Indremisjon

Bibelfortelling: Johannes døper Jesus

Her er bibelfortellingen om «Johannes døper Jesus», fra Matteus 3:1-17, Markus 1:1-11, Lukas 3:1-22 og Johannes 1:6-34. Unge Røster fra Namsos synger «Det er Jesus som hjelper meg» (basunen.net). Andakt til slutt ved Reidun Irene Fossdal.

Møter i Engerdal

Denne våren har vi begynt å ha et møte i måneden i Engerdal. Lekmannsmisjonen sender oss predikant og står som arrangør. Vi reiser da over til Jordet fra Rena, og følger Engerdalen nordover til vi kommer midtveis på vannet Engeren, til Hylleråsen. Der får vi leie et samfunnshus, Åsvang, å ha kristne samlinger i. Det …

Møter i Engerdal Les mer »

Bibelfortelling: Rakel og Lea

Her er bibelfortellingen om «Rakel og Lea», fra 1. Mosebok kapittel 29:1-35. Unge Røster fra Namsos synger «Ingen er for liten» (basunen.net). Andakt ved Anna-Marie Laberget.

Eldre L&E og Fast Grunn

Det finnes mange eldre utgivelser av «L&E» og «Fast Grunn» på Fossnes som skal gis bort. Det er lagret et eksemplar av hvert nummer på biblioteket på bibelskolen, men alt det andre skal vekk.

Referat fra Skileir 2023

Vi har også dette året fått ha en fin skileir på Åreeld leirsted i Valdres. Været var fint med mye sol, men riktignok litt mye vind i høydene og på åpne plasser. Vi fikk høre mye til både trøst og påminnelse i både sang, taler, åpninger, “ord for dagen” og frie vitnesbyrd. “Navnet Jesus” var …

Referat fra Skileir 2023 Les mer »

Bibelfortelling: Jesus går på vannet

Her er bibelfortellingen om «Jesus går på vannet», fra Matteus 14:22-36, Markus 6:45-56 og Johannes 6:16-24. Unge Røster fra Namsos synger «Vil for synd du nåde få» (basunen.net). Andakt ved Reidun Irene Fossdal.