Er du født på ny?

«Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» ( Joh 1:12)

De som gjennom troen er Guds barn, er de som er født av Gud.

Denne sannheten må vi innprente dypt i vårt sinn. Den som skal se Guds rike, og som et Guds barn leve evig sammen med ham, må være født av Gud.

Før syndefallet bodde det gudommelige livet i mennesket, og det var tapet av dette Gud særlig siktet til da han sa: «Den dagen du eter av det, skal du visselig dø.» (1Mos 2:17) Dette guddommelige livet må nå bli gitt oss tilbake gjennom en ny fødsel av Ånden. Jesus sa uttrykkelig: «Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» ( Joh 3:3)

Guds rike gis oss av bare nåde – den sannheten står fast – men den som ikke er blitt født av Gud, er uskikket til å eie det og nyte dets goder. Den sanne Gud er en hellig Gud. Et urent og vanhellig vesen vil pines og fortæres i hans nærhet. Den som skal kunne nyte saligheten i samfunn med Gud, må ha en natur beslektet med Gud, et nytt menneske, skapt i Guds bilde.

«Kjødets attrå er jo fiendskap mot Gud.» (Rom 8:7) Det passer ikke inn i hans nærhet en eneste dag, langt mindre en evighet lang. Derfor sier Jesus: «Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny!» ( Joh 3:7) Det som er født av kjødet er kjød. Ingen kan se Guds rike dersom han ikke blir født på ny. Og her sier Johannes: «De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, … men av Gud.»

Hos Peter (1Pet 1:23) leser vi: «For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir.» Og hos Paulus (Gal 6:15): «For det som betyr noe, er verken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning.»

Hvem skulle vi vel tro i dette så viktige spørsmålet om ikke Kristus selv og apostlene hans? De slår med en munn fast at mennesket må bli født på ny og få del i gudommelig natur, hvis det skal komme inn i Guds rike.

Hvordan kan du da gå evigheten i møte uten å være deg bevisst om du har opplevd den nye fødsel?

Samlede skrifter (DK), II bind.
Til norsk ved red.