Levende vann

En røst ifra himmelen bringer,
et budskap om levende vann.
Fra Klippen en kilde utspringer,
i evighet veller den fram.
Kun få er dog de som der drikker,
og hører den frelsende røst.
:/: Men nåden i Kristus er sikker,
der finner de sørgende trøst. :/:

 

Ja, kom hver en tørstende vandrer,
og drikk av den kilden så ren.
Fra død og til liv den forandrer.
Det gjelder ei være for sen.
For ingen vet dagen i morgen,
og røsten den sier, i dag!
:/: Så fly da til Klippen og Borgen,
for Jesus har ordnet din sak! :/:

 

Det nytter ei kjempe og streve.
Du glemmer å ete ditt brød!
Av andre et navn av å leve,
hva hjelper det deg som er død?
Våkn opp fra den sløvende dvale,
og vend deg til Frelserens favn.
:/: La Ordet i hjertet få tale,
da berges du sikkert i havn! :/:

 

Så hør da ved troen alene,
vend øret til Herren og hør!
Ja, hør og din sjel den skal leve,
for evig, om kjødet enn dør.
For døden er oppslukt til seier,
og satan har mistet sin makt.
:/: Ja, nåden i Kristus du eier,
i evighet gjelder den pakt! :/:

K.G. – 04.05.11,
etter Jes 55:1-3
Melodi: Å salige stund uten like