Mit hjertes største glæde

Mit hjertes største glæde
er Jesus, Frelseren.
Han har mig givet sæde
hos Gud i himmelen.
Han har min synd udslettet,
så er jeg fri i ham.
Det har mit hjerte lettet
at se Guds offerlam.

Mit liv i denne verden
det skal tilhøre ham.
Når han er med på færden,
da skal ej synd og skam
mit hjertes glæde tage.
Nej, Jesus fører mig
i mine levedage,
og ta’r mig så til sig.

Lær mig da, Gud, at ville
dig leve til behag,
og ikke tiden spilde,
men bruge hver en dag,
så andre dig kan kende,
din kærlighed få se.
Din Ånd du til os sende,
og lad din vilje ske!

Og når den tid så kommer,
som Gud alene ved,
da bli’r det evig sommer
hos ham i evighed.
Da skal vi Jesus ligne,
og se ham som han er.
Tak, Gud, du vil velsigne
de dage vi er her.

Mars 2011

Melodi: Den blomstertid nukommen/Hvorledes skal jeg møte