Brev frå den nasjonale kyrkja i Peru, INEL-Perú – 1999

Brev frå den nasjonale kyrkja i Peru, INEL-Perú – je – Arequipa i Peru, 29 desember 1999 Brør i Lekmannsmisjonen Noreg.- Vår særskilde vørdnad. Tak imot våre hjartans helsingar i namnet åt vår velsigna Herre Jesus Kristus. Me som sit i landsstyret i INEL-Perú kjenner oss svært takksame til dykk for hjelpa som me mottar, …

Brev frå den nasjonale kyrkja i Peru, INEL-Perú – 1999 Les mer »

Det kristne menneskesyn

Det kristne menneskesynAv Karl Notøy I Bibelen fortelles det at et menneske har stor verdi. «Du har gjord det lite ringere enn Gud.» (Sal 8:6) Mennesket er skapt i Guds bilde. Derfor er det ikke mennesket et høytstående dyr. Nei mennesket har en udødelig sjel, og er en evighetsvandrer, skapt til å leve i fellesskap …

Det kristne menneskesyn Les mer »

Omvendelses dåp til syndenes forlatelse

Omvendelses dåp til syndenes forlatelseAv Per Bergene Holm I det femtende år av keiser Tiberius’ regjering, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea, Herodes fjerdingsfyrste i Galilea, hans bror Filip fjerdingsfyrste i landene Iturea og Trakonitis, og Lysanias fjerdingsfyrste i Abilene, og mens Annas og Kaifas var yppersteprester, – da kom Guds ord til Johannes, …

Omvendelses dåp til syndenes forlatelse Les mer »

Et nådens år fra Herren!

Et nådens år fra Herren! Når vi i disse dager går inn i et nytt årtusen vil vi benytte anledningen til å hilse våre lesere med ordet fra Luk 4:18-19, der Jesus sier om seg selv at «Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har …

Et nådens år fra Herren! Les mer »

Juda Iskariot

Juda IskariotAv Lars Fossdal Bibelen skildrer flere menneskers livshistorie. En av den er Judas Iskariot. Allerede fra barndommen var han opplært i De hellige skrifter, og som de andre disiplene ventet han på Messias som Moses og profetene hadde skrevet om. Da han møtte Jesus fra Nasaret, trodde han at Jesus var Den salvede Messias. …

Juda Iskariot Les mer »

«Konservativ kristendom»

«Konservativ kristendom»Av Jon Espeland Konservativ kristendom» har i flere generasjoner vært selve hedersbetegnelsen blant bedehusfolket i Norge. Det er jo så mange som har smykket seg med kristennavnet, men vi har kalt oss «konservative kristne», og med det har vi villet understreke at vi er bibeltro og at vi tar det alvorlig med vår kristendom. …

«Konservativ kristendom» Les mer »