Indremisjon

Bibelfortelling: Josef blir solgt

Her er bibelfortellingen om «Josef  blir solgt», fra 1. Mosebok kapittel 37. Unge Røster fra Namsos synger «Det onde er ute» (basunen.net). Andakt til slutt ved Reidun Irene Fossdal.

Referat fra barneleiren på Fossnes 2023

Fredag 16. til søndag 18. juni 2023 var en god gjeng av barn og voksne samlet til barneleir på Fossnes. Det var kjekt å samles, og kjekt å møte både kjente og nye venner til samling om Guds Ord. Været var strålende, og store deler av lørdagen måtte tilbringes i skyggen på grunn av varmen.

Bibelfortelling: Jakob og Esau møtes igjen

Her er bibelfortellingen om «Jakob og Esau møtes igjen», fra 1. Mosebok kapittel 32-35. Unge Røster fra Namsos synger «Det er Jesus som hjelper meg» (basunen.net). Andakt til slutt ved Reidun Irene Fossdal.

Bibelfortelling: Johannes døper Jesus

Her er bibelfortellingen om «Johannes døper Jesus», fra Matteus 3:1-17, Markus 1:1-11, Lukas 3:1-22 og Johannes 1:6-34. Unge Røster fra Namsos synger «Det er Jesus som hjelper meg» (basunen.net). Andakt til slutt ved Reidun Irene Fossdal.

Møter i Engerdal

Denne våren har vi begynt å ha et møte i måneden i Engerdal. Lekmannsmisjonen sender oss predikant og står som arrangør. Vi reiser da over til Jordet fra Rena, og følger Engerdalen nordover til vi kommer midtveis på vannet Engeren, til Hylleråsen. Der får vi leie et samfunnshus, Åsvang, å ha kristne samlinger i. Det …

Møter i Engerdal Les mer »