Det som har hendt, er fra meg

«Slik falt Israel fra Davids hus, og slik har det vært til denne dag (…). Da kom Herrens ord til Guds mann Semaja, og det lød så: Si til Rehabeam, Salomos sønn, Judas konge, og til hele Judas og Benjamins hus og til resten av folket: Så sier Herren: Dere skal ikke dra opp og …

Det som har hendt, er fra meg Les mer »