Indremisjon

Forkynnersamling 11. – 13. juni 2020

Temaet er dogmatikk og kirkehistorie fra oldkirken og fram til reformasjonen, og stikkord er blant annet Augustana, Philip Melanchthon, kristologiske stridigheter, Calvin og Zwingli, Martin Luther, og lutherske bekjennelsesskrifter.

Pinsemøter fra Steinsdalen bedehus – linker

Opptak av pinsemøter fra Steinsdalen bedehus finner du i artikkelen. Siste møte-opptak fra Steinsdalen er fra  2. pinsedag kl 11, og du finner den her. Taler er Martin Fjære og temaet er «Det er til gagn for dere at jeg går bort». Del 3/3. 

Opptak fra søndagsmøtet 24. mai

Opptak fra søndagsmøtet 24. mai finner du her. Taler er Lars Fossdal. Bibelteksten er hentet fra 2. Peters brev 3:7, 10-15a med temaet «Hvordan bruker du din tid?».