse.

Det har imidlertid vist seg litt komplisert å finne frem til hvilken søndag vi har kommet til i kirkeåret. Siden påsken kommer til forskjellig tidspunkt og enkelte søndager har fått en ny betegnelse, er det fort å ta feil! Det er mer enn en predikant som, i god tro, har talt over det han trodde var søndagens tekst. Det er vel ingen stor skade skjedd, men kan være litt frustrerende å oppdage i ettertid.

Det er også noen som ønsker å lese igjennom søndagens tekster før de reiser til møtesamlingen. Da er det forståelig nok litt kjedelig å oppdage at en enten har lest på feil søndags tekst eller at predikanten har gjort det.

Etter initiativ og hjelp fra en av misjonsvennene, har vi derfor gleden av å publisere de gamle tekstrekkene med den aktuelle søndagens dato. Det bør gjøre det betydelig enklere å finne frem til riktig tekst gjennom hele kirkeåret. I første omgang var det den 2.tekstrekken som startet 1.søndag i advent 2021, 28. november. Videre er det tanken å oppdatere datoene år for år.

Martin Fjære
Sekretær NLL