Indremisjon

Bibelfortelling: Jesus metter 5000

Her er bibelfortellingen om Jesus som metter 5000 fra Matteus 14:13-22, Markus 6:31-46, Lukas 9:10-17 og Johannes 6:1-13. Unge Røster fra Namsos synger «Ingen er så trygg i fare» (basunen.net).

Sommerens ungdomsleir på Trettenes

Fredag 17. juni til søndag 19. juni var det ungdomsleir på Trettenes med litt over 30 deltakere. Trettenes er ikke kjent for god plass, men takket være ledelsens gentlemans-ordning var snart alle jentene innkvartert inne, mens de tapre guttene desperat prøvde å få reist sine telt ute i regn og vind.

Opptaket av møtet 5. juni er lagt ut

Her finner du opptaket av talen under møtet 5. juni. Taler var Jan Eirik Berre. Han talte over emnet «Den andre talsmann», ut fra Johannesevangeliet 14:15-21.

Bibelfortelling: Jesus stiller stormen

Her er bibelfortellingen om Jesus som stiller stormen, fra Markus 4:35-41. Unge Røster fra Namsos synger «Jesu lille lam jeg er». Andakt ved Anna-Marie Laberget etter sangen. «Det som betyr noe er ikke hvordan det føles som om livet går, men at du følger Jesus. At Jesus er med deg i båten.»